نشر ورزش

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

آسیب شناسی ورزشی

کتاب آسیب شناسی ورزشی
نویسنده: حمید خداداد
انتشارات: بامداد کتاب

قیمت قبلی: 300,000 تومان
قیمت: 285,000 تومان

آسیب شناسی ورزشی (اندام فوقانی)

کتاب آسیب شناسی ورزشی (اندام فوقانی)
نویسنده: دکتر مسعود گلپایگانی
انتشارات: بامداد کتاب

قیمت قبلی: 170,000 تومان
قیمت: 165,000 تومان

آسیب شناسی ورزشی مدرسان شریف

کتاب آسیب شناسی ورزشی
نویسنده: هلن سپاهی - هما رفیعی
انتشارات: مدرسان شریف

قیمت قبلی: 285,000 تومان
قیمت: 275,000 تومان

آمادگی آزمون دکتری فیزیولوژی ورزش

کتاب آمادگی آزمون دکتری فیزیولوژی ورزش
نویسنده: آقا علی قاسم نیان
انتشارات: بامداد کتاب

قیمت قبلی: 259,000 تومان
قیمت: 249,000 تومان

آمادگی آزمون دکتری مدیریت ورزشی

کتاب آمادگی آزمون دکتری مدیریت ورزشی
نویسنده: ابراهیم علی دوست قهفرخی
انتشارات: بامداد کتاب

قیمت قبلی: 249,900 تومان
قیمت: 240,000 تومان

آمار برای مطالعات ورزش و تمرین

کتاب آمار برای مطالعات ورزش و تمرین
نویسنده: پیتر اودانو
مترجم: حسام رمضان زاده - نعمت اله نعمتی - بتول عرب نرمی
انتشارات: بامداد کتاب

قیمت قبلی: 399,000 تومان
قیمت: 385,000 تومان

آمار توصیفی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

کتاب آمار توصیفی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
نویسنده: علیرضا الهی - عظیم کلانتری - حسنعلی کلانتری
انتشارات: بامداد کتاب

قیمت: 139,000 تومان

آموزش تربیت بدنی اهداف و راهبردها

کتاب آموزش تربیت بدنی اهداف و راهبردها
نویسنده: دونالد هلیسون
مترجم: محسن حلاجی
انتشارات: نشر ورزش

قیمت: 52,500 تومان

آموزش شنای صحیح

کتاب آموزش شنای صحیح
نویسنده: یوزف گیرل - میشل هان
مترجم: مجید واحدی زاده
انتشارات: بامداد کتاب

قیمت قبلی: 79,000 تومان
قیمت: 75,000 تومان

آناتومی انسان برای دانشجویان رشته تربیت بدنی

کتاب آناتومی انسان برای دانشجویان رشته تربیت بدنی
نویسنده: محمد اسماعیل افضل پور - جواد حامی - مجید خزایی
انتشارات: بامداد کتاب

قیمت قبلی: 239,000 تومان
قیمت: 219,000 تومان

آناتومی تمرینات عضلات مرکزی

کتاب آناتومی تمرینات عضلات مرکزی
نویسنده: آبیگیل السورث
مترجم: مصطفی پور کیانی - صفورا صباغیان
انتشارات: نشر ورزش

قیمت قبلی: 99,000 تومان
قیمت: 95,000 تومان

آناتومی تمرینات قدرتی پرورش اندام

کتاب آناتومی تمرینات قدرتی ( پرورش اندام )
نویسنده: فردریک دلاویر
مترجم: مه پری قاسم نژاد - سعیده
انتشارات: ورزش

قیمت قبلی: 600,000 تومان
قیمت: 585,000 تومان

آناتومی پرورش اندام

قیمت قبلی: 690,000 تومان
قیمت: 650,000 تومان

آنالیز فوتبال و تدارک مسابقه

قیمت قبلی: 890,000 تومان
قیمت: 87,000 تومان

اختلالات خوردن در ورزشکاران

کتاب اختلالات خوردن در ورزشکاران
نویسنده: خواکویین دوسیل
مترجم: پویان ثابت - منصور دارابی
انتشارات: نشر ورزش

قیمت: 24,900 تومان

اصول سرپرستی و مدیریت در تربیت بدنی

کتاب اصول سرپرستی و مدیریت در تربیت بدنی
نویسنده: حمید طباطبایی
انتشارات: بامداد کتاب

قیمت قبلی: 149,000 تومان
قیمت: 139,000 تومان

اصول مربیگری

قیمت قبلی: 149,000 تومان
قیمت: 145,000 تومان

اصول و فلسفه تربیت بدنی

کتاب اصول و فلسفه تربیت بدنی
نویسنده: سید امیر احمد مظفری - حسین پور سلطانی زرندی
انتشارات: بامداد کتاب

قیمت قبلی: 240,000 تومان
قیمت: 220,000 تومان

اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش

کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش
نویسنده: دکتر رحیم رمضانی نژاد
انتشارات: بامداد کتاب

قیمت قبلی: 279,000 تومان
قیمت: 259,000 تومان

اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی

کتاب اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی
نویسنده: مرتضی دوستی
انتشارات: بامداد کتاب

قیمت قبلی: 260,000 تومان
قیمت: 250,000 تومان

انگلیسی برای دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی

کتاب انگلیسی برای دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی
نویسنده: مرتضی طاهری - عباس صادقی - سمانه ابراهیم پور
انتشارات: نشر ورزش

قیمت قبلی: 129,000 تومان
قیمت: 119,000 تومان

بازی های ورزشی

کتاب بازی های ورزشی
نویسنده: مه پری قاسم نژاد
انتشارات: نشر ورزش

قیمت: 25,000 تومان

بدمینتون

کتاب بدمینتون
نویسنده: حمیده اخوان
انتشارات: بامداد کتاب

قیمت قبلی: 139,000 تومان
قیمت: 135,000 تومان

بهداشت و ورزش

کتاب بهداشت و ورزش
نویسنده: اکبر آفرینش خاکی - سعیدصانعی
انتشارات: ورزش

قیمت قبلی: 179,000 تومان
قیمت: 169,000 تومان

بهداشت و ورزش حسین اقبالی

کتاب بهداشت و ورزش
نویسنده: محمد حسین اقبالی
انتشارات: بامداد کتاب

قیمت قبلی: 50,000 تومان
قیمت: 47,500 تومان

تاریخ تربیت بدنی و ورزش

کتاب تاریخ تربیت بدنی و ورزش
نویسنده: الهام فرهاد فر
انتشارات: بامداد کتاب

قیمت قبلی: 250,000 تومان
قیمت: 240,000 تومان

ترسیم نمودار در پژوهش های علوم ورزشی با کمک نرم افزار excell

کتاب ترسیم نمودار در پژوهش های علوم ورزشی
نویسنده: حسین پور سلطانی زرندی - علی ضیائی
انتشارات: بامداد کتاب

قیمت: 40,000 تومان

تغذیه برای ورزشکاران

کتاب تغذیه برای ورزشکاران
نویسنده: علیرضا براری - محمد رضا مشایخ
انتشارات: بامداد کتاب

قیمت قبلی: 200,000 تومان
قیمت: 192,000 تومان

تغذیه و سازگاری های ورزشی

کتاب تغذیه و سازگاری های ورزشی
نویسنده: علیرضا براری - سعید شیر علی - سوانا دانغیان
انتشارات: نشر ورزش

قیمت: 125,000 تومان

تغذیه و ورزش

قیمت قبلی: 90,000 تومان
قیمت: 85,000 تومان

تمرینات طناب زدن

کتاب تمرینات طناب زدن
نویسنده: رضا نیک بخش - شیوا باقری
انتشارات: بامداد کتاب

قیمت قبلی: 990,000 تومان
قیمت: 950,000 تومان

تمرینات قدرتی مهارت ها

قیمت قبلی: 199,000 تومان
قیمت: 190,000 تومان

تناسب اندام شکم و پهلو

کتاب تناسب اندام شکم و پهلو
نویسنده: پاول کالینز
مترجم: ابراهیم علی دوست قهفرخی و همکاران
انتشارات: نشر ورزش

قیمت قبلی: 99,000 تومان
قیمت: 90,000 تومان

تنیس

کتاب تنیس
نویسنده: جیم براون
مترجم: زهرا فتحی رضایی - هانیه بیله جانی - نصیبه سعادتی
انتشارات: بامداد کتاب

قیمت قبلی: 199,000 تومان
قیمت: 190,000 تومان

جعبه ابزار مدیریت ورزشی

کتاب جعبه ابزار مدیریت ورزشی
نویسنده: پائول امری
مترجم: میثم روحانی - محمد رضا کریمی
انتشارات: بامداد کتاب

قیمت: 19,900 تومان

حقوق ورزشی کاربردی

قیمت قبلی: 230,000 تومان
قیمت: 220,000 تومان

داروها در ورزش

قیمت قبلی: 149,000 تومان
قیمت: 139,000 تومان

دایره المعارف قدرت و عضله

کتاب دایره المعارف قدرت و عضله
نویسنده: جیم استوپانی
مترجم: داود بیات
انتشارات: نشر ورزش

قیمت قبلی: 450,000 تومان
قیمت: 435,000 تومان

راهنمای عملی روان شناسی ورزشی

کتاب راهنمای عملی روان شناسی ورزشی
نویسنده: گراهام وینتر -کتی مارتین
مترجم: محمد کاظم واعظ موسوی
انتشارات: بامداد کتاب

قیمت قبلی: 170,000 تومان
قیمت: 165,000 تومان

راهنمای پایان نامه با تاکید بر مدیریت ورزشی

کتاب راهنمای پایان نامه با تاکید بر مدیریت ورزشی
نویسنده: حمید قاسمی-سارا کشکر
انتشارات: بامداد کتاب

قیمت قبلی: 200,000 تومان
قیمت: 195,000 تومان

راهنمای کاربردی تغذیه و برنامه غذایی پرورش اندام

کتاب راهنمای کاربردی تغذیه و برنامه غذایی پرورش اندام
نویسنده: بن پاکولسکی
مترجم: احسان امیری - کیوان مرادیان
انتشارات: نشر ورزش

قیمت قبلی: 99,000 تومان
قیمت: 95,000 تومان

راهنمای کاربردی مکمل های ورزشی

قیمت قبلی: 250,000 تومان
قیمت: 240,000 تومان

راهنمای گام به گام برای پیشگیری تشخیص و درمان آسیب های ورزشی

کتاب راهنمای گام به گام برای پیشگیری تشخیص و درمان آسیب های ورزشی
نویسنده: گارث جونز- اد ویلسون
مترجم: امیر حسین براتی - سید محمد حسینی - ندا رضوان خواه - علی پشابادی
انتشارات: نشر ورزش

قیمت قبلی: 700,000 تومان
قیمت: 650,000 تومان

راهنمای گام به گام تمرینات قدرتی

کتاب راهنمای گام به گام تمرینات قدرتی
نویسنده: گرت جونز
مترجم: علی پشابادی - محمد حسینی - محمد رضا محمود خانی
انتشارات: نشر ورزش

قیمت قبلی: 499,000 تومان
قیمت: 479,000 تومان

روان شناسی ورزشی

کتاب روان شناسی ورزشی
نویسنده: باربارا وودز
مترجم: فتح اله مسیبی
انتشارات: بامداد کتاب

قیمت قبلی: 200,000 تومان
قیمت: 195,000 تومان

روش های تحقیق در علوم ورزشی با رویکرد ورزشی

کتاب روش های تحقیق در علوم ورزشی با رویکرد ورزشی
نویسنده: سید محمد کاشف
انتشارات: بامداد کتاب

قیمت قبلی: 220,000 تومان
قیمت: 205,000 تومان

رژیم های کاهنده چربی بدن

کتاب رژیم های کاهنده چربی بدن
نویسنده: دالاس کلواتره
مترجم: وح ا... رنجبر - آقا علی قاسم نیان - هادی رستمی دیدار
انتشارات: نشر ورزش

قیمت قبلی: 1,190,000 تومان
قیمت: 110,000 تومان

زبان تخصصی مدیریت ورزشی ( انگلیسی - فارسی )

کتاب زبان تخصصی مدیریت ورزشی ( انگلیسی - فارسی )
نویسنده: محسن حلاجی
انتشارات: بامداد کتاب

قیمت قبلی: 109,000 تومان
قیمت: 102,000 تومان

زیست شناسی در تربیت بدنی

کتاب زیست شناسی درتربیت بدنی
نویسنده: مجتبی مولایی
انتشارات: بامداد کتاب

قیمت: 79,000 تومان

سنجش عوامل روان شناختی و رشد حرکتی در علوم ورزشی

کتاب سنجش عوامل روان شناختی و رشد حرکتی در علوم ورزشی
نویسنده: مهدی شهبازی - فرهاد ثنایی فر - مسعود ظهیری
انتشارات: بامداد کتاب

قیمت قبلی: 159,000 تومان
قیمت: 155,000 تومان

سیستم اطلاعاتی و فناوری در ورزش

کتاب سیستم اطلاعاتی و فناوری در ورزش
نویسنده: مهر علی همتی نژاد- سجاد سلیمانی کشایه
انتشارات: بامداد کتاب

قیمت قبلی: 189,000 تومان
قیمت: 179,000 تومان

شناسایی و پرورش استعدادها در ورزش

کتاب شناسایی و پرورش استعدادها در ورزش
نویسنده: محمد اسماعیل افضل پور - عصمت رشیدی - الهام قاسمی
انتشارات: نشر ورزش

قیمت: 89,000 تومان

شیوه های بازاریابی و مشارکت بخش خصوصی در ورزش

کتاب شیوه های بازاریابی و مشارکت بخش خصوصی در ورزش
نویسنده: محمد حسین رضوی - اسماعیل ذبیحی - حسین علوی
انتشارات: بامداد کتاب

قیمت قبلی: 229,000 تومان
قیمت: 219,000 تومان

فرهنگ بامداد تربیت بدنی و علوم ورزشی

کتاب فرهنگ بامداد تربیت بدنی و علوم ورزشی
نویسنده: گروه مولفان
انتشارات: بامداد کتاب

قیمت قبلی: 249,000 تومان
قیمت: 240,000 تومان
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید