مدرسان شریف ( کارشناسی ارشد)

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

100 اصل جاودانه از اصول رهبری در جهان

کتاب 100 اصل جاودانه از اصول رهبری در جهان
نویسنده: لسلی پاکل - آدرین اویلا
مترجم: معصومه بیدل
انتشارات: رسا

قیمت: 2,500 تومان

5 درس برای زندگی عاقلانه

کتاب 5 درس برای زندگی عاقلانه
نویسنده: آلبرت الیس
مترجم: مهرداد فیروزبخت
انتشارات: رسا
قیمت: 14,000 تومان

8 بعد رهبری : استراتژی های DiSC برای تبدیل شدن به رهبری بهتر

کتاب 8 بعد رهبری : استراتژی های DiSC برای تبدیل شدن به رهبری بهتر
نویسنده: جفری شوگرمن - مارک اسکولارد
مترجم: رضا حجتی
انتشارات: رسا
قیمت: 19,800 تومان

GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت

کتاب GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت
نویسنده: حسین نامی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 80,000 تومان

master of arts ( ma)

کتاب master of arts ( ma)
نویسنده: پریسا رضایی - علی درخشش
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 18,000 تومان

آدم های سمی

کتاب آدم های سمی
نویسنده: لیلیان گلاس
مترجم: نهضت صالحیان - مینا فتحی
انتشارات: درسا
قیمت: 56,000 تومان

آزمون دکتری سال 95 علوم سیاسی

کتاب آزمون دکتری سال 95 علوم سیاسی
نویسنده: تالیف گروهی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 14,000 تومان

آسیب شناسی و فن شناسی آثار

کتاب آسیب شناسی و فن شناسی آثار
نویسنده: صادقی پور - خلیل زاده مقدم
انتشارات: ارشد
قیمت: 25,500 تومان

آسیب شناسی ورزشی

کتاب آسیب شناسی ورزشی
نویسنده: هلن سپاهی - هما رفیعی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 24,000 تومان

آشغال های فکرت را دور بریز

کتاب آشغال های فکرت را دور بریز
نویسنده: رایان مک مولین
مترجم: مهردادفیروزبخت
انتشارات: رسا
قیمت: 25,000 تومان

آمار ، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

کتاب آمار ، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
نویسنده: علیرضا الهی - غلامرضا رستمی - سعید نوروز پور
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 70,000 تومان

آمار مفاهیم و روشها و کاربردها ( جلد اول )

کتاب آمار مفاهیم و روشها و کاربردها ( جلد اول )
نویسنده: محمد نوفرستی
انتشارات: رسا
قیمت: 25,000 تومان

آمار و احتمالات

کتاب آمار و احتمالات
نویسنده: نادر نعمت الهی - علی جعفری دهکردی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 85,000 تومان

آمار و احتمالات

کتاب آمار و احتمالات
نویسنده: علی جعفری دهکردی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 19,000 تومان

آمار و احتمالات (ویژه رشته های برق و مهندسی کامپیوتر)

کتاب آمار و احتمالات (ویژه رشته های برق و مهندسی کامپیوتر)
نویسنده: نادر نعمت اللهی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 24,000 تومان

آمار و احتمالات مدرسان شریف کارشناسی ارشد

کتاب آمار و احتمالات مدرسان شریف کارشناسی ارشد
نویسنده: نادر نعمت الهی - علی جعفری دهکردی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 85,000 تومان

آمار و احتمالات مدرسان شریف کارشناسی ارشد

کتاب آمار و احتمالات مدرسان شریف کارشناسی ارشد
نویسنده: نادر نعمت الهی - علی جعفری دهکردی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 95,000 تومان

آمار و روش تحقیق (کارشناسی ارشد )

کتاب آمار و روش تحقیق (کارشناسی ارشد )
نویسنده: حسین آبادی - امیری -دهکردی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 135,000 تومان

آمار و روش تحقیق (کارشناسی ارشد ) ویژه ی رشته های روانشناسی و علوم تربیتی

کتاب آمار و روش تحقیق (کارشناسی ارشد ) ویژه ی رشته های روانشناسی و علوم تربیتی
نویسنده: حمیدرضا حسن آبادی - کلثوم امیری - علی جعفری دهکردی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 90,000 تومان

آنالیز عددی

کتاب آنالیز عددی
نویسنده: منصور برزگری
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 24,000 تومان

آیین دادرسی مدنی

کتاب آیین دادرسی مدنی
نویسنده: عباس کریمی - امیر آذربایجانی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 34,000 تومان

آیین دادرسی کیفری

کتاب آیین دادرسی کیفری
نویسنده: میثم قلایی - هادی کریمی - ناصر حشمتی - فرید محمد بیگی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 39,000 تومان

ابزارهای استراتژیک و فرهنگی مدیریت کیفیت فراگیر ( جلد اول )

کتاب ابزارهای استراتژیک و فرهنگی مدیریت کیفیت فراگیر ( جلد اول )
نویسنده: گروه مولفان
انتشارات: رسا
قیمت: 18,000 تومان

ابزارهای استراتژیک و فرهنگی مدیریت کیفیت فراگیر ( جلد دوم )

کتاب ابزارهای استراتژیک و فرهنگی مدیریت کیفیت فراگیر ( جلد دوم )
نویسنده: جعفری - اصولی - شهریاری -شیرازی منش
انتشارات: رسا
قیمت: 17,500 تومان

احساس بهتر بهتر شدن بهتر ماندن

کتاب احساس بهتر بهتر شدن بهتر ماندن
نویسنده: آلبرت الیس
مترجم: مهرداد فیروزبخت
انتشارات: رسا
قیمت: 25,000 تومان

ارتباطات انسانی ( جلد اول ) مبانی

کتاب ارتباطات انسانی ( جلد اول ) مبانی
نویسنده: دکتر علی اکبر فرهنگی
انتشارات: رسا
قیمت: 30,000 تومان

ارتباطات انسانی ( جلد دوم )

کتاب ارتباطات انسانی ( جلد دوم )
نویسنده: علی اکبر فرهنگی
انتشارات: رسا
قیمت: 32,000 تومان

ارتباطات توسعه در جهان سوم

کتاب ارتباطات توسعه در جهان سوم
نویسنده: علی اکبر فرهنگی - ابوالفضل دانایی - رقیه جامع
انتشارات: رسا
قیمت: 24,000 تومان

ارتعاشات ( کارشناسی ارشد )

کتاب ارتعاشات ( کارشناسی ارشد )
نویسنده: محمد رضاهمایی نژاد - ابوالفضل اسکندری - مهدی صنعتی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 18,000 تومان

استاتیک

کتاب استاتیک
نویسنده: محمد حسین حامدی - مهرداد خلیلی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 35,000 تومان

استراتژی رقابتی (تکنیک های تحلیل صنعت و رقبا )

کتاب استراتژی رقابتی (تکنیک های تحلیل صنعت و رقبا )
نویسنده: مایکل پورتر
مترجم: جهانگیر مجیدی - عباس مهر پویا
انتشارات: رسا
قیمت: 24,800 تومان

استراتژی ساز تدوین و ترویج استراتژی های اثر بخش

کتاب استراتژی ساز تدوین و ترویج استراتژی های اثر بخش
نویسنده: استیفن کامینگز-دانکن آنگوین
مترجم: سهراب خلیلی شورینی
انتشارات: رسا
قیمت: 24,000 تومان

استعداد تحصیلی

کتاب استعداد تحصیلی
نویسنده: حسین نامی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 68,000 تومان

استعداد تحصیلی ( دکتری ) ویژه گروه فنی ومهندسی

کتاب استعداد تحصیلی ( دکتری ) ویژه گروه فنی ومهندسی
نویسنده: حسین نامی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 68,000 تومان

اصلاح نباتات مدرسان شریف کارشناسی ارشد

کتاب اصلاح نباتات مدرسان شریف کارشناسی ارشد
نویسنده: علی اکبر اسدی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 14,500 تومان

اصول روان شناسی بالینی و مشاوره

کتاب اصول روان شناسی بالینی و مشاوره
نویسنده: جودیت تاد - آرتور سی . بوهارت
مترجم: مهرداد فیروزبخت
انتشارات: رسا
قیمت: 29,000 تومان

اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی ( کارشناسی ارشد )

کتاب اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی ( کارشناسی ارشد )
نویسنده: حسین میر سعید قاضی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 21,000 تومان

اصول فیزیک ( الکتریسیته و مغناطیس ) کاردانی به کارشناسی

کتاب اصول فیزیک ( الکتریسیته و مغناطیس ) کاردانی به کارشناسی
نویسنده: حسین نامی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 17,500 تومان

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

کتاب اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
نویسنده: مریم صمدی-نیکا سلامی-مهدیه خان بیگی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 90,000 تومان

اصول و مبانی مدیریت (ویژه رشته مهندسی و فناوری اطلاعات IT)

کتاب اصول و مبانی مدیریت (ویژه رشته مهندسی و فناوری اطلاعات IT)
نویسنده: غلام رضا طالقانی - علی اکبرافقهی فریمانی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 75,000 تومان

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
نویسنده: محمد حسین افضل آبادی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 65,000 تومان

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام مدرسان شریف کارشناسی ارشد

کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام مدرسان شریف کارشناسی ارشد
نویسنده: محمدحسین افضل آبادی-مصطفی حسان
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 148,000 تومان

اعضای بدن و حرکات شما با دیگران چه می گویند؟

کتاب اعضای بدن و حرکات شما با دیگران چه می گویند؟
نویسنده: آنیس لاوتن
مترجم: حسن نصیری قیداری - لاله نقی لو
انتشارات: رسا
قیمت: 2,200 تومان

اقتصاد خرد و کلان ویژه مجموعه مدیریت

کتاب اقتصاد خرد و کلان ویژه مجموعه مدیریت
نویسنده: غلام حسین خورشیدی-حسین امیررحیمی -حمید بختیاری
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 134,000 تومان

اقتصاد مهندسی

کتاب اقتصاد مهندسی
نویسنده: مهدیه زمردی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 28,000 تومان

اقتصاد کلان

کتاب اقتصاد کلان
نویسنده: غلامحسین خورشیدی - یوسف محمد زاده - یونس احمدی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 30,000 تومان

الکترومغناطیس (ویژه رشته مهندسی برق)

کتاب الکترومغناطیس (ویژه رشته مهندسی برق)
نویسنده: نادر کمجانی-عباس شفیعی-بهناز توکلی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 55,000 تومان

الکترونیک 1 و 2

کتاب الکترونیک 1 و 2
نویسنده: امیر کاشی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 40,000 تومان

اناگرام

کتاب اناگرام
نویسنده: هلن پالمر
مترجم: احسان الوندی
انتشارات: رسا
قیمت: 25,000 تومان

انتقال جرم و عملیات واحد 1و 2

کتاب انتقال جرم و عملیات واحد 1و 2
نویسنده: محمد سعید عنایتی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 68,000 تومان

انتقال داده

کتاب انتقال داده
نویسنده: امید محبتی قدم - محمود فتحی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 21,000 تومان

اندازه گیری دقیق مدرسان شریف کارشناسی ارشد

کتاب اندازه گیری دقیق مدرسان شریف کارشناسی ارشد
نویسنده: علی جاریانی-جواد شهبازی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 13,500 تومان

انسان در جستجوی معنی

کتاب انسان در جستجوی معنی
نویسنده: ویکتور فرانکل
مترجم: نهضت صالحیان - مهین میلانی
انتشارات: درسا
قیمت: 27,000 تومان

اولین کتاب حل سوالات الکترومغناطیس بدون دخالت دست(روش رد گزینه ها)

کتاب اولین کتاب حل سوالات الکترومغناطیس بدون دخالت دست(روش رد گزینه ها)
نویسنده: سیاوش میرزایی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 17,000 تومان

اولین کتاب حل سوالات ریاضی عمومی 1 و 2 بدون دخالت دست

کتاب اولین کتاب حل سوالات ریاضی عمومی 1 و 2 بدون دخالت دست
نویسنده: حسین نامی
انتشارات: مدرسان شریف
قیمت: 19,000 تومان
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید