سازمان مدیریت صنعتی

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

آنالیز پورتفوی

کتاب آنالیز پورتفوی
نویسنده: ژیائوژیانگ هوانگ
مترجم: علیرضا فضل زاده - اصغر ابراهیم نژاد
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 12,500 تومان

اخلاق حرفه‌ای در فناوری اطلاعات و ارتباطات

کتاب اخلاق حرفه‌ای در فناوری اطلاعات و ارتباطات
نویسنده: محسن حيدريان-فرامرز قراملكی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 15,000 تومان

اخلاق سازمانی

کتاب اخلاق سازمانی
نویسنده: احد فرامرزقراملکی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی

قیمت: 135,000 تومان

ارزش گذاری دانش فنی

کتاب ارزش گذاری دانش فنی
نویسنده: نسترن حاجی حیدری
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 6,500 تومان

ارزش گذاری سهام و تحلیل بازار

کتاب ارزش گذاری سهام و تحلیل بازار
نویسنده: عباس بخشیانی - رضا راعی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی

قیمت: 24,000 تومان

ارزیابی طرح های صنعتی

کتاب ارزیابی طرح های صنعتی
نویسنده: داود مجیدیان
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 60,000 تومان

استخدام بهترین ها

کتاب استخدام بهترین ها
نویسنده: مارتین یایت
مترجم: مهدی فتاحی - بهاره واثق
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی

قیمت: 77,000 تومان

استخدام و حفظ بهترین کارکنان

کتاب استخدام و حفظ بهترین کارکنان
نویسنده: علی شیرازی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 30,000 تومان

استراتژی : نمای 360 درجه

کتاب استراتژی : نمای 360 درجه
نویسنده: وفا غفاریان - فرزین تفویضی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 49,000 تومان

استراتژی شرکت‌های چندکسب و کاری

کتاب استراتژی شرکت‌های چندکسب و کاری
نویسنده: ديويد كاليس-سينتيا مونتگومری
مترجم: مهدی شاهسوند - سعيد خدامرادی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 30,000 تومان

استراتژی نمای 360 درجه

کتاب استراتژی نمای 360 درجه
نویسنده: وفا غفاریان
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 49,000 تومان

استعاره های مدیریتی جایگاه استعاره درزبان ونظریه های سازمانی

کتاب استعاره های مدیریتی جایگاه استعاره درزبان ونظریه های سازمانی
نویسنده: مسعود بینش
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 3,500 تومان

استقلال بانک مرکزی راهکاری برای کنترل وتورم

کتاب استقلال بانک مرکزی راهکاری برای کنترل وتورم
نویسنده: حیدر مستخدمین حسینی
مترجم: علی اصغر محرابی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 7,200 تومان

اشتباهات و موفقیت های مدیریت

کتاب اشتباهات و موفقیت های مدیریت
نویسنده: روبرت اف . هارتلی
مترجم: مرتضی شانی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 35,000 تومان

اصول و فنون مذاکره راجر فیشر

کتاب اصول و فنون مذاکره
نویسنده: راجرفیشر-ویلیام یوری
مترجم: مسعود حیدری
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی

قیمت قبلی: 78,000 تومان
قیمت: 74,000 تومان

اصول و فنون موفقیت در فروش

کتاب اصول و فنون موفقیت در فروش
نویسنده: دیوید هیلیر
مترجم: شاه کرمی - شاه محمدی - عیاری
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 4,500 تومان

اقتصاد برای بازارهای مالی

کتاب اقتصاد برای بازارهای مالی
نویسنده: برایان کتل
مترجم: منوچهر فکری ارشاد
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 6,500 تومان

اقتصاد مدیریت

کتاب اقتصاد مدیریت
نویسنده: منوچهر فكری ارشاد-مجيد درويش
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 12,500 تومان

بخش بندی بازار در عمل !

کتاب بخش بندی بازار در عمل !
نویسنده: سالی دیب-لیندون سیمکین
مترجم: محمدحسین بیرامی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 5,000 تومان

بررسی و تحلیل حوادث شغلی و صنعتی

کتاب بررسی و تحلیل حوادث شغلی و صنعتی
نویسنده: منوچهر اميدواری-ساجد نوروزی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 52,000 تومان

برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی کسب وکار

کتاب برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی کسب وکار
نویسنده: استیون هینز
مترجم: هومن اهرامی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 10,500 تومان

برنامه ریزی بر پایه سناریو در سازمان

کتاب برنامه ریزی بر پایه سناریو در سازمان
نویسنده: توماس جی چرماک
مترجم: فرامرز شاه محمدی - عباس صبوری
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 69,000 تومان

برنامه ریزی سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات در بخش صنایع

کتاب برنامه ریزی سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات در بخش صنایع
نویسنده: سید محمد سید حسینی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 39,000 تومان

برنامه‌ریزی بر پایه سناریو (سناریونگاری) در سازمان‌ها

کتاب برنامه‌ریزی بر پایه سناریو (سناریونگاری) در سازمان‌ها
نویسنده: توماس‌جی.چرماک
مترجم: عباس صبوری - فرامرز شاه‌محمدی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 69,000 تومان

تحقیق در عملیات نرم (رویکردهای ساختاردهی مسئله)

کتاب تحقیق در عملیات نرم (رویکردهای ساختاردهی مسئله)
نویسنده: عادل آذر-فرزانه خسروانی-رضا جلالی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 82,000 تومان

تحقیق در عملیات نرم رویکردهای ساختاردهی مسئله

کتاب تحقیق در عملیات نرم رویکردهای ساختاردهی مسئله
نویسنده: عادل آذر-فرزانه خسروانی-رضاجلالی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 82,000 تومان

تحلیل بازار مسکن ایران

کتاب تحلیل بازار مسکن ایران
نویسنده: بهروز ملکی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 18,000 تومان

ترجمه استراتژی شرکت به استراتژی پروژه

کتاب ترجمه استراتژی شرکت به استراتژی پروژه
نویسنده: پيتر موريس-اشلی جيميسون
مترجم: رسول كريمی - اصغر عقلايی - محمدحسين‌صبحيه
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 26,000 تومان

تفکر سیستمی : مدیریت آشفتگی و پیچیدگی

کتاب تفکر سیستمی : مدیریت آشفتگی و پیچیدگی
نویسنده: جمشيد قراجه داغی
مترجم: سهراب خليلی شورينی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی

قیمت قبلی: 196,000 تومان
قیمت: 194,000 تومان

تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پیچیدگی(پلتفرمی برای معماری کسب و کار)

کتاب تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پیچیدگی(پلتفرمی برای معماری کسب و کار)
نویسنده: جمشید قراجه داغی
مترجم: دکترسهراب خلیلی شورینی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 69,000 تومان

تفکر سیستمی کل گرایی خلاق برای مدیریان

کتاب تفکر سیستمی کل گرایی خلاق برای مدیریان
نویسنده: تقی ناصر شریعتی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی

قیمت قبلی: 99,000 تومان
قیمت: 95,000 تومان

توسعه استعداد های آتی

کتاب توسعه استعداد های آتی
نویسنده: ماتیوگای - دوریس سیمز
مترجم: نسرین جزنی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 10,000 تومان

جعبه ابزار مدیران امروزی

کتاب جعبه ابزار مدیران امروزی
نویسنده: دان گریم - شریل گریم
مترجم: مجتبی کیایی - مونا شیرخورشیدی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 16,000 تومان

جک سخنی از درون دل

کتاب جک سخنی از درون دل
نویسنده: جک ولش
مترجم: محمد علی طوسی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 9,000 تومان

حسابداری مدیریت

کتاب حسابداری مدیریت
نویسنده: شیم -سیگل
مترجم: پرويز بختياری
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 46,000 تومان

حسابداری ومدیریت مالی برای مدیران بختیاری

کتاب حسابداری ومدیریت مالی برای مدیران
نویسنده: پرویز بختیاری
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی

قیمت: 97,000 تومان

خطا ناپذیر سازی فرآیند ها (پوکا یوکه)

کتاب خطا ناپذیر سازی فرآیند ها (پوکا یوکه)
نویسنده: جعفر رزمی- سعید کرباسیان
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 6,000 تومان

خلق سازمان های دانش محور

کتاب خلق سازمان های دانش محور
نویسنده: گوپتا جاتيندر-شارما سوشيل
مترجم: عباس منوريان - اصغر محمدی فاتح
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 12,000 تومان

داد و ستد بین المللی محیط ها و عملیات ( جلد اول )

کتاب داد و ستد بین المللی محیط ها و عملیات ( جلد اول )
نویسنده: جان دی . دانیز - لی اچ . رادبو - سالیوان
مترجم: سید محمد هادی نژاد حسینیان
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی

قیمت: 150,000 تومان

درآمدی بر اخلاق حرفه ای

کتاب درآمدی بر اخلاق حرفه ای
نویسنده: احد فرامرزقراملکی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 22,000 تومان

ردگیری استراتژی ها

کتاب ردگیری استراتژی ها
نویسنده: هنری مينتزبرگ
مترجم: علی بابايی - مهدی حق‌باعلی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 10,500 تومان

روانشناسی سازمانی

کتاب روانشناسی سازمانی
نویسنده: سید محمد مقیمی-مجید رمضان
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 9,000 تومان

روش شناسی کاربردی تحقیق در علوم انسانی

کتاب روش شناسی کاربردی تحقیق در علوم انسانی
نویسنده: ارل بابی
مترجم: كامران فيضی - سيد حسين رضوی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 25,000 تومان

روش های ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی

کتاب روش های ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی
نویسنده: بتول ذاکری
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 71,000 تومان

سازمان استراتژی محور

کتاب سازمان استراتژی محور
نویسنده: رابرت اس . کاپلان - دیوید پی . نورتون
مترجم: پرویز بختیاری
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 171,000 تومان

سیستم داینامیک

کتاب سیستم داینامیک
نویسنده: شهلا قبادی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 16,000 تومان

سیمای اقتصاد ایران از منظرشاخص های جهانی

کتاب سیمای اقتصاد ایران از منظرشاخص های جهانی
نویسنده: کارشناس-محمدی-فرضی-محترمی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 160,000 تومان

شایستگی های مدیریتی

کتاب شایستگی های مدیریتی
نویسنده: وفا غفاريان
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 26,000 تومان

شایستگی های منابع انسانی شناخت عمیق تعامل افراد و کسب و کار

کتاب شایستگی های منابع انسانی شناخت عمیق تعامل افراد و کسب و کار
نویسنده: مسعود بینش-افشین دبیری
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 48,000 تومان

شایستگی های یک مذاکره کننده موفق

کتاب شایستگی های یک مذاکره کننده موفق
نویسنده: مسعود حیدری - لیلا جراحی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 26,000 تومان

شرکت های موفق جهان چگونه استخدام می کنند

کتاب شرکت های موفق جهان چگونه استخدام می کنند
نویسنده: بهزاد ابوالعلائی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 72,000 تومان

طراحی و تدوین طرح کسب و کار

کتاب طراحی و تدوین طرح کسب و کار
نویسنده: مهران رضوانی-ولی سلمانی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 87,000 تومان

طراحی و توسعه محصول

کتاب طراحی و توسعه محصول
نویسنده: علی اصغر توفيق
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی

قیمت: 135,000 تومان

فرصت های کارآفرینی

کتاب فرصت های کارآفرینی
نویسنده: گرگ گلایدزدیل
مترجم: محمود مرادی
انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی
قیمت: 24,000 تومان
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید