آوای نور

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

آزمون های روان شناختی دینداری

کتاب آزمون های روان شناختی دینداری
نویسنده: منصور بیرامی - تورج هاشمی نصرت آبادی - جعفر بهادری
انتشارات: آوای نور
قیمت: 31,500 تومان

آسیب شناسی اجتماعی

کتاب آسیب شناسی اجتماعی
نویسنده: هدایت الله ستوده
انتشارات: آوای نور

قیمت قبلی: 120,000 تومان
قیمت: 117,000 تومان

آسیب های اجتماعی

کتاب آسیب های اجتماعی
نویسنده: مهرانگیز شعاع کاظمی - مهرآور مومنی جاوید
انتشارات: آوای نور

قیمت قبلی: 350,000 تومان
قیمت: 340,000 تومان

آمار و احتمال در مدیریت و اقتصاد ( جلد اول )

کتاب آمار و احتمال در مدیریت و اقتصاد ( جلد اول )
نویسنده: صفاری - هادی نژاد - حق شناس
انتشارات: آوای نور
قیمت: 13,500 تومان

آمار و احتمال در مدیریت و اقتصاد ( جلد دوم )

کتاب آمار و احتمال در مدیریت و اقتصاد ( جلد دوم )
نویسنده: مهدی صفاری - فریده حق شناس - منیژه هادی نژاد
انتشارات: آوای نور
قیمت: 28,000 تومان

آموزش و مشاوره قبل از ازدواج

کتاب آموزش و مشاوره قبل از ازدواج
نویسنده: سیدمهدی حسینی بیرجندی
انتشارات: آوای نور
قیمت: 88,000 تومان

آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه

کتاب آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه
نویسنده: پیتر وست وود
مترجم: قربان همتی علمدارلو - ستاره شجاعی
انتشارات: آوای نور

قیمت قبلی: 240,000 تومان
قیمت: 230,000 تومان

اثرات نامطلوب تدریس خصوصی

کتاب اثرات نامطلوب تدریس خصوصی
نویسنده: مارک بری
مترجم: حسن ستایش
انتشارات: آوای نور
قیمت: 7,500 تومان

اختلال اتیسم

کتاب اختلال اتیسم
نویسنده: سعید رضایی
انتشارات: آوای نور
قیمت: 29,000 تومان

اختلال نارسایی توجه فزون کنشی در بزرگسالان

کتاب اختلال نارسایی توجه فزون کنشی در بزرگسالان
نویسنده: راسل بارکلی
مترجم: علی مشهدی - هدا پری زاده
انتشارات: آوای نور
قیمت: 10,500 تومان

اختلال های طیف اتیستیک

کتاب اختلال های طیف اتیستیک
نویسنده: انجمن خدمات حمایتی استان نورتامبرلند
مترجم: شجاعی - همتی علمدارلو - خاموشی - بروجنی
انتشارات: آوای نور
قیمت: 11,000 تومان

ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی

کتاب ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی
نویسنده: رحمان سعیدی
انتشارات: آوای نور
قیمت: 23,000 تومان

اصلاح رفتار

کتاب اصلاح رفتار
نویسنده: ریموند میلتن برگر
مترجم: همتی علمداری لو - حسین خانزاده - اصغری نکاح
انتشارات: آوای نور

قیمت قبلی: 260,000 تومان
قیمت: 250,000 تومان

اصول تعلیم و تربیت کودک

کتاب اصول تعلیم و تربیت کودک
نویسنده: فاطمه بیدی - اکبر رنجبر زاده
انتشارات: آوای نور
قیمت: 25,000 تومان

اصول و مبانی مددکاری اجتماعی

کتاب اصول و مبانی مددکاری اجتماعی
نویسنده: مری .دابلیومافت- خوزه .بی اشفورد
مترجم: خدیجه السادات غنی آبادی
انتشارات: آوای نور

قیمت قبلی: 135,000 تومان
قیمت: 132,000 تومان

اعتیاد به اینترنت از دیدگاه روان شناسی

کتاب اعتیاد به اینترنت از دیدگاه روان شناسی
نویسنده: فاطمه بیدی - حسین کارشکی
انتشارات: آوای نور
قیمت: 16,000 تومان

انگیزش در یادگیری و آموزش

کتاب انگیزش در یادگیری و آموزش
نویسنده: حسین کارشکی - نیکچهره محسنی
انتشارات: آوای نور

قیمت قبلی: 320,000 تومان
قیمت: 310,000 تومان

ایمان و سلامت روان ( جلد اول )

کتاب ایمان و سلامت روان ( جلد اول )
نویسنده: هارولد کوئنیگ
مترجم: نجف طهماسبی پور - محمد شعبانی
انتشارات: آوای نور
قیمت: 16,000 تومان

بررسی موقعیت های مکانی و اثرات آن بر جرم زایی

کتاب بررسی موقعیت های مکانی و اثرات آن بر جرم زایی
نویسنده: فاطمه السادات میر اسماعیل لواسانی
انتشارات: آوای نور
قیمت: 9,000 تومان

برنامه درسی برای دانش آموزان با نیاز های ویژه

کتاب برنامه درسی برای دانش آموزان با نیاز های ویژه
نویسنده: قربان همتی علمدارلو - ستاره شجاعی
انتشارات: آوای نور

قیمت قبلی: 230,000 تومان
قیمت: 220,000 تومان

برنامه درسی طراحی ، اجرا و ارزشیابی

کتاب برنامه درسی طراحی ، اجرا و ارزشیابی
نویسنده: زهره عابدی کرجی بان - شیما شعله کار
انتشارات: آوای نور
قیمت: 37,000 تومان

برنامه درسی قرن 21

کتاب برنامه درسی قرن 21
نویسنده: هایدی هیز جیکبز
مترجم: محسن خادمی - محمد حسین زارعی
انتشارات: آوای نور
قیمت: 17,000 تومان

برنامه ریزی درسی در عصر پست مدرن

کتاب برنامه ریزی درسی در عصر پست مدرن
نویسنده: پاتریک اسلاتری
مترجم: صمد ایزدی - مصطفی قادری - فاطمه حسینی
انتشارات: آوای نور
قیمت: 31,000 تومان

بهداشت روانی خانواده

کتاب بهداشت روانی خانواده
نویسنده: مهرانگیز شعاع کاظمی - طاهره سادات رضایی
انتشارات: آوای نور
قیمت: 105,000 تومان

تحلیل وظیفه ی شناختی

کتاب تحلیل وظیفه ی شناختی
نویسنده: رابرت آر.هافمن - لوراجی . میلیتیلو
مترجم: فاطمه زمانی - هاجر فرهودی - مائده جنیدی-حسین زنگنه
انتشارات: آوای نور
قیمت: 35,000 تومان

تدریس پژوهی یا درس پزوهی (روش بهسازی فرهنگ آموزش وتدریس)

کتاب تدریس پژوهی یا درس پزوهی (روش بهسازی فرهنگ آموزش وتدریس)
نویسنده: ابوالفضل بختیاری - کبری مصدقی نیک
انتشارات: آوای نور
قیمت: 15,000 تومان

تشخیص اسکیزوفرنی و کاربرد بالینی آزمون های تشخیصی

کتاب تشخیص اسکیزوفرنی و کاربرد بالینی آزمون های تشخیصی
نویسنده: مهرانگیز پیوسته گر
انتشارات: آوای نور
قیمت: 6,800 تومان

تعلیم و تربیت بزرگسالان

کتاب تعلیم و تربیت بزرگسالان
نویسنده: شراره حبیبی
انتشارات: آوای نور
قیمت: 13,000 تومان

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
نویسنده: محمود حائریان اردکانی
انتشارات: آوای نور
قیمت: 25,000 تومان

تکیه

کتاب تکیه
نویسنده: جواد اصغری راد
انتشارات: آوای نور
قیمت: 13,000 تومان

جامعه شناسی آموزش و پرورش

کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش
نویسنده: مرتضی منادی
انتشارات: آوای نور

قیمت قبلی: 320,000 تومان
قیمت: 300,000 تومان

جامعه شناسی جوانان

کتاب جامعه شناسی جوانان
نویسنده: رسول ربانی
انتشارات: آوای نور
قیمت: 3,300 تومان

جامعه،جنسیت و بزه دیدگی کودکان

کتاب جامعه،جنسیت و بزه دیدگی کودکان
نویسنده: جکی تورتون
مترجم: مهرانگیز شعاع کاظمی
انتشارات: آوای نور
قیمت: 11,000 تومان

جمعیت شناسی برنامه ریزی آموزشی

کتاب جمعیت شناسی برنامه ریزی آموزشی
نویسنده: شراره حبیبی
انتشارات: آوای نور
قیمت: 4,200 تومان

حقایقی درباره ی سوء رفتار

کتاب حقایقی درباره ی سوء رفتار
نویسنده: مارک ج . کیتلسون - جان هالی - وندی استین
مترجم: کیومرث فرحبخش - محسن عامری زاده
انتشارات: آوای نور
قیمت: 9,000 تومان

خانواده درمانی

کتاب خانواده درمانی
نویسنده: فرانک داتیلیو - آرتور جانگسما - شان دیویس
مترجم: فرهاد اصغری - عباس صادقی -خالد اصلانی
انتشارات: آوای نور

قیمت قبلی: 330,000 تومان
قیمت: 319,000 تومان

خانواده و کودکان با نیازهای ویژه

کتاب خانواده و کودکان با نیازهای ویژه
نویسنده: احمد به پژوه
انتشارات: آوای نور
قیمت: 78,000 تومان

داروهای اعصاب و روان و مواد موثر بر روان (ویژه روانشناسان )

کتاب داروهای اعصاب و روان و مواد موثر بر روان (ویژه روانشناسان )
نویسنده: سید ابوالقاسم مهری نژاد
انتشارات: آوای نور

قیمت قبلی: 120,000 تومان
قیمت: 115,000 تومان

درخود ماندگی و مشکلات ارتباطی

کتاب درخود ماندگی و مشکلات ارتباطی
نویسنده: میخائیل فارل
مترجم: احمد به پژوه - محدثه محمودی
انتشارات: آوای نور
قیمت: 15,000 تومان

درمان فمینیستی ( نظریه روان درمانی )

کتاب درمان فمینیستی ( نظریه روان درمانی )
نویسنده: لورا ، اس . براون
مترجم: رویا رسولی - مرتضی مهریزی - زینب نارنج
انتشارات: آوای نور
قیمت: 11,500 تومان

درمان های وجودی

کتاب درمان های وجودی
نویسنده: میک کوپر
مترجم: سید محمد کلانتر کوشه
انتشارات: آوای نور
قیمت: 13,500 تومان

درمان های کاربردی سندرم پیش از قاعدگی

کتاب درمان های کاربردی سندرم پیش از قاعدگی
نویسنده: آنیتا باغدارساریانس - افسانه باقری کریمی
انتشارات: آوای نور
قیمت: 9,000 تومان

دیدگاه های نظری خیانت زناشویی و بهبود روابط

کتاب دیدگاه های نظری خیانت زناشویی و بهبود روابط
نویسنده: مهرانگیز شعاع کاظمی - مهرآور مومنی جاوید
انتشارات: آوای نور

قیمت قبلی: 170,000 تومان
قیمت: 165,000 تومان

راهنمای جامع خلاقیت کمبریج ( جلد 1 )

کتاب راهنمای جامع خلاقیت کمبریج ( جلد 1 )
نویسنده: جیمز سی . کافمن - رابرت جی . استرنبرگ
مترجم: مرتضی شعبانی - لیلا بیگدلی
انتشارات: آوای نور
قیمت: 76,000 تومان

راهنمای جامع خلاقیت کمبریج ( جلد 2 )

کتاب راهنمای جامع خلاقیت کمبریج ( جلد 2 )
نویسنده: جیمز سی . کافمن - رابرت جی . استرنبرگ
مترجم: مرتضی شعبانی - لیلا بیگدلی
انتشارات: آوای نور
قیمت: 52,000 تومان

راهنمای رهبر آموزشی برای طراحی برنامه درسی

کتاب راهنمای رهبر آموزشی برای طراحی برنامه درسی
نویسنده: ژانت هیل - ریچارد دونلاپ
مترجم: احمد غضنفری
انتشارات: آوای نور
قیمت: 17,000 تومان

راهنمای کلینیکی روان درمانی پویشی

کتاب راهنمای کلینیکی روان درمانی پویشی
نویسنده: دبورا کابانیس و همکاران
مترجم: شیما حیدری
انتشارات: آوای نور
قیمت: 33,000 تومان

رهبری و مدیریت آموزشی (بینش مندی و مهارت افزایی )

کتاب رهبری و مدیریت آموزشی (بینش مندی و مهارت افزایی )
نویسنده: ماریان کلمن - درک گلوور
مترجم: حاتم فرجی ده سرخی - نیلوفر محمد طاهری-حجت غلامزاده
انتشارات: آوای نور
قیمت: 17,500 تومان

روابط ساختاری خطی در تحقیقات علوم انسانی

کتاب روابط ساختاری خطی در تحقیقات علوم انسانی
نویسنده: حسین کارشکی
انتشارات: آوای نور
قیمت: 21,500 تومان

روان درمانی آمیخته با معنویت

کتاب روان درمانی آمیخته با معنویت
نویسنده: سید محمد کلانتر کوشه - سید محمد حسینی - سجاد مطهری
انتشارات: آوای نور
قیمت: 40,000 تومان

روان درمانی و مشاوره با رویکرد اسلامی

کتاب روان درمانی و مشاوره با رویکرد اسلامی
نویسنده: مهدی حسینی ( بیرجندی )
انتشارات: آوای نور

قیمت قبلی: 380,000 تومان
قیمت: 370,000 تومان

روان شناسی اجتماعی

کتاب روان شناسی اجتماعی
نویسنده: هدایت الله ستوده
انتشارات: آوای نور
قیمت: 85,000 تومان

روان شناسی شهر

کتاب روان شناسی شهر
نویسنده: مجید صفاری نیا - حسن عماری - الهام بهشتی مقدم
انتشارات: آوای نور
قیمت: 11,000 تومان

روان شناسی مرضی کودک ( جلد اول )

کتاب روان شناسی مرضی کودک ( جلد اول )
نویسنده: اریک جی . ماش - دیوید ای . ولف
مترجم: حسین مرادی - پرویز شریفی درآمدی
انتشارات: آوای نور
قیمت: 34,000 تومان

روان شناسی و آموزش افراد استثنایی

کتاب روان شناسی و آموزش افراد استثنایی
نویسنده: پرویزشریفی درآمدی
انتشارات: آوای نور
قیمت: 33,000 تومان

روان شناسی کیفری

کتاب روان شناسی کیفری
نویسنده: مارک کوستانزو -دانیل کراوس
مترجم: ویدا علیخانی
انتشارات: آوای نور
قیمت: 34,000 تومان

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

کتاب روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
نویسنده: محمد خدایاری فرد - فرامرز سهرابی
انتشارات: آوای نور

قیمت قبلی: 420,000 تومان
قیمت: 399,000 تومان
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید