آگه

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

آخرین رویا

کتاب آخرین رویا
نویسنده: روح‌انگيز شريفيان
انتشارات: آگه
قیمت: 37,000 تومان

آسیب های اجتماعی و روند تحول در ایران

کتاب آسیب های اجتماعی و روند تحول در ایران
نویسنده: انجمن جامعه شناسی ایران و شورای اجتماعی کشور
انتشارات: آگه
قیمت: 7,000 تومان

آشنایی با روند طراحی

کتاب آشنایی با روند طراحی
نویسنده: مارگرت کی رایت - جف رویل
مترجم: آرمیتا سراج زاهدی
انتشارات: آگه
قیمت: 15,000 تومان

آنتیگونه

قیمت قبلی: 48,000 تومان
قیمت: 44,000 تومان

از طرف او

قیمت قبلی: 120,000 تومان
قیمت: 108,000 تومان

اصول اساسی برنامه ریزی درسی وآموزشی

کتاب اصول اساسی برنامه ریزی درسی وآموزشی
نویسنده: رالف تایلر
مترجم: علی تقی پورظهیر
انتشارات: آگه

قیمت قبلی: 58,000 تومان
قیمت: 53,000 تومان

اصول جامعه شناسی تحلیلی

کتاب اصول جامعه شناسی تحلیلی

نویسنده: پیتر هیدستروم

مترجم: فرهاد نصرتی نژاد - سیده اطهر میر عابدینی

انتشارات: آگه

قیمت: 24,000 تومان

اعتماد

قیمت قبلی: 60,000 تومان
قیمت: 54,000 تومان

اندیشه های حقوقی

قیمت: 94,000 تومان

انقلاب

کتاب انقلاب
نویسنده: دبورا وایلز
مترجم: زهرا تقوی
انتشارات: آگه
قیمت: 20,000 تومان

انگار به آن طرف خیابان رسیده‌ای

کتاب انگار به آن طرف خیابان رسیده‌ای
نویسنده: حميد حياتي
انتشارات: آگه
قیمت: 8,000 تومان

اگر شبی از شب های زمستان مسافری

قیمت قبلی: 147,000 تومان
قیمت: 132,500 تومان

برادرم رمضان

کتاب برادرم رمضان
نویسنده: تينا محمدحسيني
انتشارات: آگه
قیمت: 5,000 تومان

برنامه ریزی آموزش و پرورش

کتاب برنامه ریزی آموزش و پرورش
نویسنده: علی تقی پورظهیر
انتشارات: آگه
قیمت: 15,000 تومان

بوطیقای ساختارگرا

قیمت قبلی: 26,000 تومان
قیمت: 23,400 تومان

تاریخ فلسفه در قرن بیستم

کتاب تاریخ فلسفه در قرن بیستم
نویسنده: کریستیان دولاکامپانی
مترجم: باقر پرهام
انتشارات: آگه
قیمت: 95,000 تومان

تازیانه های سلوک

کتاب تازیانه های سلوک
نویسنده: محمد رضا شفیعی کدکنی
انتشارات: آگه

قیمت قبلی: 175,000 تومان
قیمت: 157,500 تومان

ترانه های سرزمین مادری

کتاب ترانه های سرزمین مادری
نویسنده: ویکتور یوسفوویچ
مترجم: علی اصغر بهرام بیگی
انتشارات: آگه
قیمت: 5,000 تومان

جامعه شناسی جوانان ایران

کتاب جامعه شناسی جوانان ایران
نویسنده: محمد سعید ذکائی
انتشارات: آگه

قیمت قبلی: 123,000 تومان
قیمت: 115,000 تومان

جامعه شناسی هنر

قیمت قبلی: 70,000 تومان
قیمت: 63,000 تومان

جنگ آخر زمان

کتاب جنگ آخر زمان
نویسنده: ماریو بارگاس یوسا
مترجم: عبدالله کوثری
انتشارات: آگه

قیمت قبلی: 300,000 تومان
قیمت: 278,000 تومان

حقوق بین الملل خصوصی

قیمت قبلی: 150,000 تومان
قیمت: 145,000 تومان

خانه‌ی کاغذی

کتاب خانه‌ی کاغذی
نویسنده: كارلوس ماريا دومينگس
مترجم: بيوك بوداغي
انتشارات: آگه
قیمت: 5,000 تومان

در اقلیم روشنایی

قیمت قبلی: 60,000 تومان
قیمت: 54,000 تومان

روان شناسی زنان

کتاب روان شناسی زنان
نویسنده: جانت شیبلی هاید
مترجم: اکرم خمسه
انتشارات: آگه
قیمت: 35,000 تومان

روش تطبیقی فراسوی راهبردهای کمی و کیفی

کتاب روش تطبیقی فراسوی راهبردهای کمی و کیفی
نویسنده: چارلز ریگین
مترجم: محمد فاضلی
انتشارات: آگه

قیمت قبلی: 115,000 تومان
قیمت: 105,000 تومان

روش های تحقیق در علوم رفتاری

کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری
نویسنده: زهره سرمد-عباس بازرگان-الهه حجازی
انتشارات: آگه

قیمت قبلی: 290,000 تومان
قیمت: 284,000 تومان

روش پژوهی تطبیقی با رویکرد تحلیل کمی ، تاریخی و فازی

کتاب روش پژوهی تطبیقی با رویکرد تحلیل کمی ، تاریخی و فازی
نویسنده: علی ساعی
انتشارات: آگه
قیمت: 11,000 تومان

زبان آدم

قیمت قبلی: 84,000 تومان
قیمت: 76,000 تومان

شاعر آینه ها

کتاب شاعر آینه ها
نویسنده: محمد رضا شفیعی کدکنی
انتشارات: آگه

قیمت قبلی: 105,000 تومان
قیمت: 93,000 تومان

شبیه عطری در نسیم

کتاب شبیه عطری در نسیم
نویسنده: رضيه انصاري
انتشارات: آگه
قیمت: 5,000 تومان

شبیه عطری در نسیم

کتاب شبیه عطری در نسیم
نویسنده: رضیه انصاری
انتشارات: آگه
قیمت: 5,000 تومان

صور خیال در شعر فارسی

قیمت قبلی: 240,000 تومان
قیمت: 215,000 تومان

طرح تحقیق در تحقیقات اجتماعی

کتاب طرح تحقیق در تحقیقات اجتماعی
نویسنده: دیوید دواس
مترجم: هوشنگ نایبی
انتشارات: آگه

قیمت قبلی: 168,000 تومان
قیمت: 152,000 تومان

عمل نقد

کتاب عمل نقد
نویسنده: کاترین بلزی
مترجم: عباس مخبر
انتشارات: آگه
قیمت: 15,000 تومان

فرآیند ساخت یابی نهاد زندان از مشروطه تا پایان پهلوی اول

کتاب فرآیند ساخت یابی نهاد زندان از مشروطه تا پایان پهلوی اول
نویسنده: یعقوب خزائی
انتشارات: آگه

قیمت قبلی: 49,000 تومان
قیمت: 45,000 تومان

فرهنگ مطالعات جوانان

کتاب فرهنگ مطالعات جوانان
نویسنده: محمد سعید ذکائی
انتشارات: آگه
قیمت: 7,000 تومان

فهم نظریه های سیاسی

قیمت قبلی: 95,000 تومان
قیمت: 90,000 تومان

قرارداد اجتماعی

قیمت قبلی: 190,000 تومان
قیمت: 171,000 تومان

مبانی و اصول آموزش و پرورش

قیمت قبلی: 190,000 تومان
قیمت: 171,000 تومان

مدرنیته ی سیاسی

کتاب مدرنیته ی سیاسی
نویسنده: موریس باربیه
مترجم: عبدالوهاب احمدی
انتشارات: آگه

قیمت قبلی: 105,000 تومان
قیمت: 98,000 تومان

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته زارعی

کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
نویسنده: حسن زارعی متین
انتشارات: آگه

قیمت قبلی: 255,000 تومان
قیمت: 250,000 تومان

مدیریت مالی (جلد دوم)

کتاب مدیریت مالی (جلد دوم)
نویسنده: فرد وستون-یوجین بریگام
مترجم: حسین عبده تبریزی - فرهاد حنیفی
انتشارات: آگه
قیمت: 25,000 تومان

مطالعات توسعه

کتاب مطالعات توسعه
نویسنده: جفری هینز
مترجم: رضا شیرزادی - جواد قبادی
انتشارات: آگه
قیمت: 30,000 تومان

مفهوم سکونت

کتاب مفهوم سکونت
نویسنده: کریستیان نوربری - شولتز
مترجم: محمود امیر یار احمدی
انتشارات: آگه
قیمت: 15,000 تومان

مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی

کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی
نویسنده: علی تقی پورظهیر
انتشارات: آگه

قیمت قبلی: 155,000 تومان
قیمت: 150,000 تومان

موسیقی شعر

کتاب موسیقی شعر
نویسنده: محمد رضا شفیعی کدکنی
انتشارات: آگه

قیمت قبلی: 280,000 تومان
قیمت: 260,000 تومان

نشانه شناسی

کتاب نشانه شناسی
نویسنده: پی یر گیرو
مترجم: محمد نبوی
انتشارات: آگه
قیمت: 7,000 تومان

نظریه های روز جامعه شناسی(از ایزنشتاب تا پسامدرن ها)

کتاب نظریه های روز جامعه شناسی(از ایزنشتاب تا پسامدرن ها)
نویسنده: کرامت الله راسخ
انتشارات: آگه

قیمت قبلی: 135,000 تومان
قیمت: 121,500 تومان

نظریه ی انتقادی مکتب فرانکورت در علوم اجتماعی و انسانی

کتاب نظریه ی انتقادی مکتب فرانکورت در علوم اجتماعی و انسانی
نویسنده: حسینعلی نوذری
انتشارات: آگه

قیمت قبلی: 84,000 تومان
قیمت: 75,600 تومان
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید