نشر روان

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

بهداشت روانی ساپینگتون

کتاب بهداشت روانی
نویسنده: اندروا.ساپینگتون
مترجم: حمیدرضا حسین شاهی برواتی
انتشارات: روان

قیمت قبلی: 280,000 تومان
قیمت: 270,000 تومان

تغییر هیجان با هیجان

قیمت قبلی: 150,000 تومان
قیمت: 140,000 تومان

جامعه شناسی آموزش و پرورش

کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش
نویسنده: علی علاقه بند
انتشارات: روان

قیمت قبلی: 120,000 تومان
قیمت: 108,000 تومان

درمان هیجان مدار در عمل گرینبرگ

قیمت قبلی: 100,000 تومان
قیمت: 94,000 تومان

رفتار با کودکان و نوجوانان از سه تا چهارده سال

کتاب رفتار با کودکان و نوجوانان
نویسنده: کوپر-هالسی-لورنت-سالیوان
مترجم: سیاوش جمالفر
انتشارات: روان

قیمت قبلی: 55,000 تومان
قیمت: 50,000 تومان

روان شناسی اجتماعی بارون

کتاب روان شناسی اجتماعی
نویسنده: رابرت بارون-دان بیرن-نایلا برنسکامب
مترجم: دکتر یوسف کریمی
انتشارات: روان

قیمت قبلی: 470,000 تومان
قیمت: 460,000 تومان

روان شناسی اجتماعی در عمل

مداخلات مبتنی بر شواهد، از نظریه تا عمل 

قیمت قبلی: 120,000 تومان
قیمت: 110,000 تومان

روان شناسی بالینی کاربردی

قیمت قبلی: 200,000 تومان
قیمت: 180,000 تومان

روان شناسی تجربی

کتاب روان شناسی تجربی
نویسنده: نیم تاج سیاح سیاری-فریبانبوی آل آقا
انتشارات: روان

قیمت قبلی: 130,000 تومان
قیمت: 127,000 تومان

روان شناسی فیزیولوژیک کالات

کتاب روان شناسی فیزیولوژیک
نویسنده: جیمز کالات
مترجم: یحیی سید محمدی
انتشارات: روان

قیمت قبلی: 600,000 تومان
قیمت: 540,000 تومان

روان شناسی یادگیری یحیی سید محمدی

کتاب روان شناسی یادگیری
نویسنده: یحیی سید محمدی
انتشارات: روان

قیمت قبلی: 190,000 تومان
قیمت: 175,000 تومان

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

قیمت قبلی: 170,000 تومان
قیمت: 158,000 تومان

روانشناسی عمومی کالات (جلد اول)

کتاب روانشناسی عمومی (جلد اول)
نویسنده: جیمزکالات
مترجم: یحیی سید محمدی
انتشارات: روان

قیمت: 115,000 تومان

روش های تحقیق در علوم اجتماعی و رفتاری

قیمت قبلی: 50,000 تومان
قیمت: 48,000 تومان

سنجش در کلاس درس

قیمت قبلی: 350,000 تومان
قیمت: 345,000 تومان

سنجش و اندازه گیری در علوم رفتاری

کتاب سنجش و اندازه گیری در علوم رفتاری
نویسنده: رمضان حسن زاده-محمد تقی مداح
انتشارات: روان

قیمت قبلی: 120,000 تومان
قیمت: 108,000 تومان

شناخت اجتماعی

قیمت قبلی: 100,000 تومان
قیمت: 97,000 تومان

مبانی روان شناسی عمومی گنجی

کتاب مبانی روان شناسی عمومی
نویسنده: حمزه گنجی
انتشارات: روان

قیمت قبلی: 55,000 تومان
قیمت: 50,000 تومان

متون روان شناسی به زبان انگلیسی

متون روان  شناسی به زبان انگلیسی  یحیی سید محمدی

قیمت قبلی: 130,000 تومان
قیمت: 125,000 تومان

مدیریت عمومی علاقه بند

کتاب مدیریت عمومی
نویسنده: علی علاقه بند
انتشارات: روان

قیمت: 75,000 تومان

مربیگری در درمان هیجان مدار

قیمت قبلی: 250,000 تومان
قیمت: 235,000 تومان

مقیاس های سنجش نگرش

کتاب مقیاس های سنجش نگرش
نویسنده: دکتر علی دلاور
انتشارات: روان

قیمت: 65,000 تومان

نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش

کتاب نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش
نویسنده: دکتر رمضان حسن زاده-گلین مهدی نژاد گرجی
انتشارات: روان

قیمت قبلی: 120,000 تومان
قیمت: 115,000 تومان

نظریه های روان درمانی پروچسکا

کتاب نظریه های روان درمانی
نویسنده: جیمز پروچاسکا-جان نورکراس
مترجم: یحیی سید محمدی
انتشارات: روان

قیمت قبلی: 540,000 تومان
قیمت: 495,000 تومان

نظریه های یادگیری انسان

کتاب نظریه های یادگیری انسان
نویسنده: گی ار.لفرانسوا
مترجم: یحیی سید محمدی
انتشارات: روان

قیمت قبلی: 330,000 تومان
قیمت: 310,000 تومان

کاربرد آزمون های روانی و تشخیص بالینی

کتاب کاربرد آزمون های روانی و تشخیص بالینی
نویسنده: دکتر منوچهر ازخوش
انتشارات: روان

قیمت قبلی: 160,000 تومان
قیمت: 155,000 تومان
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید