میزان

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

black s low dictionary

کتاب black s low dictionary
نویسنده: brayan a .garner
انتشارات: میزان
قیمت: 120,000 تومان

آزمون سر دفتری اسناد رسمی

کتاب آزمون سر دفتری اسناد رسمی
نویسنده: نور محمد صبری
انتشارات: میزان
قیمت: 32,000 تومان

آیات الاحکام ( حقوق وجزایی )

کتاب آیات الاحکام ( حقوق وجزایی )
نویسنده: ابوالقاسم گرجی
انتشارات: میزان
قیمت: 15,000 تومان

آیین دادرسی تعزیرات حکومتی

کتاب آیین دادرسی تعزیرات حکومتی
نویسنده: امید رستمی غازانی
انتشارات: میزان
قیمت: 18,000 تومان

آیین دادرسی در دادگاه های خانواده

کتاب آیین دادرسی در دادگاه های خانواده
نویسنده: سید حسین صفایی
انتشارات: میزان
قیمت: 10,000 تومان

آیین دادرسی مدنی

کتاب آیین دادرسی مدنی
نویسنده: حسین کریمی - مهدی شریفی
انتشارات: میزان
قیمت: 35,000 تومان

آیین دادرسی مدنی ( جلد اول )

کتاب آیین دادرسی مدنی ( جلد اول )
نویسنده: نادر مردانی
انتشارات: میزان
قیمت: 13,000 تومان

آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی

کتاب آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی
نویسنده: علی عباس حیاتی
انتشارات: میزان
قیمت: 110,000 تومان

آیین دادرسی کیفری ( جلد دوم )

کتاب آیین دادرسی کیفری ( جلد دوم )
نویسنده: ایمان یوسفی
انتشارات: میزان
قیمت: 24,000 تومان

آیین دادرسی کیفری ( جلد دوم )

کتاب آیین دادرسی کیفری ( جلد دوم )
نویسنده: جواد طهماسبی
انتشارات: میزان
قیمت: 35,000 تومان

آیین دادرسی کیفری (جلد اول )

کتاب آیین دادرسی کیفری (جلد اول )
نویسنده: ایمان یوسفی
انتشارات: میزان
قیمت: 12,000 تومان

آیین دادرسی کیفری (جلد اول )

کتاب آیین دادرسی کیفری (جلد اول )
نویسنده: جواد طهماسبی
انتشارات: میزان
قیمت: 35,000 تومان

آیین دادرسی کیفری جلد سوم

کتاب آیین دادرسی کیفری جلد سوم
نویسنده: جواد طهماسبی
انتشارات: میزان
قیمت: 18,000 تومان

ادله اثبات دعوا

کتاب ادله اثبات دعوا
نویسنده: عباس کریمی
انتشارات: میزان
قیمت: 27,000 تومان

اشغال عراق اهداف راهبردی و استنادات حقوقی

کتاب اشغال عراق اهداف راهبردی و استنادات حقوقی
نویسنده: سهراب صلاحی
انتشارات: میزان
قیمت: 22,000 تومان

اصول روابط بین الملل

کتاب اصول روابط بین الملل
نویسنده: فرهاد قاسمی
انتشارات: میزان
قیمت: 85,000 تومان

اصول روابط بین الملل (الف و ب)

کتاب اصول روابط بین الملل (الف و ب)
نویسنده: سید حسین سیف زاده
انتشارات: میزان
قیمت: 23,000 تومان

اصول مسئولیت مدنی

کتاب اصول مسئولیت مدنی
نویسنده: پاتریس ژوردن
مترجم: مجید ادیب
انتشارات: میزان
قیمت: 15,000 تومان

اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل

کتاب اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل
نویسنده: رینهارد لنگریچ
مترجم: سعید حسنی
انتشارات: میزان
قیمت: 20,000 تومان

الزام ها و مسئولیت مدنی

کتاب الزام ها و مسئولیت مدنی
نویسنده: سید مرتضی قاسم زاده
انتشارات: میزان
قیمت: 18,000 تومان

الزامات و آموزه های حقوق اساسی

کتاب الزامات و آموزه های حقوق اساسی
نویسنده: خیرالله پروین
انتشارات: میزان
قیمت: 15,000 تومان

امنیت انسانی و دولت

کتاب امنیت انسانی و دولت
نویسنده: روح الله رهامی
انتشارات: میزان
قیمت: 22,000 تومان

اموال و مالکیت

کتاب اموال و مالکیت
نویسنده: ناصر کاتوزیان
انتشارات: میزان
قیمت: 35,000 تومان

انسان شناسی حقوقی

کتاب انسان شناسی حقوقی
نویسنده: نوربرت رولان
مترجم: رضا موسی زاده
انتشارات: میزان
قیمت: 4,500 تومان

بایسته های آیین دادرسی مدنی

کتاب بایسته های آیین دادرسی مدنی
نویسنده: قدرت الله واحدی
انتشارات: میزان
قیمت: 32,000 تومان

بایسته های حقوق اساسی

کتاب بایسته های حقوق اساسی
نویسنده: ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
انتشارات: میزان
قیمت: 30,000 تومان

بایسته های حقوق بین الملل خصوصی

کتاب بایسته های حقوق بین الملل خصوصی
نویسنده: محمود سلجوقی
انتشارات: میزان
قیمت: 40,000 تومان

بایسته های حقوق بین المللی عمومی

کتاب بایسته های حقوق بین المللی عمومی
نویسنده: رضا موسی زاده اصل
انتشارات: میزان
قیمت: 55,000 تومان

بایسته های حقوق جزای عمومی

کتاب بایسته های حقوق جزای عمومی
نویسنده: ایرج گلدوزیان
انتشارات: میزان
قیمت: 55,000 تومان

بررسی موارد خاص در حسابداری

کتاب بررسی موارد خاص در حسابداری
نویسنده: قاسم قاسمی - جواد معصومی
انتشارات: میزان
قیمت: 19,200 تومان

بزهکاری اطفال و نوجوانان

کتاب بزهکاری اطفال و نوجوانان
نویسنده: جاوید صلاحی
انتشارات: میزان
قیمت: 5,500 تومان

تعدیل قرارداد

کتاب تعدیل قرارداد
نویسنده: سعید بیگدلی
انتشارات: میزان
قیمت: 22,000 تومان

تفسیر قرارداد های تجاری بین المللی

کتاب تفسیر قرارداد های تجاری بین المللی
نویسنده: محمود حبیبی
انتشارات: میزان
قیمت: 28,000 تومان

تملک اموال عمومی و مباحات

کتاب تملک اموال عمومی و مباحات
نویسنده: محمد طاهر کنعانی
انتشارات: میزان
قیمت: 15,000 تومان

جرایم علیه اشخاص

کتاب جرایم علیه اشخاص
نویسنده: محمد هادی صادقی
انتشارات: میزان
قیمت: 16,000 تومان

جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ( حقوق کیفری اختصاصی 3 )

کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ( حقوق کیفری اختصاصی 3 )
نویسنده: حسین میر محمد صادقی
انتشارات: میزان
قیمت: 60,000 تومان

جرم شناسی

کتاب جرم شناسی
نویسنده: ژرژپیکا
مترجم: علی حسینی نجفی ابرند آبادی
انتشارات: میزان
قیمت: 9,000 تومان

حقوق اداری تملک املاک شبه تملک ها و سلب مالکیت از سرمایه ها توسط دولت

کتاب حقوق اداری تملک املاک شبه تملک ها و سلب مالکیت از سرمایه ها توسط دولت
نویسنده: مشتاق زرگوش
انتشارات: میزان
قیمت: 16,000 تومان

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
نویسنده: سید محمد هاشمی
انتشارات: میزان
قیمت: 65,000 تومان

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ( جلد دوم )

کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ( جلد دوم )
نویسنده: سید مهدی هاشمی
انتشارات: میزان
قیمت: 80,000 تومان

حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی

کتاب حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی
نویسنده: سید محمد هاشمی
انتشارات: میزان
قیمت: 60,000 تومان

حقوق اسناد تجاری

کتاب حقوق اسناد تجاری
نویسنده: یوسف درویشی هویدا
انتشارات: میزان
قیمت: 9,000 تومان

حقوق اسناد تجاری

کتاب حقوق اسناد تجاری
نویسنده: کوروش کاویانی
انتشارات: میزان
قیمت: 25,000 تومان

حقوق اسیران جنگی

کتاب حقوق اسیران جنگی
نویسنده: محمد علی حجازی
انتشارات: میزان
قیمت: 14,000 تومان

حقوق بانکی

کتاب حقوق بانکی
نویسنده: محمد سلطانی
انتشارات: میزان
قیمت: 40,000 تومان

حقوق بر محیط زیست سالم

کتاب حقوق بر محیط زیست سالم
نویسنده: علی مشهدی
انتشارات: میزان
قیمت: 15,000 تومان

حقوق بشر

قیمت: 19,000 تومان

حقوق بین الملل

کتاب حقوق بین الملل
نویسنده: آنتونیو کاسسه
مترجم: حسین شریفی طراز کوهی
انتشارات: میزان
قیمت: 24,000 تومان

حقوق بین الملل خصوصی ( جلد اول )

کتاب حقوق بین الملل خصوصی ( جلد اول )
نویسنده: محمود سلجوقی
انتشارات: میزان
قیمت: 18,000 تومان
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید