برآیند پویش

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

بایگانی

کتاب بایگانی
نویسنده: سید ابراهیم علن
انتشارات: پویش
قیمت: 10,000 تومان

راهنمای متون انگلیسی پایه

کتاب راهنمای متون انگلیسی پایه
نویسنده: محمدرضا بیدکی
انتشارات: برآیند پویش
قیمت: 7,000 تومان

روش تحقیق کیفی

کتاب روش تحقیق کیفی
نویسنده: خدیجه سفیری
انتشارات: برآیند پویش
قیمت: 20,000 تومان

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و حسابداری

کتاب سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و حسابداری
نویسنده: محمدرضا مستقیمی - پرویز سعیدی
انتشارات: برآیند پویش
قیمت: 35,000 تومان

مبانی مدیریت دولتی 1 و 2 با بهره گیری از علوم اداری - اجتماعی - سیاسی

کتاب مبانی مدیریت دولتی 1 و 2 با بهره گیری از علوم اداری - اجتماعی - سیاسی
نویسنده: بهاالدین برهانی
انتشارات: برآیند پویش
قیمت: 40,000 تومان

مدیریت استراتژیک بازار

کتاب مدیریت استراتژیک بازار
نویسنده: دیوید ا . آکر
مترجم: صفر زاده - فرهنگی - خادمی
انتشارات: برآیند پویش
قیمت: 60,000 تومان

مدیریت رفتار سازمانی

کتاب مدیریت رفتار سازمانی
نویسنده: رابرت کریتنر - آنجلو کینیکی
مترجم: علی اکبر فرهنگی - حسین صفر زاده
انتشارات: برآیند پویش
قیمت: 40,000 تومان
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید