پژوهشکده مطالعات راهبردی

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

آمریکا و اسلام سیاسی

کتاب آمریکا و اسلام سیاسی
نویسنده: فواز ای.جرجیس
مترجم: سید محمد کمال سروریان
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 6,500 تومان

آمریکای پس از 11 سپتامبر ؛ سیاست داخلی و خارجی

کتاب آمریکای پس از 11 سپتامبر ؛ سیاست داخلی و خارجی
نویسنده: محمود یزدان فام
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 2,100 تومان

آینده نگاری راهبردی (در برنامه ریزی و توسعه منطقه ای)

کتاب آینده نگاری راهبردی (در برنامه ریزی و توسعه منطقه ای)
نویسنده: دکتر نادر زالی
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 18,000 تومان

آینده پژوهی ثبات سیاسی ایران

کتاب آینده پژوهی ثبات سیاسی ایران
نویسنده: عبدالمحمود محمدی لرد
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 15,000 تومان

آینده پژوهی در مطالعات استراتژیک

کتاب آینده پژوهی در مطالعات استراتژیک
نویسنده: ماندانا تیشه یار
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 15,000 تومان

اتحادیه اروپا - هویت , امنیت و سیاست

کتاب اتحادیه اروپا - هویت , امنیت و سیاست
نویسنده: سید عبدالعلی قوام - داوود کیانی
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 6,000 تومان

از جامعه بین الملل تا جامعه جهانی

کتاب از جامعه بین الملل تا جامعه جهانی
نویسنده: بری بوزان
مترجم: محمد علی قاسمی
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 5,500 تومان

استراتژی امنیت بریتانیا

کتاب استراتژی امنیت بریتانیا
نویسنده: دفتر نخست وزیری انگلیس
مترجم: محمد جمشیدی
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 4,000 تومان

اطلاعات استراتژیک و کشور داری

کتاب اطلاعات استراتژیک و کشور داری
نویسنده: آدا.ب.بوزمان
مترجم: پژوهشکده مطالعات راهبردی
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 13,000 تومان

اطلاعات به مثابه علم

کتاب اطلاعات به مثابه علم
نویسنده: مهدی میرمحمدی
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 13,000 تومان

اقتصاد سیاسی بین الملل نظریه ها ، مسائل ، تحولات

کتاب اقتصاد سیاسی بین الملل نظریه ها ، مسائل ، تحولات
نویسنده: عبداله قنبرلو
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 22,000 تومان

اقتصاد سیاسی مداخله گرایی در سیاست خارجی آمریکا

کتاب اقتصاد سیاسی مداخله گرایی در سیاست خارجی آمریکا
نویسنده: دکتر عبداله قنبرلو
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 5,500 تومان

الگوهای بی ثباتی سیاسی

کتاب الگوهای بی ثباتی سیاسی
نویسنده: دیوید ساندرز
مترجم: پژوهشکده مطالعات راهبردی
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی

قیمت: 20,000 تومان

امنیت اجتماعی

کتاب امنیت اجتماعی
نویسنده: دکتر منیژه نویدنیا
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 3,300 تومان

امنیت بین الملل

کتاب امنیت بین الملل
نویسنده: مایکل شیهان
مترجم: سید جلال دهقانی فیروزآبادی
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 16,000 تومان

امنیت در اسلام (مبانی نظری و تحولات تاریخی)

کتاب امنیت در اسلام (مبانی نظری و تحولات تاریخی)
نویسنده: داود غرایاق زندی
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 15,000 تومان

امنیت ملی از منظر امام خمینی

کتاب امنیت ملی از منظر امام خمینی
نویسنده: علی کریمه مله-اکبر بابایی
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 14,000 تومان

امنیت ملی در جهان سوم

کتاب امنیت ملی در جهان سوم
نویسنده: ادوارد ای.آزر - چونگ این مون
مترجم: پژوهشکده مطالعات راهبردی
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 18,000 تومان

امنیت ملی و حقوق بشر در جوامع مختلف

کتاب امنیت ملی و حقوق بشر در جوامع مختلف
نویسنده: آلیسون بریسک ، گیرشون شافیر
مترجم: عسگر قهرمان پور بناب
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 6,500 تومان

امنیت هستی شناختی در روابط بین الملل

کتاب امنیت هستی شناختی در روابط بین الملل
نویسنده: برنت جی استیل
مترجم: جلال دهقانی فیروزآبادی - فرزاد رستمی - محمدعلی قاسمی
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی

قیمت: 60,000 تومان

ایالات متحده و قدرت های بزرگ

کتاب ایالات متحده و قدرت های بزرگ
نویسنده: بری بوزان
مترجم: عبدالمجید حیدری
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 5,800 تومان

ایران و مسئله هسته ای

کتاب ایران و مسئله هسته ای
نویسنده: دکتر داود غرایاق زندی
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 3,500 تومان

بازدارندگی

کتاب بازدارندگی
نویسنده: لارنس فریدمن
مترجم: عسگر قهرمانپور بناب - روح الله طالبی آرانی
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 4,000 تومان

بازگشت تاریخ و پایان رویاها

کتاب بازگشت تاریخ و پایان رویاها
نویسنده: رابرت کگان
مترجم: علی آدمی - افشین زرگر
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 6,500 تومان

بحران اوکراین

کتاب بحران اوکراین
نویسنده: مهدی شاپوری
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 6,500 تومان

بحران در سیاست جهان ( جلد دوم ) یافته ها و مطالعات موردی

کتاب بحران در سیاست جهان ( جلد دوم ) یافته ها و مطالعات موردی
نویسنده: مایکل برچر
مترجم: حیدرعلی بلوجی
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 2,600 تومان

بحران در سیاست جهان (جلد اول) ظهور و سقوط بحرانها

کتاب بحران در سیاست جهان (جلد اول) ظهور و سقوط بحرانها
نویسنده: مایکل برچر
مترجم: میر فردین قریشی
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 2,800 تومان

برقراری نظم و قانون پس از منازعه

کتاب برقراری نظم و قانون پس از منازعه
نویسنده: ست.جی.جونز و همکاران
مترجم: عسگر قهرمان پور بناب
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 4,500 تومان

بیداری اسلامی در جهان عرب

کتاب بیداری اسلامی در جهان عرب
نویسنده: فرزاد پور سعید
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 24,000 تومان

تأثیر اینترنت بر هویت ملی

کتاب تأثیر اینترنت بر هویت ملی
نویسنده: مجتبی عباسی قادی-مرتضی خلیلی کاشانی
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 4,200 تومان

تحلیلی بر نابرابری های ناحیه ای در ایران

کتاب تحلیلی بر نابرابری های ناحیه ای در ایران
نویسنده: ابوالفضل قنبری
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 8,000 تومان

تحول مفاهیم در روابط بین الملل

کتاب تحول مفاهیم در روابط بین الملل
نویسنده: حمیرا مشیر زاده - نبی الله ابراهیمی
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 75,000 تومان

تساهل

کتاب تساهل
نویسنده: دیوید هید
مترجم: پژوهشکده مطالعات راهبردی
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 1,200 تومان

تغییر اجتماعی و توسعه

کتاب تغییر اجتماعی و توسعه
نویسنده: آلوین . ی . سو
مترجم: محمد حبیبی مظاهری
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 55,000 تومان

تهدیدات و بازیگران جدید در امنیت بین الملل

کتاب تهدیدات و بازیگران جدید در امنیت بین الملل
نویسنده: الکه کراهمان
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 3,300 تومان

جغرافیای استراتژیک خاورمیانه (جلد اول ) پیشینه، مفاهیم و مسایل

کتاب جغرافیای استراتژیک خاورمیانه (جلد اول ) پیشینه، مفاهیم و مسایل
نویسنده: جفری کمپ - رابرت هارکاوی
مترجم: سید مهمدی حسینی متین
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 40,000 تومان

جغرافیای استراتژیک خاورمیانه (جلد دوم) منازعات و یافته ها

کتاب جغرافیای استراتژیک خاورمیانه (جلد دوم) منازعات و یافته ها
نویسنده: جفری کمپ - رابرت هارکاوی
مترجم: سید مهدی حسینی متین
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 24,000 تومان

جنبش راست مسیحی و سیاست خارجی آمریکا

کتاب جنبش راست مسیحی و سیاست خارجی آمریکا
نویسنده: محمد جمشیدی
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 15,000 تومان

جنبشهای نوین اجتماعی

کتاب جنبشهای نوین اجتماعی
نویسنده: انریک لارنا و دیگران
مترجم: سید محمد کمال سروریان - علی صبحدل
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 8,000 تومان

جوامع امن و همسایگان

کتاب جوامع امن و همسایگان
نویسنده: الکس.جی.بلامی
مترجم: محمود یزدان فام - پریسا کریمی نیا
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 13,000 تومان

خاورمیانه از فروپاشی تا نظم دهی

کتاب خاورمیانه از فروپاشی تا نظم دهی
نویسنده: محمد ایوب
مترجم: مهدی زیبایی - سجاد بهرامی مقدم
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 8,500 تومان

دانشنامه نظام های انتخاباتی

کتاب دانشنامه نظام های انتخاباتی
نویسنده: آندرو رینولدز، بن رایلی، آندرو الیس و دیگران
مترجم: ابوذر رفیعی قهساره
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 7,000 تومان

درک توسعه سیاسی

کتاب درک توسعه سیاسی
نویسنده: مایرون واینر - ساموئل هانتینگتون
مترجم: پژوهشکده مطالعات راهبردی
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 26,000 تومان

دولت های شکننده و امنیت انسانی

کتاب دولت های شکننده و امنیت انسانی
نویسنده: محمود یزدان فام
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 13,000 تومان

دین جهانی شدن و فرهنگ سیاسی در جهان سوم

کتاب دین جهانی شدن و فرهنگ سیاسی در جهان سوم
نویسنده: جفری هینس
مترجم: داوود کیانی
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 12,500 تومان

راهبرد امنیت ملی آمریکا

کتاب راهبرد امنیت ملی آمریکا
نویسنده: محمود یزدان فام
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 4,000 تومان

راهنمای جامعه شناسی سیاسی

کتاب راهنمای جامعه شناسی سیاسی
نویسنده: ویراسته کیت نش-آلن اسکات
مترجم: محمد خضری - فرامز تقی لو - فرزاد پورسعید
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 20,000 تومان

راهنمای جامعه شناسی سیاسی (جلد اول)

کتاب راهنمای جامعه شناسی سیاسی (جلد اول)
نویسنده: کیت نش - آلن اسکات
مترجم: قدیر نصری - محمد علی قاسمی
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 45,000 تومان

روسیه و ناتو

کتاب روسیه و ناتو
نویسنده: سید حسن میر فخرایی
انتشارات: ژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 15,000 تومان

روش و نظریه در علوم سیاسی

کتاب روش و نظریه در علوم سیاسی
نویسنده: دیوید مارش-جری استوکر
مترجم: امیر محمد حاجی یوسفی
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 25,000 تومان

رویکردهای جدید در مطالعات امنیتی (جلد اول)

کتاب رویکردهای جدید در مطالعات امنیتی (جلد اول)
نویسنده: ریچارد شولتز - روی گادسون - جورج کوئیستر
مترجم: سید محمدعلی متقی نژاد
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 45,000 تومان

رویکردهای جدید در مطالعات امنیتی (جلد دوم)

کتاب رویکردهای جدید در مطالعات امنیتی (جلد دوم)
نویسنده: ریچارد شولتز - روی گادسون - جورج کوئیستر
مترجم: سید محمدعلی متقی نژاد
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 37,000 تومان

زوال کنترل : امنیت جهانی در قرن 21

کتاب زوال کنترل : امنیت جهانی در قرن 21
نویسنده: پال راجرز
مترجم: امیر محمد حاجی یوسفی - مژگان جبلی
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 1,700 تومان

سرمایه اجتماعی و نظریه اجتماعی

کتاب سرمایه اجتماعی و نظریه اجتماعی
نویسنده: بن فاین
مترجم: م.ک سروریان
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 18,000 تومان

سیاست خارجی آمریکا در افغانستان

کتاب سیاست خارجی آمریکا در افغانستان
نویسنده: فرامرز تمنا
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 2,700 تومان

سیاست خارجی در جهان برساخته

کتاب سیاست خارجی در جهان برساخته
نویسنده: وندولکا کوبالکووا
مترجم: علیرضا خسروی
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 16,000 تومان

سیاست گذاری عمومی مقایسه ای

کتاب سیاست گذاری عمومی مقایسه ای
نویسنده: ریچارد رز
مترجم: حمیدرضا ملک محمدی
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 13,000 تومان

عدالت و امنیت ملی

کتاب عدالت و امنیت ملی
نویسنده: داود غرایاق زندی
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 12,000 تومان

فرهنگ امنیت ملی (جلد اول)

کتاب فرهنگ امنیت ملی (جلد اول)
نویسنده: پیتر.جی.کتزنشتاین
مترجم: محمد هادی سمتی
انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی
قیمت: 55,000 تومان
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید