موسسه انتشارات دانشگاه تهران

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

آبرسانی شهری

کتاب آبرسانی شهری
نویسنده: محمد تقی منزوی
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 98,000 تومان

آبزیان و فرآوری

کتاب آبزیان و فرآوری
نویسنده: سهراب معینی-ژاله خوشخو-مهداد مهدابی
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 165,000 تومان

آتش در باد - جزئی از کلیات شمس (دو جلدی)

کتاب آتش در باد - جزئی از کلیات شمس (دو جلدی)
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی
مترجم: عباس کیارستمی
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 130,000 تومان

آداب دیپلماسی و فنون مذاکره

کتاب آداب دیپلماسی و فنون مذاکره
نویسنده: داور آقایی
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 54,000 تومان

آزادی های عمومی و حقوق بشر

کتاب آزادی های عمومی و حقوق بشر
نویسنده: منوچهر طباطبایی موتمنی
انتشارات: دانشگاه تهران

قیمت قبلی: 190,000 تومان
قیمت: 181,000 تومان

آزمایشگاه حرکات اصلاحی

کتاب آزمایشگاه حرکات اصلاحی
نویسنده: رضا رجبی - هادی صمدی
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 120,000 تومان

آزمون و تحلیل خستگی (نظریه و کاربرد )

کتاب آزمون و تحلیل خستگی (نظریه و کاربرد )
نویسنده: یانگلی لی - جوپن - ریچارد ب.هاثاوی - مارک ا. بارکی
مترجم: عباس راستگو - حسن بهاء لو هوره
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 9,000 تومان

آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

کتاب آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
نویسنده: محمد خدایاری فرد
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 140,000 تومان

آفات و عوامل زیان آور انباری و مدیریت کنترل آنها

کتاب آفات و عوامل زیان آور انباری و مدیریت کنترل آنها
نویسنده: ابراهیم باقری زنوز
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 20,000 تومان

آفرینش نظریه ی معماری

کتاب آفرینش نظریه ی معماری
نویسنده: پروفسور جان لنگ
مترجم: علیرضاعینی فر
انتشارات: دانشگاه تهران

قیمت: 120,000 تومان

آمار و احتمالات در مهندسی عمران

کتاب آمار و احتمالات در مهندسی عمران
نویسنده: سید مهدی زهرایی -مهندس شهرام خزائی
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 11,200 تومان

آمار پیشرفته کاربردی همراه با spss

کتاب آمار پیشرفته کاربردی همراه با spss
نویسنده: هوشنگ نایبی
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 160,000 تومان

آموزش بهداشت

کتاب آموزش بهداشت
نویسنده: لاکشمانا راماچاندران - تیرومورتی دارمالینگام
مترجم: فروغ شفیعی - اذن الله گشب
انتشارات: موسسه انتشارات دانشگاه تهران
قیمت: 4,000 تومان

آناتومی عمومی دامپزشکی

کتاب آناتومی عمومی دامپزشکی
نویسنده: حسن گیلانپور - بیژن راد مهر - محمد رضا پریانی
انتشارات: دانشگاه تهران

قیمت: 70,000 تومان

آنالیز حقیقی

کتاب آنالیز حقیقی
نویسنده: جرالد بی فولند
مترجم: مسعود صباغان
انتشارات: دانشگاه تهران

قیمت: 75,000 تومان

ابزار عمومی تحقیق

کتاب ابزار عمومی تحقیق
نویسنده: دکترعلی فاخر
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 60,000 تومان

احساس کهتری

کتاب احساس کهتری
نویسنده: محمود منصور
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 13,000 تومان

احوال و آثار و شرح مخزن الاسرار نظامی گنجوی

کتاب احوال و آثار و شرح مخزن الاسرار نظامی گنجوی
نویسنده: دکتر برات زنجانی
انتشارات: دانشگاه تهران

قیمت: 35,000 تومان

ادغام داده ها در سنجش از دور مفاهیم و روش ها

کتاب ادغام داده ها در سنجش از دور مفاهیم و روش ها
نویسنده: فرهاد صمدزادگان-فاطمه طبیب-بهناز بیگدلی
انتشارات: دانشگاه تهران

قیمت: 18,000 تومان

ارزشیابی شخصیت

کتاب ارزشیابی شخصیت
نویسنده: ولی الله اخوت - لقمان دانشمند
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 14,000 تومان

ارزیابی اثرات محیط زیستی

کتاب ارزیابی اثرات محیط زیستی
نویسنده: بهمن جباریان امیری
انتشارات: موسسه انتشارات دانشگاه
قیمت: 32,000 تومان

ارزیابی و آزمونگری روانشناختی

قیمت قبلی: 450,000 تومان
قیمت: 440,000 تومان

ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه های اطلاعات جغرافیایی ( GIS )

کتاب ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه های اطلاعات جغرافیایی ( GIS )
نویسنده: مجید مخدوم - هورفر جعفرزاده - علی اصغر درویش صفت
انتشارات: دانشگاه تهران

قیمت: 72,000 تومان

از شار تا شهر

کتاب از شار تا شهر
نویسنده: دکتر سید محسن حبیبی
انتشارات: موسسه انتشارات دانشگاه تهران

قیمت قبلی: 130,000 تومان
قیمت: 125,000 تومان

اساس علم ژنتیک کلاسیک و مولکولی

کتاب اساس علم ژنتیک کلاسیک و مولکولی
نویسنده: بهمن یزدی صمدی - بدرالدین ابراهیم سید طباطبائی
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 89,000 تومان

استاتیک کاربردی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران

کتاب استاتیک کاربردی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران
نویسنده: دکتر محمود گلابچی
انتشارات: دانشگاه تهران

قیمت قبلی: 260,000 تومان
قیمت: 247,000 تومان

استراتژی کسب و کار بین الملل در کشور - بازارهای نو ظهور رویکرد شبکه ی نهادی

کتاب استراتژی کسب و کار بین الملل در کشور - بازارهای نو ظهور رویکرد شبکه ی نهادی
نویسنده: هانس جانسون
مترجم: مهران رضوانی - صفی پور رشوانلو
انتشارات: دانشگاه تهران

قیمت: 130,000 تومان

اصلاح مراتع

کتاب اصلاح مراتع
نویسنده: حسین آذرنیوند - محمد علی زارع چاهوکی
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 10,000 تومان

اصلاح نژاد دام روش های پیش بینی ارزش ژنتیکی

خرید کتاب اصلاح نژاد دام روش های پیش بینی ارزش ژنتیکی

نویسنده: ن . د. کامرون

مترجم: ناصر امام جمعه کاشان

انتشارات: دانشگاه تهران

قیمت: 4,500 تومان

اصول بهداشت مواد غذایی

کتاب اصول بهداشت مواد غذایی
نویسنده: نوردهر رکنی
انتشارات: موسسه انتشارات دانشگاه تهران
قیمت: 48,000 تومان

اصول تعلیم و تربیت

کتاب اصول تعلیم و تربیت
نویسنده: علی شریعتمداری
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 65,000 تومان

اصول تفسیر عکسهای هوائی با کاربرد درمنابع طبیعی

کتاب اصول تفسیر عکسهای هوائی با کاربرد درمنابع طبیعی
نویسنده: محمود زبیری - احمد دالکی
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 72,000 تومان

اصول روان سنجی و هوش آزمایی

کتاب اصول روان سنجی و هوش آزمایی
نویسنده: کامبیز کامکار - غلامعلی افروز
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 5,200 تومان

اصول مهندسی دریا

کتاب اصول مهندسی دریا
نویسنده: روبرت ام . سورنسن
مترجم: خسرو برگی
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 44,000 تومان

اصول مهندسی زلزله

کتاب اصول مهندسی زلزله
نویسنده: خسرو برگی
انتشارات: موسسه انتشارات دانشگاه تهران
قیمت: 30,000 تومان

اصول مهندسی زهکشی و بهسازی خاک

کتاب اصول مهندسی زهکشی و بهسازی خاک
نویسنده: دکتر محمد بای بوردی
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 10,000 تومان

اصول و روشهای پیشگیری از معلولیت ها

کتاب اصول و روشهای پیشگیری از معلولیت ها
نویسنده: غلامعلی افروز
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 900 تومان

اصول و فلسفه تربیت بدنی

کتاب اصول و فلسفه تربیت بدنی
نویسنده: محمد نبوی - احمد حق دوستی
انتشارات: دانشگاه تهران

قیمت: 20,000 تومان

اصول کنترل مدرن

کتاب اصول کنترل مدرن
نویسنده: علی خاکی صدیق
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 60,000 تومان

اصول کیفیت وتصفیه آب وفاضلاب

کتاب اصول کیفیت وتصفیه آب وفاضلاب
نویسنده: محمد شریعت پناهی
انتشارات: دانشگاه تهران

قیمت: 72,000 تومان

اطلس زبان ها

کتاب اطلس زبان ها
نویسنده: برنارد کمری - استفن متیوس - ماریا پولینسکی
مترجم: ارسلان گلفام - اکبر حسابی
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 7,000 تومان

اقتصاد سیاسی ( مبانی ، کارکرد و فرایند )

کتاب اقتصاد سیاسی ( مبانی ، کارکرد و فرایند )
نویسنده: عباس مصلی نژاد
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 140,000 تومان

اقتصاد نهادی

کتاب اقتصاد نهادی
نویسنده: برنادچاونس
مترجم: محمود متوسلی - علی نیکونسبتی - زهرا فرضی زاده میاندهی
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 48,000 تومان

اقلیم شناسی

کتاب اقلیم شناسی
نویسنده: ابراهیم جعفرپور
انتشارات: دانشگاه تهران

قیمت قبلی: 98,000 تومان
قیمت: 95,000 تومان

الکترومغناطیس میدان و موج

کتاب الکترومغناطیس میدان و موج
نویسنده: دیوید ک . چنگ
مترجم: پرویز جبه دار مارالانی - محمد قوامی
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 220,000 تومان

انجماد در صنعت شیلات

کتاب انجماد در صنعت شیلات
نویسنده: سهراب معینی-ژاله خوشخو
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 98,000 تومان

اندیشه های تربیتی هنری ژیرو نقد و بررسی

کتاب اندیشه های تربیتی هنری ژیرو نقد و بررسی
نویسنده: فاطمه زیبا کلام - حمدالله محمدی
انتشارات: دانشگاه تهران

قیمت: 37,000 تومان

انرژی،اقتصاد و سیاست ها در حوزه ی خزر

کتاب انرژی،اقتصاد و سیاست ها در حوزه ی خزر
نویسنده: مورین س . کرندل
مترجم: محمد حریری اکبری
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 5,500 تومان

انکوباتورها (مراکز رشد )

کتاب انکوباتورها (مراکز رشد )
نویسنده: کولین بارو
مترجم: محمود فیروزیان - آزاده فیروزیان - سپیده فیروزیان
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 20,000 تومان

اولویت های توسعه روستایی

کتاب اولویت های توسعه روستایی
نویسنده: ام . ال . داوان
مترجم: مهدی طالب - احمد محمدی - زهرا فرضی زاده
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 14,000 تومان

ایمنی شناسی دامپزشکی

قیمت قبلی: 160,000 تومان
قیمت: 150,000 تومان

ایمنی شناسی ماهیان و سخت پوستان

کتاب ایمنی شناسی ماهیان و سخت پوستان
نویسنده: مهدی سلطانی
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 3,500 تومان

باز زنده سازی بناها و شهرهای تاریخی

کتاب باز زنده سازی بناها و شهرهای تاریخی
نویسنده: محمد منصور فلامکی
انتشارات: موسسه انتشارات دانشگاه تهران
قیمت: 87,000 تومان

بازارها و نهاد های مالی ( جلد اول )

کتاب بازارها و نهاد های مالی ( جلد اول )
نویسنده: آنتونی ساندرز - مارسیا کورنت
مترجم: رضا تهرانی - عسگر نور بخش
انتشارات: دانشگاه تهران
قیمت: 42,000 تومان
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید