مدیریت بدون زور و اجبار

وضعیت موجودی موجود
1 رای
برند سایه سخن
مترجم: علی صاحبی
ناشر: سایه سخن
نویسنده: ویلیام گلسر
قیمت قبلی: 117,000 تومان
قیمت: 105,000 تومان

کتاب مدیریت بدون زور و اجبار
نویسنده: ویلیام گلسر
مترجم: علی صاحبی
انتشارات: سایه سخن

مدیریت بدون زور و اجبار

عنوان کتاب: مدیریت بدون زور و اجبار
نوشته: دکتر ویلیام گلاسر
مترجمان: دکتر علی صاحبی
ناشر: انتشارات سايه سخن
سال انتشار: 1390
نام ويليام گلسر روانپزشک نامي، بارواندرماني و به ويژه"واقعيت درماني" به عنوان يک رويکرد آوانگارد در حوزه بيماری های رواني همراه بوده و هست. از اين رو اگر به عنوان يک خواننده خارج از حوزه روانشناسي و روانپزشکي با كتابي روبرو شويد كه درآن گلسر به عنوان يک نظريه پرداز حوزه بهداشت رواني در خصوص مديريت نيروی انساني صحبت ميكند شايد عجيب به نظر آيد امادرواقع اينگونه نيست. در اين كتاب، گلسر به عنوان نظريه پرداز و واضع تئوری انتخاب در خصوص كاربست اين نظريه در مديريت
نيروی انساني، با دست اندركاران حوزه مديريت سخن ميگويد."تئوری انتخاب" در واقع روانشناسی کنترل درونی و روانشناسی مثبت گراست(نقطه مقابل روانشناسی کنترل بیرونی و روانشناسی مرضی) كه درنظر دارد زمينه های آموزش افراد را برای انتخاب های درست به منظور ارضای نيازهای خود به شيوه ی مؤثر و مسئولانه فراهم كند.به كارگيری تئوری انتخاب در مديريت نيروی انساني به عنوان يکي از روشهای مؤثر مديريتي از ملاقات تصادفي گلسر و ادوارد دمينگ آغاز شده است. گلسر در يک سمينار صحبتهای "دمينگ"، پدر مديريت كيفي – كه باعث تحول و شکوفايي صنعت ژاپن شد- را شنيد و دريافت كه دمينگ از مديريتي صحبت ميكند كه وی در "تئوری انتخاب" به آن پرداخته است. پس از گفت وگوی اين دو صاحبنظر با يکديگر و انتشار كتابي مشترک، گلسر كاربستهای تئوری انتخاب را به قلمروی مديريت نيز تعميم داد. "تئوری انتخاب" توضيح ميدهد كه چرا يک كارمند با كيفيت كار ميكند و ديگری بي دقت؟ چرا كارمندی دلسوزانه و در ساعات بيشتری كار ميكند و ديگری فقط به كارت زدن در شركت خود بسنده ميكند؟ چرا شركتي سوددهي دارد و ديگری ندارد؟ چرا در يک مؤسسه، كالا و يا خدمات با كيفيت عالي ارئه ميشود و درمؤسسه ی ديگر با كيفيت نازل؟ به اعتقاد گلسر آگاهي مدير از تئوری انتخاب ميتواند به او كمک كند تا نيروهای تحت مديريت خود را بهتر هدايت كرده و به توليد و خدمات كيفي بهتری دست يابد.
اساس نظريه انتخاب تبيين علمي در مورد رفتار آدمي و چرايي وچگونگي آن است. بر اساس "تئوری انتخاب" آنچه از ما سر مي زند رفتار است و رفتارهای ما معطوف به هدفي ميباشد. ما هيچ رفتاری را بدون هدف انجام نمي دهيم. هدف چيست؟ هدف كوچکترين تا بزرگترين رفتارهای ما، ارضای پنج نياز اساسي ماست. اين پنج نياز ژنتيک عبارتند از:
-1 نياز به عشق و تعلق خاطر 2- نياز به آزادی 3- نياز به پيشرفت
و قدرت 4- نياز به تفريح 5- نياز به زنده ماندن و بقا.
ما همواره برای ارضای يک يا چند نياز از اين نيازهای پنجگانه از درون برانگيخته ميشويم و رفتار ميكنيم. با آشنايي با تئوری
انتخاب مشاور با مراجعين، روانپزشک با بيماران، مدير با كارمندان،والدين با فرزندان و معلم با محصلين خود ميتوانند ارتباط بهتری برقرار كنند و راههای بديع و كارآمدتری را برای ارضای نيازهايشان
به آنها ارائه كنند.
در اين كتاب چگونگي به كارگيری تئوری انتخاب در قلمروی روابط مدير و كاركنانش گام به گام نشان داده شده است. ترجمه و
انتشار اين كتاب با هدف ترويج "روانشناسي كنترل دروني" و تشويق مديران به دست كشيدن از " روانشناسي سنتي كنترل بيروني" انجام شده است.

مدیریت بدون زور و اجبار

ویژگی ها
مترجم: علی صاحبی
ناشر: سایه سخن
نویسنده: ویلیام گلسر
برند سایه سخن

نظرات کاربران درباره مدیریت بدون زور و اجبار

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد مدیریت بدون زور و اجبار نظر می دهد.

ارسال نظر درباره مدیریت بدون زور و اجبار

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید