انتشارات مجد

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

آیین دادرسی مدنی

کتاب آیین دادرسی مدنی
نویسنده: حمیدابهری
انتشارات: مجد
قیمت: 42,000 تومان

آیین دادرسی مدنی دوره ی بنیادین - جلد دوم

کتاب آیین دادرسی مدنی دوره ی بنیادین - جلد دوم
نویسنده: دکتر عبدالله شمس
انتشارات: مجد

قیمت: 29,000 تومان

آیین دادرسی مدنی و بازرگانی

کتاب آیین دادرسی مدنی و بازرگانی
نویسنده: احمد متین دفتری
انتشارات: مجد
قیمت: 125,000 تومان

ارث

کتاب ارث
نویسنده: مهدی شهیدی
انتشارات: مجد
قیمت: 45,000 تومان

اصول فقه (با اصلاحات و الحاقات )

کتاب اصول فقه (با اصلاحات و الحاقات )
نویسنده: دکتراسدالله لطفی
انتشارات: مجد
قیمت: 28,000 تومان

بایسته های متون حقوقی حقوق عمومی

کتاب بایسته های متون حقوقی حقوق عمومی
نویسنده: بهرام آریان
انتشارات: مجد
قیمت: 30,000 تومان

ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه

کتاب ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه
نویسنده: اسدالله لطفی
انتشارات: مجد
قیمت: 80,000 تومان

تعامل حقوق مصرف و حقوق رقابت

کتاب تعامل حقوق مصرف و حقوق رقابت
نویسنده: فضه سلیمی
انتشارات: مجد
قیمت: 13,000 تومان

جامعه شناسی جنایی

کتاب جامعه شناسی جنایی
نویسنده: حمید رضا آدابی
انتشارات: مجد
قیمت: 54,000 تومان

جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی(حقوق کیفری اختصاصی3)

کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی(حقوق کیفری اختصاصی3)
نویسنده: محمدرضا الهی منش - محسن مرادی اوجقاز
انتشارات: مجد
قیمت: 60,000 تومان

جرایم علیه اموال ومالکیت

کتاب جرایم علیه اموال ومالکیت
نویسنده: محمدرضا الهی منش - محسن مرادی اوجقاز
انتشارات: مجد
قیمت: 34,000 تومان

حقوق انتخابات دموکراتیک

کتاب حقوق انتخابات دموکراتیک
نویسنده: دکترحسن خسروی
انتشارات: مجد
قیمت: 65,000 تومان

حقوق بین الملل خصوصی

کتاب حقوق بین الملل خصوصی
نویسنده: آرمین طلعت
انتشارات: مجد
قیمت: 65,000 تومان

حقوق تجارت و بازرگانی

کتاب حقوق تجارت و بازرگانی
نویسنده: محمد مهدی پور - حدیث کرم الهی
انتشارات: مجد
قیمت: 47,000 تومان

حقوق جزای اختصاصی ( جلد 3 )

کتاب حقوق جزای اختصاصی ( جلد 3 )
نویسنده: هوشنگ شامبیاتی
انتشارات: مجد
قیمت: 19,000 تومان

حقوق جزای عمومی (جلد سوم)

کتاب حقوق جزای عمومی (جلد سوم)
نویسنده: هوشنگ شامبیاتی
انتشارات: مجد
قیمت: 17,000 تومان

حقوق جزای عمومی ایران

کتاب حقوق جزای عمومی ایران
نویسنده: حجت سبزواری نژاد-مهدی سبزواری نژاد
انتشارات: انتشارات مجد
قیمت: 47,000 تومان

حقوق حمل و نقل دریایی

کتاب حقوق حمل و نقل دریایی
نویسنده: ابراهیم تقی زاده
انتشارات: مجد
قیمت: 75,000 تومان

حقوق مدنی 3 (تعهدات)

کتاب حقوق مدنی 3 (تعهدات)
نویسنده: مهدی شهیدی
انتشارات: مجد
قیمت: 40,000 تومان

حقوق مدنی 6 ( عقودمعین 1 )

کتاب حقوق مدنی 6 ( عقودمعین 1 )
نویسنده: دکتر مهدی شهیدی
انتشارات: مجد
قیمت: 38,000 تومان

حقوق مدنی جلد اول (تشکیل قراردادها و تعهدات)

کتاب حقوق مدنی جلد اول (تشکیل قراردادها و تعهدات)
نویسنده: مهدی شهیدی
انتشارات: مجد
قیمت: 70,000 تومان

حقوق مدنی جلد دوم ( اصول قراردادها وتعهدات )

کتاب حقوق مدنی جلد دوم ( اصول قراردادها وتعهدات )
نویسنده: مهدی شهیدی
انتشارات: مجد
قیمت: 60,000 تومان

حقوق مدنی جلد سوم ( آثار قراردادها و تعهدات )

کتاب حقوق مدنی جلد سوم ( آثار قراردادها و تعهدات )
نویسنده: مهدی شهیدی
انتشارات: مجد
قیمت: 65,000 تومان

دادیار اظهارنظر و تشکیلات دادسرا جلد اول

کتاب دادیار اظهارنظر و تشکیلات دادسرا جلد اول
نویسنده: فاضل نوری-محمد درویش زاده
انتشارات: مجد
قیمت: 10,000 تومان

عدالت ترمیمی در نظام کیفری موضوعه ایران

کتاب عدالت ترمیمی در نظام کیفری موضوعه ایران
نویسنده: رحمان صبوحی
انتشارات: مجد
قیمت: 17,000 تومان

علامت تجاری و ضمانت اجرای مدنی

کتاب علامت تجاری و ضمانت اجرای مدنی
نویسنده: المیرا بابائی
انتشارات: مجد
قیمت: 8,500 تومان

فسخ تجارت الکترونیکی در حقوق ایران

کتاب فسخ تجارت الکترونیکی در حقوق ایران
نویسنده: دکتر حیدر باقری اصل
انتشارات: انتشارات مجد
قیمت: 20,000 تومان

قضازدایی

کتاب قضازدایی
نویسنده: محمد امینی
انتشارات: مجد
قیمت: 9,000 تومان

قواعد فقهیه

کتاب قواعد فقهیه
نویسنده: آیت الله موسوی بجنوردی
انتشارات: مجد
قیمت: 30,000 تومان

قواعد فقهیه ( جلد اول )

کتاب قواعد فقهیه ( جلد اول )
نویسنده: آیت الله موسوی بجنوردی
انتشارات: مجد
قیمت: 50,000 تومان

متون دانشگاهی حقوق مقدمه ای بر حقوق ( جلد دوم )

کتاب متون دانشگاهی حقوق مقدمه ای بر حقوق ( جلد دوم )
نویسنده: محمد علی صلح چی
انتشارات: مجد
قیمت: 13,000 تومان

متون فقه حقوق عمومی و حقوق بین المللی

کتاب متون فقه حقوق عمومی و حقوق بین المللی
نویسنده: ابراهیم موسی زاده
انتشارات: مجد
قیمت: 37,000 تومان

مجموعه سوالات طبقه بندی شده موضوعی حقوق جزای عمومی

کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده موضوعی حقوق جزای عمومی
نویسنده: رضا شکری
انتشارات: مجد
قیمت: 33,000 تومان

مجموعه نکات طبقه بندی شده حقوق مدنی 2000 نکته

کتاب مجموعه نکات طبقه بندی شده حقوق مدنی 2000 نکته
نویسنده: سامان عسکری
انتشارات: مجد
قیمت: 34,000 تومان

مسئولیت های خارج از قرارداد

کتاب مسئولیت های خارج از قرارداد
نویسنده: مهراب داراب پور
انتشارات: مجد
قیمت: 30,000 تومان
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید