توسعه ایران

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

اخلاق زیست محیطی

کتاب اخلاق زیست محیطی
نویسنده: لویی پویمان
مترجم: محسن ثالثی - عباس مخبر - محمد قائد
انتشارات: توسعه
قیمت: 60,000 تومان

دستورالعمل تحلیل آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمانهای بنایی غیر مسلح موجود

کتاب دستورالعمل تحلیل آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمانهای بنایی غیر مسلح موجود
نویسنده: ترویج مقررات ملی ساختمان
انتشارات: توسعه ایران
قیمت: 8,000 تومان

راهنمای جوش و اتصالات جوشی

کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی
نویسنده: دفتر مقررات ملی ساختمان
انتشارات: توسعه ایران

قیمت: 350,000 تومان

راهنمای قالب بندی ساختمان های بتن آرمه

کتاب راهنمای قالب بندی ساختمان های بتن آرمه
نویسنده: دفترامورمقررات ملی ساختمان
انتشارات: توسعه ایران
قیمت: 70,000 تومان

راهنمای مبحث بیست و یکم پدافند غیر عامل

کتاب راهنمای مبحث بیست و یکم پدافند غیر عامل
نویسنده: دفترمقررات ملی ساختمان
انتشارات: توسعه ایران
قیمت: 12,000 تومان

راهنمای مبحث سوم

کتاب راهنمای مبحث سوم
نویسنده: دفتر مقررات ملی ساختمان
انتشارات: توسعه ایران

قیمت: 80,000 تومان

راهنمای مبحث شانزدهم

کتاب راهنمای مبحث شانزدهم
نویسنده: دفتر مقررات ملی ساختمان
انتشارات: توسعه ایران
قیمت: 190,000 تومان

راهنمای مبحث نوزدهم

کتاب راهنمای مبحث نوزدهم
نویسنده: دفترمقررات ملی ساختمان
انتشارات: توسعه ایران
قیمت: 70,000 تومان

راهنمای مبحث چهاردهم تاسیسات مکانیکی

کتاب راهنمای مبحث چهاردهم تاسیسات مکانیکی
نویسنده: دفترمقررات ملی ساختمان
انتشارات: توسعه ایران
قیمت: 35,000 تومان

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
نویسنده: گروه مولفان
انتشارات: توسعه ایران

قیمت قبلی: 154,000 تومان
قیمت: 149,000 تومان

مقررات ملی ساختمان (بارهای واردبرساختمان)مبحث ششم 6

کتاب مقررات ملی ساختمان (بارهای واردبرساختمان)مبحث ششم 6
نویسنده: دفترامورمقررات ملی ساختمان
انتشارات: توسعه ایران

قیمت: 90,000 تومان

مقررات ملی ساختمان (طرح واجرای ساختمان های با مصالح بنایی)مبحث هشتم 8

کتاب مقررات ملی ساختمان (طرح واجرای ساختمان های با مصالح بنایی)مبحث هشتم 8
نویسنده: دفترامورمقررات ملی ساختمان
انتشارات: توسعه ایران

قیمت: 70,000 تومان

مقررات ملی ساختمان مبحث دوم نظام اداری

کتاب مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مبحث دوم 2
نویسنده: دفترامورمقررات ملی ساختمان
انتشارات: توسعه ایران

قیمت: 110,000 تومان

مقررات ملی ساختمان مبحث پنجم مصالح و فراورده های ساختمانی

کتاب مقررات ملی ساختمان (مصالح و فراورده های ساختمانی)مبحث پنجم 5
نویسنده: دفترامورمقررات ملی ساختمان
انتشارات: توسعه ایران

قیمت: 90,000 تومان

مقررات ملی ساختمان(الزامات عمومی ساختمان)مبحث چهارم 4

کتاب مقررات ملی ساختمان(الزامات عمومی ساختمان)مبحث چهارم 4
نویسنده: دفترامورمقررات ملی ساختمان
انتشارات: توسعه ایران

قیمت: 50,000 تومان

مقررات ملی ساختمان(تعاریف)مبحث اول 1

کتاب مقررات ملی ساختمان(تعاریف)مبحث اول 1
نویسنده: دفترامورمقررات ملی ساختمان
انتشارات: توسعه ایران

قیمت: 80,000 تومان

مقررات ملی ساختمان(حفاظت ساختمان ها درمقابل حریق)مبحث سوم 3

کتاب مقررات ملی ساختمان(حفاظت ساختمان ها درمقابل حریق)مبحث سوم 3
نویسنده: دفترامورمقررات ملی ساختمان
انتشارات: توسعه ایران

قیمت قبلی: 95,000 تومان
قیمت: 90,000 تومان

مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای ساختمانهای بتن ارمه)مبحث نهم 9

کتاب مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای ساختمانهای بتن ارمه)مبحث نهم 9
نویسنده: دفترامورمقررات ملی ساختمان
انتشارات: توسعه ایران

قیمت: 260,000 تومان

مقررات ملی ساختمان(پی وپی سازی)مبحث هفتم 7

کتاب مقررات ملی ساختمان(پی وپی سازی)مبحث هفتم 7
نویسنده: دفترامورمقررات ملی ساختمان
انتشارات: توسعه ایران

قیمت: 45,000 تومان

چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت ؟

قیمت قبلی: 495,000 تومان
قیمت: 445,000 تومان
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید