چتردانش

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

1000پرسش چهرگزینه ای برگزیده آیین دادرسی کیفری

کتاب 1000پرسش چهرگزینه ای برگزیده آیین دادرسی کیفری
نویسنده: یحیی بخشی--امید بخشی
انتشارات: چتردانش

قیمت: 1,750,000 تومان

500پرسش چهار گزینه ای برگزیده حقوق ثبت

کتاب 500پرسش چهار گزینه ای برگزیده حقوق ثبت
نویسنده: محسن رفعتی
انتشارات: چتردانش

قیمت قبلی: 70,000 تومان
قیمت: 63,000 تومان

500پرسش چهارگزینه ای آیین دادرسی مدنی

کتاب 500پرسش چهارگزینه ای آیین دادرسی مدنی
نویسنده: علی نیکوکار
انتشارات: چتردانش

قیمت قبلی: 135,000 تومان
قیمت: 125,000 تومان

505واژه متون حقوقی

کتاب 505واژه متون حقوقی
نویسنده: محمودرمضانی
انتشارات: چتردانش

قیمت قبلی: 150,000 تومان
قیمت: 135,000 تومان

555ماده از قانون مدنی

کتاب 555ماده از قانون مدنی
نویسنده: الهام مختاری
انتشارات: چتردانش

قیمت قبلی: 60,000 تومان
قیمت: 58,000 تومان

اصول فقه

کتاب اصول فقه
نویسنده: اسدالله لطفی
انتشارات: چتردانش
قیمت: 60,000 تومان

اصول فقه تحلیلی

کتاب اصول فقه تحلیلی
نویسنده: سیدعلی بنی صدر
انتشارات: چتردانش

قیمت قبلی: 295,000 تومان
قیمت: 265,000 تومان

الموجز دانشگاهی

کتاب الموجز دانشگاهی
نویسنده: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزادچتردانش
انتشارات: چتردانش

قیمت قبلی: 70,000 تومان
قیمت: 63,000 تومان

بایسته های حقوق قرارداد

کتاب بایسته های حقوق قرارداد
نویسنده: جف موناهان
مترجم: علی تقی خانی - زهراشیرکش
انتشارات: چتردانش
قیمت: 75,000 تومان

ترجمه تحت الفظی و روان متون حقوقی(1)

کتاب ترجمه تحت الفظی و روان متون حقوقی(1)
نویسنده: مارتین هانت
مترجم: محمود رمضانی
انتشارات: چتردانش

قیمت قبلی: 80,000 تومان
قیمت: 72,000 تومان

ترجمه تحت اللفظی وروان ALEVE AND AS LENEL LAWمتون حقوقی2بخش جزایی

کتاب ترجمه تحت اللفظی وروان ALEVE AND AS LENEL LAWمتون حقوقی2بخش جزایی
نویسنده: مارتین هانت
مترجم: محمود رمضانی
انتشارات: چتردانش
قیمت: 75,000 تومان

ترجمه ی تحت اللفظی وروان GCSELAW

کتاب ترجمه ی تحت اللفظی وروان GCSELAW
نویسنده: محمودرمضانی
انتشارات: چتردانش

قیمت قبلی: 110,000 تومان
قیمت: 99,000 تومان

جنبه های حقوقی ادغام شرکت های تجاری در حقوق ایران

کتاب جنبه های حقوقی ادغام شرکت های تجاری در حقوق ایران
نویسنده: امیرجعفری صامت
انتشارات: چتردانش

قیمت قبلی: 60,000 تومان
قیمت: 54,000 تومان

حقوق مدنی

کتاب حقوق مدنی
نویسنده: دکترمجیدقربانی لاچوانی
انتشارات: چتردانش
قیمت: 175,000 تومان

قانون آیین دادرسی نموداری

کتاب قانون آیین دادرسی نموداری
نویسنده: الهام مختاری
انتشارات: چتردانش

قیمت قبلی: 100,000 تومان
قیمت: 88,000 تومان

قانون تجارت نموداری

کتاب قانون تجارت نموداری
نویسنده: رضابولاغی-حبیب الله جمادی
انتشارات: چتردانش

قیمت قبلی: 100,000 تومان
قیمت: 88,000 تومان

قانون مجازات اسلامی نموداری

کتاب قانون مجازات اسلامی نموداری
نویسنده: رضابولاغی-حبیب الله جمادی
انتشارات: چتردانش

قیمت قبلی: 120,000 تومان
قیمت: 106,000 تومان

قانون مدنی نموداری

کتاب قانون مدنی نموداری
نویسنده: الهام مختاری
انتشارات: چتردانش

قیمت قبلی: 100,000 تومان
قیمت: 88,000 تومان

قانون یار آیین دادرسی مدنی

کتاب قانون یار آیین دادرسی مدنی
نویسنده: صابرخلیل نژادکیاسری
انتشارات: چتردانش

قیمت قبلی: 395,000 تومان
قیمت: 345,000 تومان

قانون یار آیین دادرسی کیفری

کتاب قانون یار آیین دادرسی کیفری
نویسنده: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
انتشارات: چتردانش

قیمت قبلی: 395,000 تومان
قیمت: 345,000 تومان

قانون یار اصول فقه

کتاب قانون یار اصول فقه
نویسنده: وحید عظیمی تهرانی
انتشارات: چتردانش

قیمت قبلی: 275,000 تومان
قیمت: 239,000 تومان

قانون یار حقوق تجارت

کتاب قانون یار حقوق تجارت
نویسنده: وحیدامینی
انتشارات: چتردانش

قیمت قبلی: 4,200,000 تومان
قیمت: 374,000 تومان

قانون یار حقوق تعهدات

کتاب قانون یار حقوق تعهدات
نویسنده: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
انتشارات: چتردانش

قیمت: 175,000 تومان

قانون یار قانون مدنی

کتاب قانون یار حقوق مدنی
نویسنده: عبدالله رضازاده پاشا
انتشارات: چتردانش

قیمت قبلی: 395,000 تومان
قیمت: 345,000 تومان

قانون یار مجازات اسلامی

قیمت قبلی: 220,000 تومان
قیمت: 215,000 تومان

مجموعه آزمون های طبقه بندی شده وکالت

کتاب آزمون های آزمایشی وکالت
نویسنده: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزادچتردانش
انتشارات: چتردانش

قیمت قبلی: 485,000 تومان
قیمت: 435,000 تومان

مجموعه آزمون های طبقه بندی موضوعی متون فقه

کتاب مجموعه آزمون های طبقه بندی موضوعی متون فقه
نویسنده: دکتراسدالله لطفی
انتشارات: چتردانش
قیمت: 20,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات خانواده

کتاب مجموعه قوانین و مقررات خانواده
نویسنده: مصطفی افشاری-رضا زنده گل
انتشارات: چتردانش

قیمت قبلی: 150,000 تومان
قیمت: 135,000 تومان

مجموعه قوانین ومقررات کاربردی حقوقی

کتاب مجموعه قوانین ومقررات کاربردی حقوقی
نویسنده: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزادچتردانش
انتشارات: چتردانش
قیمت: 55,000 تومان

مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق مدنی

کتاب مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق مدنی ( دو جلدی )
نویسنده: دکترمجیدقربانی لاچوانی
انتشارات: چتردانش

قیمت قبلی: 485,000 تومان
قیمت: 475,000 تومان

مجموعه پرسش های چهارگزینه ای استعداد تحصیلی

کتاب مجموعه پرسش های چهارگزینه ای استعداد تحصیلی 90 - 97
نویسنده: گروه علمی موسسه آموزش
انتشارات: چتردانش

قیمت قبلی: 130,000 تومان
قیمت: 117,000 تومان

مختصر حقوق مدنی

کتاب مختصر حقوق مدنی
نویسنده: محمد مهدی توکلی
انتشارات: چتردانش
قیمت: 20,000 تومان

کنوانسیون های بین المللی چک ، بروات و سفته ها

کتاب کنوانسیون های بین المللی چک ، بروات و سفته ها
نویسنده: محمودرمضانی
انتشارات: چتردانش

قیمت قبلی: 180,000 تومان
قیمت: 162,000 تومان
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید