خسروی

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

8c زبان عمومی

کتاب 8c زبان عمومی
نویسنده: کوروش حبیبی سورکی
انتشارات: خسروی
قیمت: 4,900 تومان

اصول و درمان بیماریهای زنان ، زایمان و بارداری

کتاب اصول و درمان بیماریهای زنان ، زایمان و بارداری
نویسنده: مانیتا خلیلی‌پور دارستانی
انتشارات: خسروی
قیمت: 15,900 تومان

اطلس میکروبیولوژی

کتاب اطلس میکروبیولوژی
نویسنده: مهدی گودرزی-سیما سادات سید جوادی
انتشارات: خسروی
قیمت: 49,000 تومان

بانک آزمون انگل و قارچ شناسی - QB

کتاب بانک آزمون انگل و قارچ شناسی - QB
نویسنده: راضیه پازهر
انتشارات: خسروی
قیمت: 15,900 تومان

بانک آزمون ایمونولوژی :QB

کتاب بانک آزمون ایمونولوژی :QB
نویسنده: جواد آراسته
انتشارات: خسروی
قیمت: 65,000 تومان

بانک آزمون تغذیه : QB

کتاب بانک آزمون تغذیه : QB
نویسنده: نفیسه خاندوزی، میترا زراتی
انتشارات: خسروی
قیمت: 17,900 تومان

بانک آزمون تغذیه :QB

کتاب بانک آزمون تغذیه :QB
نویسنده: نفیسه خاندوزی، میترا زراتی
انتشارات: خسروی
قیمت: 17,900 تومان

بانک آزمون زیست سلولی و ملکولی + مهندسی ژنتیک QB

کتاب بانک آزمون زیست سلولی و ملکولی + مهندسی ژنتیک QB
نویسنده: مهردادمهدوی -محمدرضامهدوی
انتشارات: خسروی
قیمت: 27,500 تومان

برای کنکور انگل ‌شناسی

کتاب برای کنکور انگل ‌شناسی
نویسنده: عادل اسپوتین
انتشارات: خسروی

قیمت قبلی: 69,800 تومان
قیمت: 65,000 تومان

برای کنکور باکتری شناسی: مرور سریع و جامع بر منابع

کتاب برای کنکور باکتری شناسی: مرور سریع و جامع بر منابع
نویسنده: مهدی گودرزی
انتشارات: خسروی
قیمت: 69,000 تومان

برای کنکور تغذیه اساسی

کتاب برای کنکور تغذیه اساسی
نویسنده: زینب فغفوری
انتشارات: خسروی
قیمت: 7,950 تومان

برای کنکور زبان عمومی : مهارت های فراگیری 8C

کتاب برای کنکور زبان عمومی : مهارت های فراگیری 8C
نویسنده: احمدرضا اقتصادی، احمد خسروی
انتشارات: خسروی
قیمت: 10,900 تومان

برای کنکور زیست شناسی عمومی :مرور سریع وجامع بر منابع

کتاب برای کنکور زیست شناسی عمومی :مرور سریع وجامع بر منابع
نویسنده: مسعود صالحی‌پور - جواد زواررضا - ناصر نژادی
انتشارات: خسروی

قیمت قبلی: 98,000 تومان
قیمت: 95,000 تومان

برای کنکور شیمی عمومی: مروری سریع و جامع بر منابع

کتاب برای کنکور شیمی عمومی: مروری سریع و جامع بر منابع
نویسنده: مسعود صالحی‌پور، جواد زواررضا، ناصر نژادی
انتشارات: خسروی
قیمت: 9,500 تومان

برای کنکور هماتولوژی و بانک خون: مرور سریع و جامع بر منابع

کتاب برای کنکور هماتولوژی و بانک خون: مرور سریع و جامع بر منابع
نویسنده: شعبان علیزاده - مهدی آزاد - سید هادی موسوی
انتشارات: خسروی

قیمت: 98,000 تومان

برای کنکور ژنتیک: مرور جامع وسریع برمنابع

کتاب برای کنکور ژنتیک: مرور جامع وسریع برمنابع
نویسنده: حافظ حیدری زرنق
انتشارات: خسروی
قیمت: 32,800 تومان

برنامه ریزی عصبی - کلامی ان.ال.پی

کتاب برنامه ریزی عصبی - کلامی ان.ال.پی
نویسنده: جوزف اکونور و جان سیمور
مترجم: مهدی قراچه داغی
انتشارات: خسروی

قیمت قبلی: 190,000 تومان
قیمت: 169,000 تومان

بیوشیمی ( برای کنکور )

کتاب بیوشیمی ( برای کنکور )
نویسنده: ناظم - زوار رضا - صالحی پور - نژادی - موسوی
انتشارات: خسروی
قیمت: 54,000 تومان

تجهیزات آزمایشگاهی: اصول فنی و نگهداری و روش های کنترل کیفی M.L.T

کتاب تجهیزات آزمایشگاهی: اصول فنی و نگهداری و روش های کنترل کیفی M.L.T
نویسنده: سید بهزاد علیخانی
انتشارات: خسروی

قیمت قبلی: 190,000 تومان
قیمت: 180,000 تومان

ترجمه کامل و جامع میکروب شناسی مورای

کتاب ترجمه کامل و جامع میکروب شناسی مورای
نویسنده: پاتریک آر.مورای
مترجم: عباس بهادر
انتشارات: خسروی
قیمت: 53,000 تومان

ترجمه کامل و جامع ژنوم 3

کتاب ترجمه کامل و جامع ژنوم 3
نویسنده: تی . ا .براون
مترجم: فرد اصفهانی - زینلی - اله یاری
انتشارات: خسروی
قیمت: 49,800 تومان

جدول ترکیبات مواد غذایی

کتاب جدول ترکیبات مواد غذایی
نویسنده: سمیرا ربیعی
انتشارات: خسروی

قیمت: 490,000 تومان

جنین شناسی پزشکی لانگمن

کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن
نویسنده: فردین عمیدی
انتشارات: خسروی
قیمت: 46,900 تومان

خون‌شناسی ، انعقاد و طب انتقال خون هنری - دیویدسون2011

کتاب خون‌شناسی ، انعقاد و طب انتقال خون هنری - دیویدسون2011
نویسنده: ریچارد ای. مک فرسون
مترجم: شعبان علیزاده - نجم الدین ساکی
انتشارات: خسروی
قیمت: 17,200 تومان

درسنامه جامع و کاربردی مامایی و مشاوره در مامایی جلد4: بانک سوالات

کتاب درسنامه جامع و کاربردی مامایی و مشاوره در مامایی جلد4: بانک سوالات
نویسنده: مانیتا خلیلی‌پور دارستانی، منصور صابری
انتشارات: خسروی
قیمت: 28,500 تومان

درسنامه روان پرستاری ( بهداشت روان 1و2)

کتاب درسنامه روان پرستاری ( بهداشت روان 1و2)
نویسنده: محمدرفیع بذرافشان - شیما نظری
انتشارات: خسروی
قیمت: 11,800 تومان

درسنامه شیمی آلی

کتاب درسنامه شیمی آلی
نویسنده: مهدی بابایی - حمزه رضایی
انتشارات: خسروی
قیمت: 16,500 تومان

درسنامه مراقبتهای ویژه ICU , CCU و دیالیز

کتاب درسنامه مراقبتهای ویژه ICU , CCU و دیالیز
نویسنده: بهشته جبلی
مترجم: الهام قازانچایی
انتشارات: خسروی
قیمت: 27,500 تومان

زبان عمومی ( برای کنکور )

کتاب زبان عمومی ( برای کنکور )
نویسنده: رقیه عابدینی - احمد سلطان زاده
انتشارات: خسروی

قیمت قبلی: 120,000 تومان
قیمت: 115,000 تومان

زبان عمومی 8B

کتاب زبان عمومی 8B
نویسنده: رقیه عابدینی
انتشارات: خسروی
قیمت: 9,800 تومان

زبان عمومی 8B به همراه 2000 واژه کاربردی

کتاب زبان عمومی 8B به همراه 2000 واژه کاربردی
نویسنده: رقیه عابدینی
انتشارات: خسروی
قیمت: 45,000 تومان

زبان عمومی 8C ویرایش دوم

کتاب زبان عمومی 8C ویرایش دوم
نویسنده: حمدرضا اقتصادی -احمد خسروی
انتشارات: خسروی
قیمت: 10,900 تومان

زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش (جلد سوم)

کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش (جلد سوم)
نویسنده: هاروی لودیش
مترجم: هادی موسوی
انتشارات: خسروی
قیمت: 15,900 تومان

سم شناسی شغلی

کتاب سم شناسی شغلی
نویسنده: نیل استیسی
مترجم: کریم ابراهیم نجف آبادی
انتشارات: خسروی

قیمت قبلی: 220,000 تومان
قیمت: 198,000 تومان

سم شناسی شغلی

کتاب سم شناسی شغلی
نویسنده: یل استیسی - کریس ویندر
مترجم: کریم ابراهیم نجف آبادی
انتشارات: خسروی

قیمت قبلی: 220,000 تومان
قیمت: 198,000 تومان

شیمی عمومی برای کنکور

کتاب شیمی عمومی برای کنکور
نویسنده: صالحی پور - زوار رضا - نژادی - وکیلی
انتشارات: خسروی
قیمت: 9,500 تومان

ضروریات بیوشیمی دولین

کتاب ضروریات بیوشیمی دولین
نویسنده: تامس.م دبلیو
مترجم: جواد زواررضا
انتشارات: خسروی
قیمت: 59,800 تومان

ضروریات فیزیولوژی پزشکی

کتاب ضروریات فیزیولوژی پزشکی
نویسنده: یاسین اسدی - مهدی خاکساری - ناهید ابوطالب
انتشارات: خسروی
قیمت: 11,500 تومان

فارماکولوژی آسان

کتاب فارماکولوژی آسان
نویسنده: قنبری مقدم - محمدی - توفیقیان - گتابی
انتشارات: خسروی
قیمت: 7,900 تومان

فارماکولوژی آسان

کتاب فارماکولوژی آسان
نویسنده: اکرم قنبری مقدم
انتشارات: خسروی
قیمت: 7,900 تومان

فرهنگ جامع و کاربردی اختصارات واصطلاحات پزشکی BEST به همراه CD

کتاب فرهنگ جامع و کاربردی اختصارات واصطلاحات پزشکی BEST به همراه CD
نویسنده: رامین خدام - ناصر نژادی - سیدرضا موسوی
انتشارات: خسروی
قیمت: 21,900 تومان

فیزیولوژی پزشکی

کتاب فیزیولوژی پزشکی
نویسنده: اصفر قاسمی - مسلم محمدی
انتشارات: خسروی

قیمت قبلی: 98,000 تومان
قیمت: 95,000 تومان

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال ( 1 )
نویسنده: گایتون - هال
مترجم: اصغر قاسمی - مسلم محمدی
انتشارات: خسروی

قیمت قبلی: 250,000 تومان
قیمت: 240,000 تومان

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال ( 2 )

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال ( 2 )
نویسنده: گایتون - هال
مترجم: اصغر قاسمی - مسلم محمدی
انتشارات: خسروی
قیمت: 41,000 تومان

قارچ شناسی مروری سریع و جامع بر منابع برای کنکور

کتاب قارچ شناسی مروری سریع و جامع بر منابع برای کنکور
نویسنده: کنعانی-فاتح-مهبد-فلاحتی-سروری
انتشارات: خسروی

قیمت قبلی: 69,800 تومان
قیمت: 65,000 تومان

مرجع کامل تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا

کتاب مرجع کامل تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا
نویسنده: سید رضا موسوی-هادی خسروی
انتشارات: خسروی

قیمت قبلی: 158,000 تومان
قیمت: 155,000 تومان

مسمومیت ها اصول،تشخیص و درمان 10MINUTE

کتاب مسمومیت ها اصول،تشخیص و درمان 10MINUTE
نویسنده: حمید کریمان - حسین علیمحمدی - رامین خدام
انتشارات: خسروی
قیمت: 29,500 تومان
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید