الگوهای شهری برای اقتصاد سبز استفاده موثر از تراکم

وضعیت موجودی موجود
0 رای
برند طحان
ناشر: طحان
نویسنده: مجتبی شریف نژاد- مهدی منتظرالحجه
قیمت: 18,000 تومان
کتاب الگوهای شهری برای اقتصاد سبز استفاده موثر از تراکم
نویسنده: مجتبی شریف نژاد- مهدی منتظرالحجه
انتشارات: طحان

الگوهای شهری برای اقتصاد سبز استفاده موثر از تراکم

مقدمه مترجمین روند رو به رشد شهرنشینی در جهان و نیز در ایران منتج از شرایط بازخوردی فرایندهای اجتماعی، اقتصادی حاکم بر نظام معیشتی مردم به خصوص در قرن گذشته بوده و نظام تعادلی جایگاه شهر و روستا را در بستر منطقه و حتی کشور دستخوش تغییراتی پیچیده نموده است. در همین راستا بستر فکری توسعه پایدار و به دنبال آن توسعه شهری پایدار در سایه شعار استفاده بهینه از منابع و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل در عصر حاضر به گونهای که شرایط و نیاز نسل آینده مورد غفلت قرار نگیرد، محور عمده تمام سیاستها، برنامهها و طرحهای توسعه شهری در جهان و ایران طی چند دهه اخیر بوده است. فقدان همگرایی نظری و به دنبال آن عملی و اجرایی در موضوع توسعه شهری پایدار، آثار گسترده و معنیداری بر فرآیندهای تصمیم سازی، تصمیمگیری، تخصیص منابع، مدیریت شهری و در نهایت نظام شهرسازی دارد. از آنجا که مفهوم توسعه علاوه بر توجه به شاخصهای رشد، در پی ارتقاء کیفی تمامی مؤلفههای اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، زیستمحیطی و مدیریتی هست؛ طیف گستردهای از بایدها و نبایدها را در ابعاد مختلف مطرح ساخته که بعضاً توسعه در برخی از ابعاد، اختلال در دیگری را به همراه دارد. از این نظر تصمیم سازی و به دنبال آن تصمیمگیری در این عرصه وسیع کاری بس دشوار خواهد بود. توجه به جنبه های مهم حوزه فکری توسعهی پایدار، نظیر ریشهیابی علل و عوامل ناپایداری، شدت، ضرورتها و اولویتها و از همه مهمتر انتخاب راهحلها ی مناسب در مواجهه با موضوع میتواند نقطهای آغازین در دستیابی به شهرهای پایدار در شرایط فعلی باشد. گستردگی حوزههای مطالعاتی به خصوص در مجموعه علوم شهرسازی در ابعاد مختلف پنجگانه توسعه پایدار از طرفی موجب تبیین بهتر مؤلفههای توسعه گردیده و از طرف دیگر نوعی سردرگمی در حوزه نظری را موجب شده است که اساساً جزء لاینفک موضوع پایداری شهری است.  سلسله جلساتی با حضور اندیشمندان و متخصصین امور 1122در همین راستا و در سال UN شهری توسط برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد ( -) با هدف همگرایی نظری در Habitat حوزه پایداری شهری و استفاده از ظرفیتهای بومی که کلیدیترین گام در دستیابی به شهرهای پایدار است، برگزار گردید که حاصل آن تدوین مجموعه چهار جلدی با عنوان الگوهای شهری برای اقتصاد سبز بود. مجلد پیش رو در حقیقت تبیینکننده الگوهای پایداری شهری با استفاده از تراکم است. در تدوین مباحث کتاب سعی شده پس از تبیین چالشهای شهری، با مرور تجارب موفق جهانی، الگوهایی از حرکت به سمت توسعه پایدار معرفی و تشریح گردد

الگوهای شهری برای اقتصاد سبز استفاده موثر از تراکم

ویژگی ها
ناشر: طحان
نویسنده: مجتبی شریف نژاد- مهدی منتظرالحجه
برند طحان

نظرات کاربران درباره الگوهای شهری برای اقتصاد سبز استفاده موثر از تراکم

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد الگوهای شهری برای اقتصاد سبز استفاده موثر از تراکم نظر می دهد.

ارسال نظر درباره الگوهای شهری برای اقتصاد سبز استفاده موثر از تراکم

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید