مفاهیم پایه در محلات پایدار

وضعیت موجودی موجود
0 رای
برند طحان
مترجم: دکتر حامد مضطرزاده - دکتر وحیده حجتی
ناشر: طحان
نویسنده: آوی فریدمن
قیمت: 28,000 تومان
کتاب مفاهیم پایه در محلات پایدار
نویسنده: آوی فریدمن
مترجم: دکتر حامد مضطرزاده - دکتر وحیده حجتی
انتشارات: طحان

مفاهیم پایه در محلات پایدار

شهرها به عنوان بزرگترین مصرف کنندگان انرژی در جهان به شمار میآیند و این موضوع با افزایش جمعیت شهرنشین در دهههای گذشته فزونی یافته است. این مصرف انرژی ب هویژه در بناهای مسکونی موجود در محلههای شهری صورت میپذیرد و بهدنبال مصرف انرژی، آلودگی های محیطی و تولید ضایعات فراوانی نیز از این محلات به کل شهر تحمیل می شود. بهدنبال افزایش مصرف انرژی در شهرها، زیست سپهر مواجه با تغیرات ناخوشایندی گشت که از آن جمله میتوان به پدیده تغییر اقلیم و گرمایش جهانی اشاره کرد. ضمن آن که در خود شهرها ب هواسطه افزایش ساخت بناها و نیز فعالیتهای انجام پذیرفته توسط شهروندان در فضاهای شهری، پدیدهای چون ایجاد جزایر گرمایی بروز یافته است. در صورت ادامه یافتن این تغییرات شاهد بروز مشکلات عدیدهای برای تمدن بشری خواهیم بود که حتی میتواند به از بین بردن آن نیز منجر گردد.  بهدنبال بروز مشکلات زیستمحیطی در سطح دنیا، تئوریسینهای مختلفی شروع به انتقاد به وضع موجود کرده و توجه اذهان را به سمت مشکلات بیش از پیش جلب کردند. تقریباً تأکید تمامی آنها بر محافظت از طبیعت و منابع طبیعی، جلوگیری از افزایش آلودگیها و کاستن از تبعات منفی صنعتی شدن و افزایش جمعیت بود. این توجهات منجربه ایجاد واژهای تحت عنوان پایداری گردید که نخستین بار توسط گروهام برانتلند در گزارش آینده مشترک ما، از آن استفاده گردید. آنچه توسط وی مطرح گردید این بود که توسعه در تمامی حالات امکان، امری پسندیده نیست و م یبایست به  محیطزیست مداری در مقابل انسان مداری توجه جدیتر گردد.  با گسترش حوزههای پایداری، این اصطلاح به شهرها نیز -که به عنوان بزرگترین مصرف کنندگان انرژی هستند -کشیده شد و اصطلاح جدیدی به نام توسعه شهری پایدار شکل گرفت که به برقراری تعادل از نظر اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در محیطهای شهری میپرداخت. یکی دیگر از اصطلاحاتی که در این زمان بهوجود آمد واژه محله پایدار است که به سرعت به یکی از رایجترین  در 0991 و کاربردیترین اصطلاحات در زمینه توسعه شهری پایدار بدل گردید. این ایده در دهه آمریکا و در جهت عملی ساختن اهداف پارادایم توسعه شهری پایدار ب هوجود آمد. در این زمان تئوریسینهای مختلف شروع به معرفی محلات پایدار کرده و قیاسهایی ما بین محلات غیرپایدار با محلات پایدار انجام پذیرفت تا از این طریق تفاوتهای ما بین آنها شفافتر گردیده و تعاریف ارائه شده کاربردیتر گردند. در عمل نیز تلاشهای بسیاری به منظور ساخت یک محله پایدار صورت پذیرفته و نمونههای موفقی از آن نیز در سطح جهان وجود دارد. یکی از تلاشهای اخیر در شناساندن و تعریف دقیق خصوصیات و ویژگیهای محلات پایدار کتاب حاضر است که در آن فریدمن به تبیین راهبردهایی برای طراحی محله براساس اصول پایداری  فصل دستهبندی گردیده و به لحاظ آموزش در طراحی محلات پایدار بسیار 8 میپردازد. این کتاب در
کاربردی خواهد بود. ذکر این نکته ضروری است که میتوان با بومیسازی برخی از این راهبردهای طراحی با توجه به شرایط متفاوت اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی و اقلیمی به خلق محلههای پایدار در ایران دست یافت. در نهایت میتوان یک محله پایدار را این چنین تعریف کرد: \"محلاتی که در آنها مردم حال و آینده دارای زندگی با کیفیت بالایی بوده، فرصت های برابر و گزینههای متنوعی برای استفاده از منابع طبیعی دوستدار محیطزیست داشته، ضایعات کمتری تولید کرده، به اکوسیستمها در مقیاس محلی احترام گذاشته و با بهبود وضع محیط به وسیلۀ مشارکت پایدار ضامن تقویت و پیشرفت محیط خود خواهند شد.\"  
 \"\"

مفاهیم پایه در محلات پایدار

ویژگی ها
مترجم: دکتر حامد مضطرزاده - دکتر وحیده حجتی
ناشر: طحان
نویسنده: آوی فریدمن
برند طحان

نظرات کاربران درباره مفاهیم پایه در محلات پایدار

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد مفاهیم پایه در محلات پایدار نظر می دهد.

ارسال نظر درباره مفاهیم پایه در محلات پایدار

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید