بازآفرینی ساختمان های سبز

وضعیت موجودی موجود
0 رای
برند طحان
مترجم: زهرا شریفیان - غزاله چهرازی
ناشر: طحان
نویسنده: جری یادلسون
قیمت: 35,000 تومان
کتاب بازآفرینی ساختمان های سبز
نویسنده: جری یادلسون
مترجم: زهرا شریفیان - غزاله چهرازی
انتشارات: طحان

بازآفرینی ساختمان های سبز

مقدمــــه
تجدید ساختمان سبز : فراخوانی برای عمل . ، در حال رشد و پیشرفت نیست . انقلاب ساختمان سبز از حرکت 20 سیستم رتبهبندی اصلی ساختمان سبز ، لیید لیید کمتر از یک درصد ساختمانهای  ، 2105 حرکت بازایستاده است و هیچ راهحل سادهای در دسترس نیست . تا سال  سال اول فعالیت خود تأیید نموده است . ثبتها و گواهیهای پروژههای 05 تجاری و خانهها را در ایالاتمتحده در طول   میباشد . اکنون زمان آن 2101 ازنظر تعداد کمتر از سال 2105 سالانه برای لیید در ایالاتمتحده ، اکنون در سال  درصد دیگر عمل نمایدوکارایی و رشد 99 فرارسیده است که یک برنامهی جدید ساختمان سبز ارائه شود که برای قابلتوجه سالانه داشته باشد .  گواهیهای همراه با تعداد کل ساختمانهای تجاری ایالاتمتحده را مقایسه میکند و نشان میدهد I.1شکل  درصد ساختمانهای غیرمسکونی ایالاتمتحده 0 کمتر از 2105 که کل گواهیهای صادرشده برای پروژهها در پایان سال است ، (در ساختمانهای مسکونی این کسر به میزان قابلتوجهی کمتر بود) . ما به روش جدیدی برای رتبهبندی ساختمانها برای تأثیرات آب وهوا و محیط زیستی بر آنها نیازمندیم . بهعنوان یک سازمان مرجع ساختمان سبز و بزرگترین سیستم درجهبندی در ایالاتمتحده همچنین بزرگترین سیستم درجهبندی در جهان، شورای ساختمان سبز ایالاتمتحده و لیید دارای مسئولیت خاصی برای مشارکت در حوزه انتقاد از خود و توسعه پیوسته هستند. این نگرانیها جدید نیست .....، اما با ورود تغییرات اجباری به یک نسخه ی جدید از لیید در اکتبر 6012 فوریت  لیید مسیر خود را 2119 بیشتری یافتهاند . بااینکه اکثر گروههای پروژهها ی مطرح میدانند که چگونه از طریق نسخه    به دنبال راهی برای نجات خوداست. 22 ادامه دهند و عل یرغم هزینهها و پیچیدگی ها ، به نظر میرسد  ویرایش چهار لیید این موضوع را با یک 2115برای اولین بار در سال 20 شکست لیید موضوع جدیدی نیست ، رندی اودان و آلن  مطرح کردند در آن زمان بسیاری – اجازه بدهید آن را اصلاح کنیم – مقالهی محرک با عنوان لیید شکستخورده است از طرفداران لیید ازجمله خودم، مباحث بیانشده توسط این مقاله را بهسادگی بهعنوان بازتابی از مشکلات حاصل از روند  ساله میشد و درست در مسیر حاکم شدن بر بازار 5 توسعه سیستم لیید نادیده گرفتند . در آن زمان لیید بهسختی ساختمانهای سبز تجاری ایالاتمتحده بود . اما پنج ایراد مهم واصلی لیید تا امروزه به عنوان معایب این سیستم باقیمانده است :لیید بسیار پرهزینه است، گروههای پروژه به شدت بر دستیابی به امتیازات و نه نتایج ت مرکز میکنند . مدلسازی انرژی لیید بسیار دشوار است، روند اداری (کاغذبازی) لیید عاجز کننده است و طرفداران لیید بهطور پیوسته ادعاهای اغراقشدهای از مزیتهای آن ارائه میدهند.  نیز آشکار است. 2105 اکثر متخصصان باتجربهی ساختمان سبز نیز بر این عقیدهاند که همین موضوعات در سال اما یک مسئلهی بزرگتر وجود دارد: سیستمهای رتبهبندی ساختمان سبز شدیداً متفاوت از نگرانیها و اهداف مالکان ساختمانها و کاربران است چراکه این سیستمها بیشتر برای برآورده ساختن نیازهای ایده آل گرایان سبز طراحیشده است تا برای شرکتکنندگان و فعالان در بازار ساختوساز. طرفداران ساختمان سبز باید نظریهای را که بیست وپنج سال پیش اتخاذ نمودهاند رها کنند: معیارهای فنی و جامع چندین سیستم دقیق درجهبندی، تشریفات اداری عظیم و کسلکننده و هزینههای بالا و تمرکز نامناسب بر عملکرد واقعی و بلندمدت ساختمان در عوض آنها باید انقلاب صنعتی را پذیرا باشند که هزینهها برای برقراری ارتباط از طریق
 

بازآفرینی ساختمان های سبز

ویژگی ها
مترجم: زهرا شریفیان - غزاله چهرازی
ناشر: طحان
نویسنده: جری یادلسون
برند طحان

نظرات کاربران درباره بازآفرینی ساختمان های سبز

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد بازآفرینی ساختمان های سبز نظر می دهد.

ارسال نظر درباره بازآفرینی ساختمان های سبز

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید