راهنمای کاربردی کمیته حسابرسی

وضعیت موجودی نا موجود
1 رای
برند بورس
ناشر: بورس
نویسنده: ابراهیم ابراهیمی و همکاران
قیمت: 18,000 تومان
کتاب راهنمای کاربردی کمیته حسابرسی
نویسنده: ابراهیم ابراهیمی و همکاران
انتشارات: بورس

راهنمای کاربردی کمیته حسابرسی

کتاب حاضردربرگیرندۀ نمونه‍‍‍ سؤالاتی است که اعضای کمیته را راهنمایی میکند.
در فصل اول کتاب، خاستگاه کمیتۀ حسابرسی بهطور اجمالی مرور شده است و سعی شده است اقدامات و روشهای عملرهبرانۀ کمیته در هر حوزۀ مسئولیت تشریح شود.
در فصل دوم، ترکیب اعضای کمیته و تخصصهای ضروری اعضا باتوجهبه مقررات جاری کشور تشریح شده و رهنمودهایی برای ارزیابی تخصص مالی در قالب درخت تصمیم و استقلال اعضا و نیز ویژگیها و مهارتهای ضروری رئیس کمیتۀ حسابرسی ارائه شده است.
فصل سوم به تعامل کمیتۀ حسابرسی با حسابرسان داخلی میپردازد. فصول چهارم تا ششم کتاب نیز مسئولیتهای کمیته دررابطهبا پایش و راهبری ریسک و تقلب و سامانههای کنترلهای داخلی را یادآوری میکند و در هر حوزه، سؤالات کلیدی و راهکارهای عملی برای ایفای این مسئولیتها آورده شده است.
 اعضای کمیتۀ حسابرسی ناشران پذیرفتهشده در بورس و فرابورس، علاوهبر مسئولیتهای ذکرشده بهموجب الزامات مقرراتی سازمان بورس، باید تعامل نزدیکی با حسابرس مستقل داشته باشند تا فرایندهای حسابرسی را درک و اقدام به حل مسائل بهوجودآمدهدر فرایند حسابرسی کنند. بهدلیل اینکه کمیتۀ حسابرسی مستقیماً مسئول پیشنهاد انتخاب، انتصاب، تعیین حقالزحمه و نظارت بر حسابرسان مستقل است، اعضا بایددرک فراگیری از مقررات استقلال و میزان حقالزحمۀ حسابرس داشته باشند.در فصل هفتم کتاب،ملاحظات مربوطبه استقلال و حقالزحمه یادآوری شده است.
درنهایت، ارزیابی عملکرد و آموزش کمیتۀ حسابرسی مباحثی است که بیان اهمیت آنها نیازی به اغراق ندارد. درحالحاضر، مقررات و دستورالعملهایی برای میزان و نوع آموزش کمیته و نیز ارزیابی عملکرد آن وجود ندارد. در فصل هشتم این کتاب، رهنمودهایی عملی و ابزارهایی برای رفع این نیاز ارائه شده است. همچنین، در دو فصل آخر کتاب نیز سایر مسئولیتهای کمیته و نیز شیوۀ گزارشگری کمیته بحث شده است.
امیدواریم این کتاب کمک ارزندهای به تمام خوانندگان باشد و بهویژه اعضای کمیتۀ حسابرسی بتوانند با مطالعۀ آن، دربارۀ اینکه چگونه عضو فعالتر و مؤثرتری در محیط سازمانی باشند، به درک بهتری برسند.

فصل ۱۰:برنامهریزی وتقویم کاری فعالیتها.

راهنمای کاربردی کمیته حسابرسی

ویژگی ها
ناشر: بورس
نویسنده: ابراهیم ابراهیمی و همکاران
برند بورس

نظرات کاربران درباره راهنمای کاربردی کمیته حسابرسی

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد راهنمای کاربردی کمیته حسابرسی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره راهنمای کاربردی کمیته حسابرسی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید