کلاغ سپید

ليست نمايش: شبکه اي
مرتب سازي بر اساس:
نمايش:
خدمت تخصص ماست

خدمت تخصص ماست

6,800 تومان ماليات پيشين: 6,800 تومان
معمای سرمایه و بحران های سرمایه داری

معمای سرمایه و بحران های سرمایه داری

23,000 تومان ماليات پيشين: 23,000 تومان
0

هاروی در معمای سرمایه به این می پردازد که چگونه نولیبرالیسم افسارگسیخته به بحرانی جهانی منجر شد. در .....

نگرش تا تغییر

نگرش تا تغییر

9,600 تومان ماليات پيشين: 9,600 تومان
0

با خواندن این کتاب به نکات آگاهی بخش زیر دست خواهید یافت :•   نحوه تبدیل نگرش به بزرگ ترین سرمایه زن.....