لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
آموزش کاربردی CCNA

آموزش کاربردی CCNA

19,000 تومان مالیات پیشین 19,000 تومان
0

این خود آموز مفاهیم CCNA و Network  را به ط.ر کامل و جامع با روشی جدید و به زبان ساده و مفهومی آموزش.....

اثرات رسانه ای و جامعه

اثرات رسانه ای و جامعه

15,000 تومان مالیات پیشین 15,000 تومان
ارتباط با رسانه ها

ارتباط با رسانه ها

12,000 تومان مالیات پیشین 12,000 تومان
0

کتاب براساس سرفصل های مصوب دانشگاه جامع علمی – کاربردی تدوین شده است و دربردارنده مطالب زیر است:.....

ارتباط تصویری

ارتباط تصویری

11,500 تومان مالیات پیشین 11,500 تومان
0

کتاب ارتباط تصویری دربرگیرنده مطالب زیر است:.....

ارتباطات از منظر گفتمان شناسی انتقادی

ارتباطات از منظر گفتمان شناسی انتقادی

4,800 تومان مالیات پیشین 4,800 تومان
ارتباطات انسانی

ارتباطات انسانی

8,500 تومان مالیات پیشین 8,500 تومان
ارتباطات بین‌الملل

ارتباطات بین‌الملل

12,500 تومان مالیات پیشین 12,500 تومان
0

منابع و ماخذ  164.....

استراتژی تولید

استراتژی تولید

12,000 تومان مالیات پیشین 12,000 تومان
اصول شبکه‌بندی

اصول شبکه‌بندی

19,000 تومان مالیات پیشین 19,000 تومان
اصول و فنون تبلیغ

اصول و فنون تبلیغ

12,000 تومان مالیات پیشین 12,000 تومان
0

کتاب براساس سرفصل های مصوب دانشگاه جامع علمی – کاربردی تدوین شده است و دربردارنده مطالب زیر است:    .....

اطلاعات به مثابه علم

اطلاعات به مثابه علم

13,000 تومان مالیات پیشین 13,000 تومان
0

بازنمایی مسائل مربوط به سازمان های اطلاعاتی در سپهر عمومی زندگی اجتماعی ، در همه جوامع با اکراه و خو.....

اینترنت و جامعه

اینترنت و جامعه

7,000 تومان مالیات پیشین 7,000 تومان
0

در این کتاب نویسنده با توجه به برداشت‌های متفاوت افراد از اینترنت و پیامدهای آن, آثار استفاده از این.....

بایسته‌های حقوق فرهنگی و رسانه

بایسته‌های حقوق فرهنگی و رسانه

16,000 تومان مالیات پیشین 16,000 تومان
0

کتاب بایسته‌های حقوق فرهنگی و رسانه براساس سرفصل های مصوب دانشگاه جامع علمی – کاربردی تدوین شده است .....

برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی

8,000 تومان مالیات پیشین 8,000 تومان
تأثیر اینترنت بر هویت ملی

تأثیر اینترنت بر هویت ملی

4,200 تومان مالیات پیشین 4,200 تومان
0

کتاب تأثیر اینترنت بر هویت ملی حاصل مطالعات منظمی است که طی یک سال انجام شده و توانسته است متناسب با.....

تحلیل پیام های رسانه ای

تحلیل پیام های رسانه ای

17,000 تومان مالیات پیشین 17,000 تومان