لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
آدام اسمیت و ثروت ملل

آدام اسمیت و ثروت ملل

40,000 تومان مالیات پیشین 40,000 تومان
آدمیان و سرزمین ها

آدمیان و سرزمین ها

9,800 تومان مالیات پیشین 9,800 تومان
0

در این کتاب مارگارت مید با نثری ساده و زبانی همه‌فهم به بررسی تکامل فرهنگ و اندیشهٔ انسانی، چگونگی ت.....

آرمان شهر

آرمان شهر

20,000 تومان مالیات پیشین 20,000 تومان
0

آرمان شهر مفاهیمی نظیر مکان، هویت و سیاست در نظریه‌ی اجتماعی معاصر را که مبنای نظریه‌های مؤلف است، د.....

آرمانشهر در اندیشه ی ایرانی

آرمانشهر در اندیشه ی ایرانی

12,000 تومان مالیات پیشین 12,000 تومان
0

آدمی در فرآیند تحول مدنیِت همواره آرمان‌ها و آماج‌هایی در پیش روی داشته است.این آرمان‌ها و آماج‌ها گ.....

آسیب شناسی اجتماعی

آسیب شناسی اجتماعی

4,200 تومان مالیات پیشین 4,200 تومان
آسیب شناسی اجتماعی

آسیب شناسی اجتماعی

16,000 تومان مالیات پیشین 16,000 تومان
0

آسیب شناسی اجتماعی مطالعه ی بی نظمیها و آسیبهای اجتماعی همراه با علل و انگیزه های پیدایی آنها و نیز .....

آسیب شناسی فرار از خانه

آسیب شناسی فرار از خانه

16,000 تومان مالیات پیشین 16,000 تومان
0

افزايش آسيب‌هاي اجتماعي در كشورمان يكي از بحران‌هاي پيش‌رو در دهه 90 است.يكي از آسيب‌هاي فردی- اجتما.....

آسیب شناسی فرهنگی درایران

آسیب شناسی فرهنگی درایران

15,000 تومان مالیات پیشین 15,000 تومان
0

مقصود از آسيب شناسي فرهنگي، شناخت اوضاعي است كه اكثر نخبگان يا جامعه وجود آن ها رامخل توسعه و اعتلاي.....

آسیب های اجتماعی

آسیب های اجتماعی

23,000 تومان مالیات پیشین 23,000 تومان
0

در سال‌های اخیر مسایلی همچون مشکلات اجتماعی، ناهنجاری‌های اجتماعی و مفاسد اجتماعی به شکل آسیب‌های اج.....

آمار و روش تحقیق کمی و کیفی ( پل ورود به دکتری ماهان )

آمار و روش تحقیق کمی و کیفی ( پل ورود به دکتری ماهان )

35,000 تومان مالیات پیشین 35,000 تومان
0

روابط‌عمومی دفتر در پایان گزارش می‌افزاید که این مجموعه می‌تواند ترس و وحشت درس روش تحقیق را از داوط.....

آناتومی جامعه

آناتومی جامعه

42,500 تومان مالیات پیشین 42,500 تومان
0

آناتومی جامعه به نویسندگی فرامرز رفیع پور منتشر شده درانتشارات سهامی انتشار.....

آینده پژوهی در مطالعات استراتژیک

آینده پژوهی در مطالعات استراتژیک

9,000 تومان مالیات پیشین 9,000 تومان
0

شناخت آینده و اقدام به موقع رمز موفقیت در عرصه تصمیم گیری راهبردی به شمار می آید. آثار مربئط به حوزه.....