لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
50 متن تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

50 متن تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

8,000 تومان مالیات پیشین 8,000 تومان
0

کتاب حاضر به عنوان یک راهنمای ساده برای انگیزه مند کردن دانشجویان عزیز تربیت بدنی، فراهم شده است تا .....

ATC (متون تخصصی کاربردی در تربیت بدنی)

ATC (متون تخصصی کاربردی در تربیت بدنی)

17,500 تومان مالیات پیشین 17,500 تومان
spssدر تربیت بدنی

spssدر تربیت بدنی

17,500 تومان مالیات پیشین 17,500 تومان
0

*کتاب spssدر تربیت بدنی به نویسندگی دانشجو-نوبخت-ثالثی منتشر شده توسط انتشارات حتمی  و کلیه کتاب های.....

آسیب شناسی ورزشی

آسیب شناسی ورزشی

12,500 تومان مالیات پیشین 12,500 تومان
آسیب شناسی ورزشی

آسیب شناسی ورزشی

25,000 تومان مالیات پیشین 25,000 تومان
آمادگی جسمانی

آمادگی جسمانی

12,500 تومان مالیات پیشین 12,500 تومان
آمادگی جسمانی برای همه

آمادگی جسمانی برای همه

5,600 تومان مالیات پیشین 5,600 تومان
آمادگی جسمانی و تندرستی

آمادگی جسمانی و تندرستی

9,000 تومان مالیات پیشین 9,000 تومان
آمار در تربیت بدنی و علوم ورزشی

آمار در تربیت بدنی و علوم ورزشی

12,500 تومان مالیات پیشین 12,500 تومان
آموزش تنیس

آموزش تنیس

3,500 تومان مالیات پیشین 3,500 تومان
آموزش فوتسال

آموزش فوتسال

6,800 تومان مالیات پیشین 6,800 تومان
آموزش مهارتهای بدمینتون 1

آموزش مهارتهای بدمینتون 1

10,000 تومان مالیات پیشین 10,000 تومان