لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
147 نامه و پیام

147 نامه و پیام

12,500 تومان مالیات پیشین 12,500 تومان
English language I

English language I

16,000 تومان مالیات پیشین 16,000 تومان
آئورا

آئورا

6,000 تومان مالیات پیشین 6,000 تومان
0

زنی پیر، مردی جوان و زنی جوان.در خانه‌ای که همه‌چیز در آن بوی گذشته می‌دهد و گویی تنها نیرویی که آن .....

آرایه های ادبی

آرایه های ادبی

2,000 تومان مالیات پیشین 2,000 تومان
آرمانشهر زیبایی

آرمانشهر زیبایی

3,000 تومان مالیات پیشین 3,000 تومان
0

تمامی قسمت های این دفتر در ارتباط با شیوه ها و شگردهای نظامی در بیان و توصیف در پیوند با اندیشه های .....

آشنایی با عروض و قافیه

آشنایی با عروض و قافیه

7,500 تومان مالیات پیشین 7,500 تومان
آشنایی با معنی شناسی

آشنایی با معنی شناسی

3,900 تومان مالیات پیشین 3,900 تومان
آشنایی با ویراستاری و نشر

آشنایی با ویراستاری و نشر

7,000 تومان مالیات پیشین 7,000 تومان
0

شرح:كتاب حاضر براي دانشجويان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «.....

آفرینش و مرگ در اساطیر

آفرینش و مرگ در اساطیر

16,000 تومان مالیات پیشین 16,000 تومان
آوا شناسی زبان فارسی

آوا شناسی زبان فارسی

5,000 تومان مالیات پیشین 5,000 تومان
0

كتاب با بحثی مقدماتی درباره امواج صوتی و اندامهای گفتار آغاز می‌شود و پس از آن نوبت به بحث درباره وی.....

آوازی برای یک آدم آهنی

آوازی برای یک آدم آهنی

9,000 تومان مالیات پیشین 9,000 تومان
آیرونی

آیرونی

2,800 تومان مالیات پیشین 2,800 تومان
0

کتاب «آيروني» نوشته‌ي داگلاس کالين موکه توسط حسن افشار به فارسي برگردانده شده است.آيروني اصولا چيست؟.....

آیین نگارش

آیین نگارش

14,500 تومان مالیات پیشین 14,500 تومان
0

این کتاب مقاله علمی ـ پژوهشی را به منزله رسانه اصلی پژوهشهای علمی معرفی می کند و تازه ترین دیدگاههای.....

آیین نگارش علمی

آیین نگارش علمی

15,000 تومان مالیات پیشین 15,000 تومان
0

فهرست مطالب:.....

آیین نگارش مکاتبات اداری

آیین نگارش مکاتبات اداری

20,000 تومان مالیات پیشین 20,000 تومان
آیین نگارش و ویرایش مکاتبات اداری

آیین نگارش و ویرایش مکاتبات اداری

11,500 تومان مالیات پیشین 11,500 تومان
0

"فنون نگارش صحیح اداری موضوع كتاب حاضر است. نویسنده در این كتاب، تلاش دارد جنبه‌های ضروری فن درست‌نو.....