لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
147 نامه و پیام

147 نامه و پیام

12,500 تومان مالیات پیشین 12,500 تومان
English language I

English language I

16,000 تومان مالیات پیشین 16,000 تومان
آئورا

آئورا

6,000 تومان مالیات پیشین 6,000 تومان
0

زنی پیر، مردی جوان و زنی جوان.در خانه‌ای که همه‌چیز در آن بوی گذشته می‌دهد و گویی تنها نیرویی که آن .....

آرایه های ادبی

آرایه های ادبی

2,000 تومان مالیات پیشین 2,000 تومان
آرمانشهر زیبایی

آرمانشهر زیبایی

3,000 تومان مالیات پیشین 3,000 تومان
0

تمامی قسمت های این دفتر در ارتباط با شیوه ها و شگردهای نظامی در بیان و توصیف در پیوند با اندیشه های .....

آشنایی با عروض و قافیه

آشنایی با عروض و قافیه

7,500 تومان مالیات پیشین 7,500 تومان
آشنایی با معنی شناسی

آشنایی با معنی شناسی

3,900 تومان مالیات پیشین 3,900 تومان
آشنایی با ویراستاری و نشر

آشنایی با ویراستاری و نشر

7,000 تومان مالیات پیشین 7,000 تومان
0

شرح:كتاب حاضر براي دانشجويان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «.....

آفرینش و مرگ در اساطیر

آفرینش و مرگ در اساطیر

16,000 تومان مالیات پیشین 16,000 تومان
آوا شناسی زبان فارسی

آوا شناسی زبان فارسی

5,000 تومان مالیات پیشین 5,000 تومان
0

كتاب با بحثی مقدماتی درباره امواج صوتی و اندامهای گفتار آغاز می‌شود و پس از آن نوبت به بحث درباره وی.....

آوازی برای یک آدم آهنی

آوازی برای یک آدم آهنی

9,000 تومان مالیات پیشین 9,000 تومان
آیین نگارش

آیین نگارش

14,500 تومان مالیات پیشین 14,500 تومان
0

این کتاب مقاله علمی ـ پژوهشی را به منزله رسانه اصلی پژوهشهای علمی معرفی می کند و تازه ترین دیدگاههای.....

آیین نگارش علمی

آیین نگارش علمی

12,000 تومان مالیات پیشین 12,000 تومان
0

فهرست مطالب:.....

آیین نگارش مکاتبات اداری

آیین نگارش مکاتبات اداری

20,000 تومان مالیات پیشین 20,000 تومان
آیین نگارش و ویرایش مکاتبات اداری

آیین نگارش و ویرایش مکاتبات اداری

11,500 تومان مالیات پیشین 11,500 تومان
0

"فنون نگارش صحیح اداری موضوع كتاب حاضر است. نویسنده در این كتاب، تلاش دارد جنبه‌های ضروری فن درست‌نو.....

احوال و آثار و شرح مخزن الاسرار نظامی گنجوی

احوال و آثار و شرح مخزن الاسرار نظامی گنجوی

35,000 تومان مالیات پیشین 35,000 تومان
0

احوال و آثار و شرح مخزن الاسرار نظامی گنجوی به نویسندگی دکتر برات زنجانی منتشر شده درانتشارات دانشگا.....