لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
آتایا

آتایا

10,000 تومان مالیات پیشین 10,000 تومان
0

دلم هر روز میگیرد،شرایط تلخ و بحرانی استهوای خانه را دارم،اگرچه رو به ویرانی استاز این تصویر میرفتم،.....

آتش در باد  - جزئی از کلیات شمس (دو جلدی)

آتش در باد - جزئی از کلیات شمس (دو جلدی)

40,000 تومان مالیات پیشین 40,000 تومان
آدم های معروف دستشویی نمیروند

آدم های معروف دستشویی نمیروند

7,500 تومان مالیات پیشین 7,500 تومان
0

این کتاب شامل 8 داستان است:* اگر پرنده به قفس برگردد.* مگس ها* کریستین رونالدو دستشویی نمی رود* اعدا.....

آرزوی اتاق کوچک من ...

آرزوی اتاق کوچک من ...

8,000 تومان مالیات پیشین 8,000 تومان
آغوش من از سفر پر است

آغوش من از سفر پر است

8,800 تومان مالیات پیشین 8,800 تومان
0

کتاب : آغوش من از سفر پر استبرنده سومین دوره جایزه شعر امروز ایران - کارنامه 1382.....

آمدیم خانه نبودید

آمدیم خانه نبودید

27,500 تومان مالیات پیشین 27,500 تومان
0

در این کتاب نویسنده سراغ خانه‌های مشاهیری چون بدیع الزمان فروزانفر، عبدالحسین زرین کوب، سعید نفیسی، .....

آن ها

آن ها

10,000 تومان مالیات پیشین 10,000 تومان
آواز غمناک کلاغ سیاه

آواز غمناک کلاغ سیاه

16,000 تومان مالیات پیشین 16,000 تومان
0

قبل از این‌که عاشقت بشمخب، اعصابم داره منفجر می‌شه و بدنم متشنجهحس می‌کنم تموم دنیا منو دوخته به حصا.....

آوازهایی از طبقه سوم

آوازهایی از طبقه سوم

13,000 تومان مالیات پیشین 13,000 تومان
آویشن و اندوه

آویشن و اندوه

6,000 تومان مالیات پیشین 6,000 تومان
آیه‌های عاشقانه

آیه‌های عاشقانه

14,500 تومان مالیات پیشین 14,500 تومان
0

لطیف هلمت شاعر بزرگ کرد بیش از هر چیز درد انسان را دارد، دغدغه های او همانهایی است که همه را در کشور.....

آیینه ای برای صداها  ( هفت دفتر شعر )

آیینه ای برای صداها ( هفت دفتر شعر )

35,000 تومان مالیات پیشین 35,000 تومان
0

آیینه ای شدم  آیینه ای برای صدا ها فریاد آذرخش و گل سرخ و شیهه شهابی تندر  در من  به رنگ همهمه جاری .....

ابر شلوار پوش

ابر شلوار پوش

15,000 تومان مالیات پیشین 15,000 تومان
اتاق پرو

اتاق پرو

7,000 تومان مالیات پیشین 7,000 تومان
اتفاق

اتفاق

9,000 تومان مالیات پیشین 9,000 تومان