لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
ارتباط برند

ارتباط برند

10,000 تومان مالیات پیشین 10,000 تومان
0

مولف: کمال رحمانی و محمد علی شاه حسینی انتشارات: نگاه دانش .....

بازاریابی استعاره ای

بازاریابی استعاره ای

10,000 تومان مالیات پیشین 10,000 تومان
0

مولف: کمال رحمانی و محمد علی شاه حسینی انتشارات: نگاه دانش .....

بازاریابی صنعتی

بازاریابی صنعتی

25,000 تومان مالیات پیشین 25,000 تومان
0

مولف: سید رضا سید جوادین و محمد رحیم اسفیدانی انتشارات: نگاه دانش.....

بازرگانی بین الملل

بازرگانی بین الملل

15,000 تومان مالیات پیشین 15,000 تومان
0

مولف: حسن اسماعیل پور انتشارات: نگاه دانش قاب.....

برنامه ریزی نیروی انسانی

برنامه ریزی نیروی انسانی

20,000 تومان مالیات پیشین 20,000 تومان
0

مولف: سید رضا سید جوادین انتشارات: نگاه دانش .....

برنامه های کاربردی در سیستم های اطلاعاتی

برنامه های کاربردی در سیستم های اطلاعاتی

3,000 تومان مالیات پیشین 3,000 تومان
0

مولف: امیر مانیان و افشین خدابنده انتشارات: نگاه دانش .....

برندسازی چندحسی

برندسازی چندحسی

8,000 تومان مالیات پیشین 8,000 تومان
0

مولف: كبری سبزعلی یمقانی و احمد روستا انتشارات: نگاه دانش .....

تئوری سازمان برای بخش دولتی

تئوری سازمان برای بخش دولتی

12,000 تومان مالیات پیشین 12,000 تومان
0

مولف: غلامرضا طالقانی و علی غفاری و فاطمه حق وردی زاده انتشارات: ن.....

تئوری های مالی

تئوری های مالی

22,000 تومان مالیات پیشین 22,000 تومان
0

مولف: رضا تهرانی و عسگر نوربخش انتشارات: نگاه دانش .....

تئوری های مدیریت دولتی

تئوری های مدیریت دولتی

12,000 تومان مالیات پیشین 12,000 تومان
0

مولف: عباس نرگسیان انتشارات: نگاه دانش قابل ت.....

تئوری و مسائل اقتصاد خرد(سالواتوره)

تئوری و مسائل اقتصاد خرد(سالواتوره)

25,000 تومان مالیات پیشین 25,000 تومان
0

مولف: حسین سبحانی انتشارات: نگاه دانش قابل ته.....

تبلیغات از تئوری تا عمل

تبلیغات از تئوری تا عمل

20,000 تومان مالیات پیشین 20,000 تومان
0

مولف: احمد روستا و وهاب خلیلی شجاعی و سید حمید خداداد حسینی انتشارا.....

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

25,000 تومان مالیات پیشین 25,000 تومان
0

مولف: رضا تهرانی و روح اله رهنما انتشارات: نگاه دانش .....

تحقیق در عملیات (برنامه ریزی خطی و کاربردهای آن)

تحقیق در عملیات (برنامه ریزی خطی و کاربردهای آن)

13,800 تومان مالیات پیشین 13,800 تومان
0

مولف: عرفه فدوی انتشارات: نگاه دانش قابل تهیه.....

تحقیق در عملیات پیشرفته (تصمیم گیری چند معیاره)

تحقیق در عملیات پیشرفته (تصمیم گیری چند معیاره)

25,000 تومان مالیات پیشین 25,000 تومان
0

مولف: عارفه فدوی انتشارات: نگاه دانش قابل تهی.....

تصمیم گیری کاربردی رویکرد M.A.D.M

تصمیم گیری کاربردی رویکرد M.A.D.M

8,500 تومان مالیات پیشین 8,500 تومان
0

مولف: عادل آذر و علی رجب زاده انتشارات: نگاه دانش .....