لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
1000 سوال چند جوابی زبان تخصصی

1000 سوال چند جوابی زبان تخصصی

10,000 تومان مالیات پیشین 10,000 تومان
0

مولف: داور ونوس انتشارات: نگاه دانش قابل تهیه.....

2000 سوال چهار گزینه ای حسابداری مالی و صنعتی ویژه دانشجویان رشته مالی
0

مولف: غلامرضا کرمی - جلال وافی ثانی انتشارات: نگاه دانش .....

2000 سوال چهار گزینه ای ریاضیات عمومی

2000 سوال چهار گزینه ای ریاضیات عمومی

14,000 تومان مالیات پیشین 14,000 تومان
0

مولف: امید محمودیان - امیر عرفانیان انتشارات: نگاه دانش .....

2000 سوال چهارگزینه ای مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

2000 سوال چهارگزینه ای مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

34,000 تومان مالیات پیشین 34,000 تومان
0

مولف: رضا مناجاتی - محمد گرجی آرا انتشارات: نگاه دانش .....

2000سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد

2000سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد

25,000 تومان مالیات پیشین 25,000 تومان
0

مولف: محسن نظری انتشارات: نگاه دانش قابل تهیه.....

2000سوال چهار گزینه ای اقتصاد کلان

2000سوال چهار گزینه ای اقتصاد کلان

18,000 تومان مالیات پیشین 18,000 تومان
0

مولف: محسن نظری انتشارات: نگاه دانش قابل تهیه.....

2000سوال چهارگزینه ای تئوری های مدیریت

2000سوال چهارگزینه ای تئوری های مدیریت

33,000 تومان مالیات پیشین 33,000 تومان
0

مولف: سید محمد رضا ناصرزاده و حسین جلیلیان و سید رضا سید جوادین و به.....

2000سوال چهارگزینه ای زبان تخصصی

2000سوال چهارگزینه ای زبان تخصصی

7,500 تومان مالیات پیشین 7,500 تومان
0

مولف: سید محدرضا ناصر زاده - یاسر دهدشتی انتشارات: نگاه دانش .....

2000سوال چهارگزینه ای مدیریت بازاریابی

2000سوال چهارگزینه ای مدیریت بازاریابی

30,000 تومان مالیات پیشین 30,000 تومان
0

مولف: حسین جلیلیان - عبدالحمید ابراهیمی انتشارات: نگاه دانش .....

آمار و احتمال

آمار و احتمال

33,000 تومان مالیات پیشین 33,000 تومان
0

مولف: محسن طورانی انتشارات: نگاه دانش قابل ته.....

آموزش گام به گام مدیریت مالی

آموزش گام به گام مدیریت مالی

28,000 تومان مالیات پیشین 28,000 تومان
0

مولف:  انتشارات: نگاه دانش قابل تهیه در .....

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

20,000 تومان مالیات پیشین 20,000 تومان
0

مولف: سید محمد مقیمی انتشارات: نگاه دانش قابل.....

اقتصاد خرد

اقتصاد خرد

25,000 تومان مالیات پیشین 25,000 تومان
0

مولف: محسن نظری انتشارات: نگاه دانش قابل تهیه.....

اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

30,000 تومان مالیات پیشین 30,000 تومان
0

مولف: محسن نظری انتشارات: نگاه دانش قابل تهیه.....

اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

22,000 تومان مالیات پیشین 22,000 تومان
0

مولف: مهدی قاسمی علی آبادی انتشارات: نگاه دانش .....

تئوری های مدیریت

تئوری های مدیریت

35,000 تومان مالیات پیشین 35,000 تومان
0

مولف: حسین جلیلیان - سید رضا سید جوادیان انتشارات: نگاه دانش .....