لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
آموزش مفاهیم سرمایه گذاری برای نوجوانان

آموزش مفاهیم سرمایه گذاری برای نوجوانان

5,000 تومان مالیات پیشین 5,000 تومان
0

مولف: رضا تهرانی و مجتبی شهبازی انتشارات: نگاه دانش .....

بازاریابی اثربخش

بازاریابی اثربخش

15,000 تومان مالیات پیشین 15,000 تومان
0

مولف: نادر غریب نواز انتشارات: نگاه دانش قابل.....

بازاریابی تاثیرگذار

بازاریابی تاثیرگذار

10,000 تومان مالیات پیشین 10,000 تومان
0

مولف: خرید کتاب داستان سرایی سازمانی انتشارات: نگاه دانش .....

بازاریابی صنعتی

بازاریابی صنعتی

25,000 تومان مالیات پیشین 25,000 تومان
0

مولف: سید رضا سید جوادین و محمد رحیم اسفیدانی انتشارات: نگاه دانش.....

بانکداری در هزاره 3

بانکداری در هزاره 3

25,000 تومان مالیات پیشین 25,000 تومان
0

مولف: رضا راعی و مسعود موفقی و هادی محمدخانی انتشارات: نگاه دانش .....

خریدکتاب کاوش ارزش

خریدکتاب کاوش ارزش

2,500 تومان مالیات پیشین 2,500 تومان
0

مولف: کامران جناب و علیرضا اکبری انتشارات: نگاه دانش .....

داستان سرایی سازمانی

داستان سرایی سازمانی

8,000 تومان مالیات پیشین 8,000 تومان
0

مولف: مهدی شامی زنجانی و نرگس فرزانه كندری انتشارات: نگاه دانش .....

درآمدی بر پژوهش علم طراحی و فراتحلیل

درآمدی بر پژوهش علم طراحی و فراتحلیل

8,000 تومان مالیات پیشین 8,000 تومان
0

مولف: علی رجب زاده و ساناز نیك قدم حجتی و مرضیه فریدی ماسوله انتشا.....

روابط صنعتی و روابط کار

روابط صنعتی و روابط کار

15,000 تومان مالیات پیشین 15,000 تومان
0

مولف: جعفر بهشتی انتشارات: نگاه دانش قابل تهی.....

روشهای کاربردی بازاریابی خدمات بانکی

روشهای کاربردی بازاریابی خدمات بانکی

30,000 تومان مالیات پیشین 30,000 تومان
0

مولف: داور ونوس و میترا صفائیان انتشارات: نگاه دانش .....

رویکردهای نوین در مدیریت زنجیره تامین

رویکردهای نوین در مدیریت زنجیره تامین

15,000 تومان مالیات پیشین 15,000 تومان
0

مولف: احمد جعفرنژاد و سید حمید هاشمی پطرودی و حمیدرضا طلایی انتشارا.....

زنجیره تامین پایدار

زنجیره تامین پایدار

12,000 تومان مالیات پیشین 12,000 تومان
0

مولف: احمدرضا قاسمی و محمدعلی رعیت پیشه و جواد عزیزی انتشارات: نگاه.....

سادگی: راز بازاریابی اثربخش

سادگی: راز بازاریابی اثربخش

2,200 تومان مالیات پیشین 2,200 تومان
0

مولف: داور ونوس و مسعود کرمی انتشارات: نگاه دانش .....

فروش در جهان معاصر

فروش در جهان معاصر

18,000 تومان مالیات پیشین 18,000 تومان
0

مولف: محمد رحیم اسفیدانی انتشارات: نگاه دانش .....

مدیریت برند در بازاریابی صنعتی - تجاری

مدیریت برند در بازاریابی صنعتی - تجاری

4,000 تومان مالیات پیشین 4,000 تومان
0

مولف: محمد حقیقی و سید علی موسوی و فراز صادق وزیری انتشارات: نگاه د.....

مدیریت عملکرد (راهنمای مبتنی برشواهد برای تحقق عملکرد عالی)
0

مولف: سید رضا سید جوادین و یوسف رضایی انتشارات: نگاه دانش .....