لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
آمار و احتمال

آمار و احتمال

33,000 تومان مالیات پیشین 33,000 تومان
0

مولف: محسن طورانی انتشارات: نگاه دانش قابل ته.....

زنجیره تامین پایدار

زنجیره تامین پایدار

12,000 تومان مالیات پیشین 12,000 تومان
0

مولف: احمدرضا قاسمی و محمدعلی رعیت پیشه و جواد عزیزی انتشارات: نگاه.....

مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی

مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی

4,000 تومان مالیات پیشین 4,000 تومان
0

مولف: محسن نظری و سید محمد رضا ناصرزاده و رضا مناجاتی و غلامرضا کرمی و امید محمودیا.....

مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی -دانشگاه سراسری- رشته حسابداری
0

مولف: محسن نظری - غلامرضا کرمی - امید محمودیان - امیر عرفانیان - محسن مطمئن .....

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد -مدیریت اجرایی

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد -مدیریت اجرایی

33,000 تومان مالیات پیشین 33,000 تومان
0

مولف: آرمان اشراقی - سید محمد رضا ناصرزاده - داور ونوس - حسین ج.....

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری (مهندسی صنایع-صنایع مالی)  نوشته شده
0

مولف: پیام عباس زاده و مازیار زاهدی سرشت و مجید ایوزیان و امیر حسین امیری و محمد ه.....

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری-حسابداری
0

مولف: ایرج نوروش - غلامرضا کرمی - امید محمودیان - امیر عرفانیان انت.....

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد-MBA

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد-MBA

30,000 تومان مالیات پیشین 30,000 تومان
0

مولف: آرمان اشراقی و سید محمد رضا ناصرزاده و مسعود آقاسی و امیر .....

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد-علوم اقتصادی جلد 1
0

مولف: محسن نظری - امید محمودیان - جلیل جلیلی خشنود - ابوالقاسم .....

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد-علوم اقتصادی جلد 2
0

مولف: محسن نظری - عزت اله عباسیان-  امید محمودیان - علیرضا .....

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد-مدیریت جلد 1

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد-مدیریت جلد 1

35,000 تومان مالیات پیشین 35,000 تومان
0

مولف: محسن نظری و آرمان اشراقی و سید محمد رضا ناصرزاده و داور ونوس و سید رضا سید جو.....

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد-مدیریت جلد 2

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد-مدیریت جلد 2

35,000 تومان مالیات پیشین 35,000 تومان
0

مولف: محسن نظری و رضا مناجاتی و رضا تهرانی و عارفه فدوی و علیرضا فقیه .....

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد-مدیریت جلد 4(گرایش دولتی)
0

مولف: عزت اله عباسیان و محمد مرادی و سلمان بیک بشرویه و قدرت اله طالب نی .....

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد-مهندسی صنایع –سیستمهای اقتصادی و اجتماعی ومدیریت سیستم و بهروری
0

مولف: مازیار زاهدی سرشت و مسعود آقاسی و مجید ایوزیان و علی رمضانی و محسن شایان.....

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشدمدیریت جلد 3(گرایش مالی)
0

مولف: رضا مناجاتی و غلامرضا کرمی و رضا تهرانی و جلال وافی ثانی انتش.....

مدیریت ما

مدیریت ما

18,000 تومان مالیات پیشین 18,000 تومان
0

مولف: علی عزت پور اصغر انتشارات: نگاه دانش قا.....