لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
2000 سوال چهار گزینه ای بهینه سازی خطی و تحقیق در عملیات پیشرفته یک
0

مولف: مازیار زاهدی سرشت انتشارات: نگاه دانش ق.....

2000سوال چهار گزینه ای آمار و احتمالات مهندسی

2000سوال چهار گزینه ای آمار و احتمالات مهندسی

30,000 تومان مالیات پیشین 30,000 تومان
0

مولف: مجید ایوزیان - میثم حدادی انتشارات: نگاه دانش .....

2000سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد

2000سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد

25,000 تومان مالیات پیشین 25,000 تومان
0

مولف: محسن نظری انتشارات: نگاه دانش قابل تهیه.....

2000سوال چهار گزینه ای اقتصاد کلان

2000سوال چهار گزینه ای اقتصاد کلان

18,000 تومان مالیات پیشین 18,000 تومان
0

مولف: محسن نظری انتشارات: نگاه دانش قابل تهیه.....

2000سوال چهارگزینه ای تحقیق در عملیات جلد 1

2000سوال چهارگزینه ای تحقیق در عملیات جلد 1

30,000 تومان مالیات پیشین 30,000 تومان
0

مولف: مازیار زاهدی سرشت انتشارات: نگاه دانش قاب.....

2000سوال چهارگزینه ای تحقیق در عملیات جلد 2

2000سوال چهارگزینه ای تحقیق در عملیات جلد 2

30,000 تومان مالیات پیشین 30,000 تومان
0

مولف: مازیار زاهدی سرشت انتشارات: نگاه دانش قاب.....

2000سوال چهارگزینه ای تحقیق در عملیات جلد 3

2000سوال چهارگزینه ای تحقیق در عملیات جلد 3

25,000 تومان مالیات پیشین 25,000 تومان
0

مولف: مازیار زاهدی سرشت انتشارات: نگاه دانش قاب.....

8 مرحله آزمون صنایع- مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی و مدیریت سیستم های بهروری
0

مولف: مازیار زاهدی سرشت و مسعود آقاسی و مجید ایوزیان و علی رمضانی و محسن شایان .....

8 مرحله ازمون آزمایشی صنایع- صنایع

8 مرحله ازمون آزمایشی صنایع- صنایع

12,000 تومان مالیات پیشین 12,000 تومان
0

مولف: مازیار زاهدی سرشت و مجید ایوزیان و امیر حسین امیری و محمد هادی نیکوفکر و وحید.....

اصول مدیریت و تئوری سازمان

اصول مدیریت و تئوری سازمان

8,000 تومان مالیات پیشین 8,000 تومان
0

مولف: حسین جلیلیان انتشارات: نگاه دانش قابل ت.....

اقتصاد خرد

اقتصاد خرد

25,000 تومان مالیات پیشین 25,000 تومان
0

مولف: محسن نظری انتشارات: نگاه دانش قابل تهیه.....

اقتصاد مهندسی

اقتصاد مهندسی

9,000 تومان مالیات پیشین 9,000 تومان
0

مولف: امیر حسین امیری و احمد زند و دریا سودبخش انتشارات: نگاه دانش .....

اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

30,000 تومان مالیات پیشین 30,000 تومان
0

مولف: محسن نظری انتشارات: نگاه دانش قابل تهیه.....

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها

35,000 تومان مالیات پیشین 35,000 تومان
0

مولف: محمد هادی نیکوفکر و وحید عبداله زاده انتشارات: نگاه دانش .....

تحقیق در عملیات 1

تحقیق در عملیات 1

19,000 تومان مالیات پیشین 19,000 تومان
0

مولف: مازیار زاهدی سرشت و شهرزاد خسروی انتشارات: نگاه دانش .....

تحقیق در عملیات 2

تحقیق در عملیات 2

25,000 تومان مالیات پیشین 25,000 تومان
0

مولف: مازیار زاهدی سرشت انتشارات: نگاه دانش ق.....