لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
مروری جامع بر حسابداری صنعتی 1 (بهای تمام شده)

مروری جامع بر حسابداری صنعتی 1 (بهای تمام شده)

14,000 تومان مالیات پیشین 14,000 تومان
0

مولف: ایرج نوروش - غلامرضا کرمی - ساسان مهرانی - جلال وافی ثانی - محمد فرهمند .....

مروری جامع بر حسابداری صنعتی 2 (بهای تمام شده)

مروری جامع بر حسابداری صنعتی 2 (بهای تمام شده)

32,000 تومان مالیات پیشین 32,000 تومان
0

مولف: ایرج نوروش - غلامرضا کرمی - ساسان مهرانی - جلال وافی ثانی - محمد فرهمند - سل.....

مروری جامع بر حسابداری مالی جلد 1

مروری جامع بر حسابداری مالی جلد 1

40,000 تومان مالیات پیشین 40,000 تومان
0

مولف: ایرج نوروش - غلامرضا کرمی - ساسان مهرانی - محمد مرادی انتشار.....

مروری جامع بر حسابداری مالی جلد 2

مروری جامع بر حسابداری مالی جلد 2

35,000 تومان مالیات پیشین 35,000 تومان
0

مولف: ایرج نوروش - غلامرضا کرمی - ساسان مهرانی - محمد مرادی انتشارا.....

مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی

مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی

28,000 تومان مالیات پیشین 28,000 تومان
0

مولف: ایرج نوروش و غلامرضا کرمی و محمد مرادی و جلال وافی ثانی انتشا.....

مروری جامع بر حسابرسی

مروری جامع بر حسابرسی

35,000 تومان مالیات پیشین 35,000 تومان
0

مولف: ایرج نوروش - غلامرضا کرمی - ساسان مهرانی - مجید شهبازی انتشار.....

مروری جامع بر مدیریت تولید

مروری جامع بر مدیریت تولید

8,500 تومان مالیات پیشین 8,500 تومان
0

مولف: عماد شیخان و شهره مهرآسا انتشارات: نگاه دانش .....

مروری جامع بر مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

مروری جامع بر مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

30,000 تومان مالیات پیشین 30,000 تومان
0

مولف: محمد گرجی آرا و حوریه سادات حسینی انتشارات: نگاه دانش .....

مروری جامع بر مدیریت منابع انسانی

مروری جامع بر مدیریت منابع انسانی

20,000 تومان مالیات پیشین 20,000 تومان
0

مولف: غلامرضا طالقانی و محمدجواد معتمد انتشارات: نگاه دانش .....

مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه مدیریت.سازمان.رفتار تجزیه و تحلیل منابع ج 1
0

مولف: سید رضا سید جوادین انتشارات: نگاه دانش قا.....

مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه مدیریت.سازمان.رفتار تجزیه و تحلیل منابع جلد 2
0

مولف: سید رضا سید جوادین انتشارات: نگاه دانش قا.....