لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
تئوری و مسائل اقتصاد خرد(سالواتوره)

تئوری و مسائل اقتصاد خرد(سالواتوره)

25,000 تومان مالیات پیشین 25,000 تومان
0

مولف: حسین سبحانی انتشارات: نگاه دانش قابل ته.....

توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی

22,000 تومان مالیات پیشین 22,000 تومان
0

مولف: وحید محمودی انتشارات: نگاه دانش قابل ته.....

ریاضیات مقدماتی

ریاضیات مقدماتی

6,000 تومان مالیات پیشین 6,000 تومان
0

مولف: امید محمودیان - فریدون ساعتی انتشارات: نگاه دانش .....

مبانی علم اقتصاد

مبانی علم اقتصاد

25,000 تومان مالیات پیشین 25,000 تومان
0

مولف: محسن نظری انتشارات: نگاه دانش قابل تهیه د.....

مدلسازی مسیری- ساختاری در مدیریت

مدلسازی مسیری- ساختاری در مدیریت

6,500 تومان مالیات پیشین 6,500 تومان
0

مولف: رسول غلامزاده و مهدی قنواتی و عادل آذر انتشارا.....

مفهومی نو از توسعه

مفهومی نو از توسعه

5,000 تومان مالیات پیشین 5,000 تومان
0

مولف: حسین سبحانی انتشارات: نگاه دانش قابل ته.....

واژگان ضروری 504

واژگان ضروری 504

9,000 تومان مالیات پیشین 9,000 تومان
0

مولف: آرمان اشراقی - سید محمد رضا ناصر زاده انتشارات: نگاه دانش .....