لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
2000 سوال چهارگزینه ای استعداد تحصیلی GMAT

2000 سوال چهارگزینه ای استعداد تحصیلی GMAT

24,000 تومان مالیات پیشین 24,000 تومان
0

مولف: امیر عرفانیان - ایمان جمشیدی انتشارات: نگاه دانش .....

2000 سوال چهارگزینه ای دانش و مسائل روز

2000 سوال چهارگزینه ای دانش و مسائل روز

12,500 تومان مالیات پیشین 12,500 تومان
0

مولف: حسین جلیلیان - سید محمدرضا جوادین- علیرضا صرفی انتشارات: نگاه د.....

2000سوال چهارگزینه ای تئوری های مدیریت

2000سوال چهارگزینه ای تئوری های مدیریت

33,000 تومان مالیات پیشین 33,000 تومان
0

مولف: سید محمد رضا ناصرزاده و حسین جلیلیان و سید رضا سید جوادین و به.....

2000سوال چهارگزینه ای زبان تخصصی

2000سوال چهارگزینه ای زبان تخصصی

7,500 تومان مالیات پیشین 7,500 تومان
0

مولف: سید محدرضا ناصر زاده - یاسر دهدشتی انتشارات: نگاه دانش .....

8 مرحله آزمون آزمایشی جلد 1

8 مرحله آزمون آزمایشی جلد 1

15,000 تومان مالیات پیشین 15,000 تومان
0

مولف: حسین جلیلیان - امیر عرفانیان - مصطفی علیزاده - علیرضا صرف.....

آزمون مدیریت اجرایی و مدیریت شهری دانشگاه آزاد

آزمون مدیریت اجرایی و مدیریت شهری دانشگاه آزاد

7,000 تومان مالیات پیشین 7,000 تومان
0

مولف: سید احمد احمدی و محمد وکیلی و برنا برخوردار و اسماعیل حسی.....

استعداد و آمادگی تحصیلی Gmat

استعداد و آمادگی تحصیلی Gmat

37,000 تومان مالیات پیشین 37,000 تومان
0

مولف: امیر عرفانیان انتشارات: نگاه دانش قابل ته.....

استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت

استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت

25,000 تومان مالیات پیشین 25,000 تومان
0

مولف: امیر عرفانیان - سروش اصلانی - نوید غفارزاده انتشارات: نگاه دانش.....

استعداد وآمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت GMAT‌ بخش 1

استعداد وآمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت GMAT‌ بخش 1

33,000 تومان مالیات پیشین 33,000 تومان
0

مولف: احمد صداقت انتشارات: نگاه دانش قابل تهیه .....

استعداد وآمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت GMAT‌ بخش 2

استعداد وآمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت GMAT‌ بخش 2

15,000 تومان مالیات پیشین 15,000 تومان
0

مولف: احمد صداقت انتشارات: نگاه دانش قابل تهیه .....

استعدادو آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت GMAT

استعدادو آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت GMAT

8,000 تومان مالیات پیشین 8,000 تومان
0

مولف: خسرو خیبری - شهروز خیبری- شهنام خیبری انتشارات: نگاه دانش .....

تئوری های مدیریت

تئوری های مدیریت

35,000 تومان مالیات پیشین 35,000 تومان
0

مولف: حسین جلیلیان - سید رضا سید جوادیان انتشارات: نگاه دانش .....

خرید کتا 8 مرحله آزمون آزمایشی

خرید کتا 8 مرحله آزمون آزمایشی

14,000 تومان مالیات پیشین 14,000 تومان
0

مولف: مسعود آقاسی - امیر عرفانیان انتشارات: نگاه دانش .....

دانش مسائل روز

دانش مسائل روز

35,000 تومان مالیات پیشین 35,000 تومان
0

مولف: آرمان اشراقی و امیرحسام بهروز و حسین درگاهی .....

دانش مسائل روز – در زمینه مدیریت موسسات تولیدی خدماتی و طرحهای عمرانی
0

مولف: سید رضا سید جوادین انتشارات: نگاه دانش قا.....

راهنمای جامع زبان عمومی

راهنمای جامع زبان عمومی

28,000 تومان مالیات پیشین 28,000 تومان
0

مولف: سید محمدرضا ناصرزاده - رضا نعمتی انتشارات: نگاه دانش .....