لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
2000 سوال چهارگزینه ای مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

2000 سوال چهارگزینه ای مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

34,000 تومان مالیات پیشین 34,000 تومان
0

مولف: رضا مناجاتی - محمد گرجی آرا انتشارات: نگاه دانش .....

خود آموز آموزن ارزشیابی اوراق بهادار

خود آموز آموزن ارزشیابی اوراق بهادار

25,000 تومان مالیات پیشین 25,000 تومان
0

مولف: مهدی آسیما انتشارات: نگاه دانش قابل تهیه .....

خودآموز آزمون تحلیل گری بازار سرمایه (جلد 2)

خودآموز آزمون تحلیل گری بازار سرمایه (جلد 2)

20,000 تومان مالیات پیشین 20,000 تومان
0

مولف: مهدی آسا انتشارات: نگاه دانش قابل تهیه در.....

خودآموز آزمون تحلیل گری بازار سرمایه (جلد 3)

خودآموز آزمون تحلیل گری بازار سرمایه (جلد 3)

15,000 تومان مالیات پیشین 15,000 تومان
0

مولف: حسین توکلیان انتشارات: نگاه دانش قابل تهی.....

خودآموز آزمون تحلیل گری بازار سرمایه(جلد 1)

خودآموز آزمون تحلیل گری بازار سرمایه(جلد 1)

25,000 تومان مالیات پیشین 25,000 تومان
0

مولف: محسن مطمئن انتشارات: نگاه دانش قابل تهیه .....

خودآموز آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار

خودآموز آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار

20,000 تومان مالیات پیشین 20,000 تومان
0

مولف: رضا مناجاتی انتشارات: نگاه دانش قابل تهیه.....

خودآموز آزمون مدیریت نهادهای بازار سرمایه

خودآموز آزمون مدیریت نهادهای بازار سرمایه

25,000 تومان مالیات پیشین 25,000 تومان
0

مولف:نگاه دانش انتشارات:احمد صداقت و محسن مطمئن .....

خودآموز آزمون معامله گری اوراق تامین مالی

خودآموز آزمون معامله گری اوراق تامین مالی

22,000 تومان مالیات پیشین 22,000 تومان
0

مولف: مهدی آسیما - فرزاد میدانی - سودابه عینعلی انتشارات: نگاه دانش .....

خودآموز اصول بازار سرمایه (جلد 1)

خودآموز اصول بازار سرمایه (جلد 1)

35,000 تومان مالیات پیشین 35,000 تومان
0

مولف: رضا مناجاتی - حسین توکلیان - محسن مطمئن انتشارات: نگاه دانش .....

خودآموز اصول بازار سرمایه (جلد 2)

خودآموز اصول بازار سرمایه (جلد 2)

33,000 تومان مالیات پیشین 33,000 تومان
0

مولف: محمدحسین صدرایی و علی صادقین و محمد گرجی آرا و وحید واشقا.....

خودآموز معامله گری بازار سرمایه

خودآموز معامله گری بازار سرمایه

35,000 تومان مالیات پیشین 35,000 تومان
0

مولف: وحید واشقانی فراهانی انتشارات: نگاه دانش .....

راهنمای جامع آزمون معامله گری ابزار مشتقه

راهنمای جامع آزمون معامله گری ابزار مشتقه

20,000 تومان مالیات پیشین 20,000 تومان
0

مولف: رضا مناجاتی - فرزاد میدانی - سودابه عینعلی انتشارات: نگاه دانش .....

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

7,000 تومان مالیات پیشین 7,000 تومان
0

مولف: شکرانه خواجوی و محسن کاووسی انتشارات: نگاه دانش .....

مجموعه سوالات آزمون اصول بازار سرمایه

مجموعه سوالات آزمون اصول بازار سرمایه

35,000 تومان مالیات پیشین 35,000 تومان
0

مولف: محسن نظری - رضا مناجاتی - رضا تهرانی - علی صادقین - امیر&.....

مجموعه سوالات آزمون تحلیل گری بازار سرمایه (ویرایش جدید)
0

مولف: رضا مناجاتی و مهدی آسیما و علی صادقین و حسین توکلیان و فر.....

مجموعه سوالات آزمون معامله گری قراردادهای آتی ویژه بورس
0

مولف: رضا مناجاتی - رضا تهرانی - مصطفی عباسی انتشارات: نگاه دانش .....