لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
1000 سوال چند جوابی زبان تخصصی

1000 سوال چند جوابی زبان تخصصی

10,000 تومان مالیات پیشین 10,000 تومان
0

مولف: داور ونوس انتشارات: نگاه دانش قابل تهیه.....

2000 سوال چهار گزینه ای بهینه سازی خطی و تحقیق در عملیات پیشرفته یک
0

مولف: مازیار زاهدی سرشت انتشارات: نگاه دانش ق.....

2000 سوال چهار گزینه ای حسابداری صنعتی

2000 سوال چهار گزینه ای حسابداری صنعتی

33,000 تومان مالیات پیشین 33,000 تومان
0

مولف: غلامرضا کرمی - جلال وافی ثانی انتشارات: نگاه دانش .....

2000 سوال چهار گزینه ای حسابداری مالی و صنعتی ویژه دانشجویان رشته مالی
0

مولف: غلامرضا کرمی - جلال وافی ثانی انتشارات: نگاه دانش .....

2000 سوال چهار گزینه ای ریاضیات عمومی

2000 سوال چهار گزینه ای ریاضیات عمومی

14,000 تومان مالیات پیشین 14,000 تومان
0

مولف: امید محمودیان - امیر عرفانیان انتشارات: نگاه دانش .....

2000 سوال چهارگزینه ای استعداد تحصیلی GMAT

2000 سوال چهارگزینه ای استعداد تحصیلی GMAT

24,000 تومان مالیات پیشین 24,000 تومان
0

مولف: امیر عرفانیان - ایمان جمشیدی انتشارات: نگاه دانش .....

2000 سوال چهارگزینه ای اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
0

مولف: سید محمدتقی حسینی مرام انتشارات: نگاه دانش .....

2000 سوال چهارگزینه ای حسابرسی و استانداد های حسابرسی
0

مولف: غلامرضا کرمی - مجید شهبازی انتشارات: نگاه دانش .....

2000 سوال چهارگزینه ای دانش و مسائل روز

2000 سوال چهارگزینه ای دانش و مسائل روز

12,500 تومان مالیات پیشین 12,500 تومان
0

مولف: حسین جلیلیان - سید محمدرضا جوادین- علیرضا صرفی انتشارات: نگاه د.....

2000 سوال چهارگزینه ای مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

2000 سوال چهارگزینه ای مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

34,000 تومان مالیات پیشین 34,000 تومان
0

مولف: رضا مناجاتی - محمد گرجی آرا انتشارات: نگاه دانش .....

2000سوال چهار گزینه ای آمار و احتمالات مهندسی

2000سوال چهار گزینه ای آمار و احتمالات مهندسی

30,000 تومان مالیات پیشین 30,000 تومان
0

مولف: مجید ایوزیان - میثم حدادی انتشارات: نگاه دانش .....

2000سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد

2000سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد

25,000 تومان مالیات پیشین 25,000 تومان
0

مولف: محسن نظری انتشارات: نگاه دانش قابل تهیه.....

2000سوال چهار گزینه ای اقتصاد کلان

2000سوال چهار گزینه ای اقتصاد کلان

18,000 تومان مالیات پیشین 18,000 تومان
0

مولف: محسن نظری انتشارات: نگاه دانش قابل تهیه.....

2000سوال چهار گزینه ای حسابداری مالی و استاندارد های حسابداری
0

مولف: غلامرضا کرمی - محمد مرادی - زهره شهیدی - هدی اسکندر - محمد بخشی .....

2000سوال چهارگزینه ای تئوری های مدیریت

2000سوال چهارگزینه ای تئوری های مدیریت

33,000 تومان مالیات پیشین 33,000 تومان
0

مولف: سید محمد رضا ناصرزاده و حسین جلیلیان و سید رضا سید جوادین و به.....

2000سوال چهارگزینه ای تئوری های مدیریت

2000سوال چهارگزینه ای تئوری های مدیریت

33,000 تومان مالیات پیشین 33,000 تومان
0

مولف: سید محمد رضا ناصرزاده - حسین جلیلیان - سید رضا سید جوادین - به.....