لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
Computer Architecture

Computer Architecture

30,000 تومان مالیات پیشین 30,000 تومان
0

انتشارات:صفار مولف:John Hennessy-David A.Patterson قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوانید.....

Computer Networking

Computer Networking

30,000 تومان مالیات پیشین 30,000 تومان
0

انتشارات:صفار مولف:James f kurose قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوانید کتاب را به صورت.....

Digital signal processing

Digital signal processing

22,000 تومان مالیات پیشین 22,000 تومان
0

انتشارات:صفار مولف:John Proakis-Vinay k Ingle قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوانید کتاب.....

Engineering Mechanics Statics

Engineering Mechanics Statics

25,000 تومان مالیات پیشین 25,000 تومان
0

انتشارات:صفار مولف:J.L.MERIAM-L.G.KRAIGE قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوانید کتاب را ب.....

Fluid Mechsnics

Fluid Mechsnics

35,000 تومان مالیات پیشین 35,000 تومان
0

انتشارات:صفار مولف:Fluid Mechsnics قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوانید کتاب را به صور.....

Formal Languages and Automata

Formal Languages and Automata

20,000 تومان مالیات پیشین 20,000 تومان
0

انتشارات:صفار مولف:Peter Linz قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوانید کتاب را به صورت آنلا.....

Power System Analysis

Power System Analysis

27,000 تومان مالیات پیشین 27,000 تومان
0

انتشارات:صفار مولف:Hadi saadat قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوانید کتاب را به صورت آنل.....

Programming languages

Programming languages

25,000 تومان مالیات پیشین 25,000 تومان
0

انتشارات:صفار مولف:e w pratt-marvin v zelkowitz قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوانید کت.....

Proposal and Thesis Writing Made Easy

Proposal and Thesis Writing Made Easy

10,000 تومان مالیات پیشین 10,000 تومان
0

مولف: Mohammad Golshan انتشارات: جنگل قابل ته.....

Wireless Communications & Networks

Wireless Communications & Networks

22,000 تومان مالیات پیشین 22,000 تومان
0

انتشارات:صفار مولف:William Stallings قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوانید کتاب را به ص.....

انگلیسی تخصصی برای دانشجویان رشته کامپیوتر

انگلیسی تخصصی برای دانشجویان رشته کامپیوتر

8,000 تومان مالیات پیشین 8,000 تومان
0

انتشارات:دانشجو مولف:فاطمه سیفی زارعی قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوانید کتاب را به ص.....

تافل دکتری ( راهنمای جامع آزمون )

تافل دکتری ( راهنمای جامع آزمون )

25,000 تومان مالیات پیشین 25,000 تومان
0

انتشارات:نگاه دانش مولف:سیدمحمدرضاناصرزاده-یاشاردهدشتی قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتو.....

زبان تخصصی مدیریت

زبان تخصصی مدیریت

8,000 تومان مالیات پیشین 8,000 تومان
0

انتشارات:نگاه دانش مولف:دکترحسین منصوریان قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوانید کتاب را.....

زبان تخصصی ویژه روانشناسی

زبان تخصصی ویژه روانشناسی

24,000 تومان مالیات پیشین 24,000 تومان
0

انتشارات:مدرسان شریف مولف:مهدی شاه نظری قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوانید کتاب را به.....

فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی بیمه

فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی بیمه

9,500 تومان مالیات پیشین 9,500 تومان
0

انتشارات:صفار مولف:یعقوب نماینده قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوانید کتاب را به صورت .....

فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی بیوتکنولوژی

فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی بیوتکنولوژی

14,000 تومان مالیات پیشین 14,000 تومان
0

انتشارات:صفار مولف:طوبی نماینده قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوانید کتاب را به صورت آن.....