لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
	بانک سوالات پرستاری(ویژه امتحانات کارشناسی ارشد و آزمونهای استخدامی و خارج ازکشور)
0

کتاب حاضر مجموعه ای از سوالات امتحانات کارشناسی ارشد و آزمون های استخدامی دوره های قبل بوده که شامل .....

	پرستاری بهداشت خانواده

پرستاری بهداشت خانواده

12,500 تومان مالیات پیشین 12,500 تومان
0

کتاب حاضر مشتمل بر 15فصل و حاوی مطالب متنوع در ارتباط با تعارض خانواده ، نقش اعضا و الگوهای ارتباطی .....

	پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث جلد 12: بیماری های کلیه و مجاری ادراری
0

این بخش از کتاب برونر شامل فصولی از قبیل بررسی عملکرد کلیه و مجاری ادراری ، مراقبت از بیماران با اخت.....

	پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث جلد 2 -  مفاهیم بیوفیزیکی و روانی  - اجتماعی
0

خصوصیات بارز ترجمه این مجموعه عبارتند از :ترجمه هرفصل توسط اساتید دانشگاهی مجرب همان مبحث،ویرایش دقی.....

	کتاب مرجع مراقبت های پرستاری ویژه در بخش‌های CCU، ICU و دیالیز
0

کتاب حاضر شامل کلیاتی در زمینه مراقبت‌های ویژه در بخش‌های ICU, CCU, دیالیز می‌باشد. این کتاب شامل سه.....

AACN ضروریات پرستاری مراقبت های ویژه

AACN ضروریات پرستاری مراقبت های ویژه

49,000 تومان مالیات پیشین 49,000 تومان
0

حاوی مطالبی است درخصوص ارتباط میان بیمار و پرستار و مراقبت‌های بهداشتی كه تحت پاره‌ای از این عناوین .....

IQB روان پرستاری

IQB روان پرستاری

19,800 تومان مالیات پیشین 19,800 تومان
IQB پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

IQB پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

19,800 تومان مالیات پیشین 19,800 تومان
IQB پرستاری کودکان

IQB پرستاری کودکان

19,800 تومان مالیات پیشین 19,800 تومان
آزمون سازی و ارزشیابی در پرستاری

آزمون سازی و ارزشیابی در پرستاری

27,900 تومان مالیات پیشین 27,900 تومان
0

در این کتاب مهمترین مباحث مورد نیاز برای ارزشیابی و آزمون سازی به تفصیل شرح داده شده است .در این مجم.....

آمار و پژوهش در پرستاری

آمار و پژوهش در پرستاری

14,900 تومان مالیات پیشین 14,900 تومان
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها برای پرستاران
0

کتابی که در پیش رو دارید در بردارنده مفاهیم کاربردی در زمینه اپیدمیولوژی بالینی بوده و شامل مطالبی ه.....

اصول مدیریت پرستاری

اصول مدیریت پرستاری

17,500 تومان مالیات پیشین 17,500 تومان
اصول و روش های پژوهش کیفی

اصول و روش های پژوهش کیفی

19,900 تومان مالیات پیشین 19,900 تومان
0

* شرح مباني و اصول پژوهش کيفي به زبان ساده* داشتن مثال هاي ملموس و عيني با استفاده از رساله ها و طرح.....

اصول و فنون پرستاری

اصول و فنون پرستاری

22,000 تومان مالیات پیشین 22,000 تومان
0

کتاب حاضر مجموعه‌ای است از فنون پرستاری که به شیوه‌ای کاملاٌ کاربردی ارائه شده است. تمامی مطالب این .....