لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
	بانک سوالات پرستاری(ویژه امتحانات کارشناسی ارشد و آزمونهای استخدامی و خارج ازکشور)
0

کتاب حاضر مجموعه ای از سوالات امتحانات کارشناسی ارشد و آزمون های استخدامی دوره های قبل بوده که شامل .....

	پرستاری بهداشت خانواده

پرستاری بهداشت خانواده

12,500 تومان مالیات پیشین 12,500 تومان
0

کتاب حاضر مشتمل بر 15فصل و حاوی مطالب متنوع در ارتباط با تعارض خانواده ، نقش اعضا و الگوهای ارتباطی .....

	پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث جلد 12: بیماری های کلیه و مجاری ادراری
0

این بخش از کتاب برونر شامل فصولی از قبیل بررسی عملکرد کلیه و مجاری ادراری ، مراقبت از بیماران با اخت.....

	پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث جلد 2 -  مفاهیم بیوفیزیکی و روانی  - اجتماعی
0

خصوصیات بارز ترجمه این مجموعه عبارتند از :ترجمه هرفصل توسط اساتید دانشگاهی مجرب همان مبحث،ویرایش دقی.....

	کتاب مرجع مراقبت های پرستاری ویژه در بخش‌های CCU، ICU و دیالیز
0

کتاب حاضر شامل کلیاتی در زمینه مراقبت‌های ویژه در بخش‌های ICU, CCU, دیالیز می‌باشد. این کتاب شامل سه.....

آزمون سازی و ارزشیابی در پرستاری

آزمون سازی و ارزشیابی در پرستاری

27,900 تومان مالیات پیشین 27,900 تومان
0

در این کتاب مهمترین مباحث مورد نیاز برای ارزشیابی و آزمون سازی به تفصیل شرح داده شده است .در این مجم.....

آمار و پژوهش در پرستاری

آمار و پژوهش در پرستاری

14,900 تومان مالیات پیشین 14,900 تومان
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها برای پرستاران
0

کتابی که در پیش رو دارید در بردارنده مفاهیم کاربردی در زمینه اپیدمیولوژی بالینی بوده و شامل مطالبی ه.....

اصول مدیریت پرستاری

اصول مدیریت پرستاری

17,500 تومان مالیات پیشین 17,500 تومان
اصول و روش های پژوهش کیفی

اصول و روش های پژوهش کیفی

19,900 تومان مالیات پیشین 19,900 تومان
0

* شرح مباني و اصول پژوهش کيفي به زبان ساده* داشتن مثال هاي ملموس و عيني با استفاده از رساله ها و طرح.....

اصول و فنون پرستاری

اصول و فنون پرستاری

22,000 تومان مالیات پیشین 22,000 تومان
0

کتاب حاضر مجموعه‌ای است از فنون پرستاری که به شیوه‌ای کاملاٌ کاربردی ارائه شده است. تمامی مطالب این .....

اصول و مهارتهای پرستاری تایلور 2015:روش کار

اصول و مهارتهای پرستاری تایلور 2015:روش کار

20,000 تومان مالیات پیشین 20,000 تومان
0

کتاب حاضر در زمینه اصول و مهارتهای پرستاری بوده و کنترل علائم حیاتی، امنیت بیمار، گندزدایی، دارو داد.....

اصول وفنون پرستاری

اصول وفنون پرستاری

23,800 تومان مالیات پیشین 23,800 تومان
0

در این مجموعه دو شاخص مهم ذکر شده است از جمله :فصل بندی بر اساس اولویت بندی نیاز های بیماران و شرح .....

اصول پرستاری تیلور ویرایش چهارم 2015

اصول پرستاری تیلور ویرایش چهارم 2015

19,900 تومان مالیات پیشین 19,900 تومان
اصول پرستاری تیلور: مهارت های بالینی پرستاری 2011

اصول پرستاری تیلور: مهارت های بالینی پرستاری 2011

19,900 تومان مالیات پیشین 19,900 تومان
0

کتاب حاضر در زمینه مهارت‌های بالینی پرستاری بوده و مطالبی را که پرستاران باید به طور روزمره جهت مراق.....