لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
	بانک سوالات پرستاری(ویژه امتحانات کارشناسی ارشد و آزمونهای استخدامی و خارج ازکشور)
0

کتاب حاضر مجموعه ای از سوالات امتحانات کارشناسی ارشد و آزمون های استخدامی دوره های قبل بوده که شامل .....

	درسنامه برونر و سودارث 2014پرستاری داخلی جراحی 4: پوست و سوختگی،خون،چشم و گوش،اعصاب،سالمندان
0

کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث بر مفاهیم فیزیولوژی، پاتوفیزیولوژی و روانشناختی مربوط به م.....

	پرستاری بهداشت خانواده

پرستاری بهداشت خانواده

12,500 تومان مالیات پیشین 12,500 تومان
0

کتاب حاضر مشتمل بر 15فصل و حاوی مطالب متنوع در ارتباط با تعارض خانواده ، نقش اعضا و الگوهای ارتباطی .....

	پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث جلد 12: بیماری های کلیه و مجاری ادراری
0

این بخش از کتاب برونر شامل فصولی از قبیل بررسی عملکرد کلیه و مجاری ادراری ، مراقبت از بیماران با اخت.....

	پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث جلد 2 -  مفاهیم بیوفیزیکی و روانی  - اجتماعی
0

خصوصیات بارز ترجمه این مجموعه عبارتند از :ترجمه هرفصل توسط اساتید دانشگاهی مجرب همان مبحث،ویرایش دقی.....

	کتاب مرجع مراقبت های پرستاری ویژه در بخش‌های CCU، ICU و دیالیز
0

کتاب حاضر شامل کلیاتی در زمینه مراقبت‌های ویژه در بخش‌های ICU, CCU, دیالیز می‌باشد. این کتاب شامل سه.....

1106 سوال فیزیولوژی گایتون

1106 سوال فیزیولوژی گایتون

12,000 تومان مالیات پیشین 12,000 تومان
500 نکته در 500 پرسش اپیدمیولوژیبیماری های شایع ایران
0

این کتاب مجموعه تستهای سال های 86 تا 94 مبحث اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران است که پاسخ های آن عم.....

AACN ضروریات پرستاری مراقبت های ویژه

AACN ضروریات پرستاری مراقبت های ویژه

49,000 تومان مالیات پیشین 49,000 تومان
0

درخصوص ارتباط میان بیمار و پرستار و مراقبت‌های بهداشتی كه تحت پاره‌ای از این عناوین بازگو شده است: د.....

AACN ضروریات پرستاری مراقبت های ویژه

AACN ضروریات پرستاری مراقبت های ویژه

49,000 تومان مالیات پیشین 49,000 تومان
0

حاوی مطالبی است درخصوص ارتباط میان بیمار و پرستار و مراقبت‌های بهداشتی كه تحت پاره‌ای از این عناوین .....

ANATOMY FOR STUDENT 2015

ANATOMY FOR STUDENT 2015

300,000 تومان مالیات پیشین 300,000 تومان
CDRچکیده مراجع دندانپزشکی جراحی دهان ،فک و صورت پیترسون2014
0

کتابی که در اختیار دارید در برگیرنده چکیده جدیدترین کتاب جراحی دهان و فک و صورت پیترسون و از مجموعه .....

Cosmetic Facial Surgery 2018

Cosmetic Facial Surgery 2018

286,000 تومان مالیات پیشین 286,000 تومان