لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
اجرای ساختمان

اجرای ساختمان

20,000 تومان مالیات پیشین 20,000 تومان
0

انتشارات:زمرد مولف:حسین زمرشیدی قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوانید کتاب را به صورت آ.....

جمع آوری فاضلاب

جمع آوری فاضلاب

6,500 تومان مالیات پیشین 6,500 تومان
0

انتشارات:دانشگاه تهران مولف:محمد تقی منزوی قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوانید کتاب ر.....

درآمدی برمکانیک سنگ

درآمدی برمکانیک سنگ

12,000 تومان مالیات پیشین 12,000 تومان
0

انتشارات:نشر کتاب دانشگاهی مولف:وی . اس . وتو کوری - ک.کاتسویاما قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر .....

ریاضیات ( 1 و 2 )

ریاضیات ( 1 و 2 )

42,000 تومان مالیات پیشین 42,000 تومان
0

انتشارات:مدرسان شریف مولف:حسین نامی قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوانید کتاب را به صو.....

فهرست بهای واحد

فهرست بهای واحد

8,000 تومان مالیات پیشین 8,000 تومان
فهرست بهای واحد

فهرست بهای واحد

12,000 تومان مالیات پیشین 12,000 تومان
0

انتشارات:معاونت نظارت و برنامه ریزی مولف:معاونت نظارت راهبردی قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر ش.....

مهندسی معدن ( فرآوری مواد معدنی )

مهندسی معدن ( فرآوری مواد معدنی )

20,500 تومان مالیات پیشین 20,500 تومان
مهندسی ژئوتکنیک ( خاک های مشکل آفرین )

مهندسی ژئوتکنیک ( خاک های مشکل آفرین )

50,000 تومان مالیات پیشین 50,000 تومان
کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی ، مهندسی پلیمر ، مهندسی نساجی ، مهندسی متالورژی
0

انتشارات:دانشگاه صنعتی امیر کبیر مولف:مهدی رفیع زاده قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوا.....