لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
اجرای ساختمان

اجرای ساختمان

20,000 تومان مالیات پیشین 20,000 تومان
0

انتشارات:زمرد مولف:حسین زمرشیدی قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوانید کتاب را به صورت آ.....

جمع آوری فاضلاب

جمع آوری فاضلاب

6,500 تومان مالیات پیشین 6,500 تومان
0

انتشارات:دانشگاه تهران مولف:محمد تقی منزوی قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوانید کتاب ر.....

درآمدی برمکانیک سنگ

درآمدی برمکانیک سنگ

12,000 تومان مالیات پیشین 12,000 تومان
0

انتشارات:نشر کتاب دانشگاهی مولف:وی . اس . وتو کوری - ک.کاتسویاما قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر .....

ریاضیات ( 1 و 2 )

ریاضیات ( 1 و 2 )

42,000 تومان مالیات پیشین 42,000 تومان
0

انتشارات:مدرسان شریف مولف:حسین نامی قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوانید کتاب را به صو.....

فهرست بهای واحد

فهرست بهای واحد

12,000 تومان مالیات پیشین 12,000 تومان
0

انتشارات:معاونت نظارت و برنامه ریزی مولف:معاونت نظارت راهبردی قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر ش.....

فهرست بهای واحد

فهرست بهای واحد

8,000 تومان مالیات پیشین 8,000 تومان
مهندسی معدن ( فرآوری مواد معدنی )

مهندسی معدن ( فرآوری مواد معدنی )

20,500 تومان مالیات پیشین 20,500 تومان
مهندسی ژئوتکنیک ( خاک های مشکل آفرین )

مهندسی ژئوتکنیک ( خاک های مشکل آفرین )

50,000 تومان مالیات پیشین 50,000 تومان
کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی ، مهندسی پلیمر ، مهندسی نساجی ، مهندسی متالورژی
0

انتشارات:دانشگاه صنعتی امیر کبیر مولف:مهدی رفیع زاده قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوا.....