لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
آنالیز و طراحی سازه ها موشک ها

آنالیز و طراحی سازه ها موشک ها

12,000 تومان مالیات پیشین 12,000 تومان
0

انتشارات:فرهمند مولف:المر فرانکلین برون قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوانید کتاب را به.....

ارتعاشات ( کارشناسی ارشد )

ارتعاشات ( کارشناسی ارشد )

18,000 تومان مالیات پیشین 18,000 تومان
رهیافت حل مسئله در جریان سیال لزج

رهیافت حل مسئله در جریان سیال لزج

15,000 تومان مالیات پیشین 15,000 تومان
0

انتشارات:پویش اندیشه مولف:طغرایی - کریمی پور - محمدی قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوا.....

سیستم های کنترل خطی

سیستم های کنترل خطی

36,000 تومان مالیات پیشین 36,000 تومان
0

انتشارات:مدرسان شریف مولف:هومن سجادیان قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوانید کتاب را به .....

شناخت و رصد سیاره های فراخورشیدی

شناخت و رصد سیاره های فراخورشیدی

11,000 تومان مالیات پیشین 11,000 تومان
طراحی موشکهای تاکتیکی

طراحی موشکهای تاکتیکی

14,000 تومان مالیات پیشین 14,000 تومان
0

انتشارات:فرهمند مولف:فلیمن،یوجین ال قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوانید کتاب را به صو.....

فراگیری فعال نجوم

فراگیری فعال نجوم

4,800 تومان مالیات پیشین 4,800 تومان
فرهنگ جامع هوا فضا انگلیسی - فارسی

فرهنگ جامع هوا فضا انگلیسی - فارسی

42,000 تومان مالیات پیشین 42,000 تومان
مبانی آئرودینامیک ( جلد 1)

مبانی آئرودینامیک ( جلد 1)

20,000 تومان مالیات پیشین 20,000 تومان
0

انتشارات:علمی دانشگاه صنعتی شریف مولف:جان اندرسن قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوانید ک.....

مبانی آئرودینامیک ( جلد 2 )

مبانی آئرودینامیک ( جلد 2 )

30,000 تومان مالیات پیشین 30,000 تومان
0

انتشارات:علمی دانشگاه صنعتی شریف مولف:جان اندرسن قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوانید .....

مقاومت مصالح

مقاومت مصالح

23,200 تومان مالیات پیشین 23,200 تومان
منشا کیهان

منشا کیهان

16,000 تومان مالیات پیشین 16,000 تومان
0

طي قرون متمادي شناخت انسان از آسمان به طور مستمر دستخوش تحول و تکامل بوده و آرام آرام بشر توانسته مر.....

نجوم به زبان ساده

نجوم به زبان ساده

35,000 تومان مالیات پیشین 35,000 تومان
0

انتشارات:گیتا شناسی مولف:مایر دگانی قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوانید کتاب را به صور.....

کنترل

کنترل

6,800 تومان مالیات پیشین 6,800 تومان
0

انتشارات:سپاهان مولف:محمد حسن منصوری قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوانید کتاب را به صو.....

کیهان شناسی

کیهان شناسی

4,500 تومان مالیات پیشین 4,500 تومان
0

انتشارات:فرهنگ معاصر مولف:پیتر کولس قابل تهیه در بانک کتاب یکتا مهر شما میتوانید کتاب را به صور.....

یک کلاغ چهل ستاره

یک کلاغ چهل ستاره

5,000 تومان مالیات پیشین 5,000 تومان