لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
اصول بهداشت و ایمنی کار در صنایع غذایی

اصول بهداشت و ایمنی کار در صنایع غذایی

14,000 تومان مالیات پیشین 14,000 تومان
0

بخش نخست كتاب در بر گیرنده مطالب مربوط به عوامل و راه‌های آلودگی بیولوژیكی و شیمیایی مواد غذایی، شنا.....

اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذایی

اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذایی

27,500 تومان مالیات پیشین 27,500 تومان
اصول صنایع تولید شکر

اصول صنایع تولید شکر

31,500 تومان مالیات پیشین 31,500 تومان
اصول صنایع کنسروسازی

اصول صنایع کنسروسازی

41,500 تومان مالیات پیشین 41,500 تومان
تکنولوژی لبنیات

تکنولوژی لبنیات

16,500 تومان مالیات پیشین 16,500 تومان
تکنولوژی مواد غذایی (جلد اول)

تکنولوژی مواد غذایی (جلد اول)

30,000 تومان مالیات پیشین 30,000 تومان
تکنولوژی مواد غذایی (جلد دوم)

تکنولوژی مواد غذایی (جلد دوم)

24,000 تومان مالیات پیشین 24,000 تومان
زیست فناوری کاربردی در صنایع غذایی

زیست فناوری کاربردی در صنایع غذایی

3,200 تومان مالیات پیشین 3,200 تومان
شیمی مواد غذایی

شیمی مواد غذایی

37,000 تومان مالیات پیشین 37,000 تومان
فن آوری تولید فرآورده های کم چرب

فن آوری تولید فرآورده های کم چرب

8,000 تومان مالیات پیشین 8,000 تومان
مجموعه سوالات علوم و صنایع غذایی

مجموعه سوالات علوم و صنایع غذایی

13,500 تومان مالیات پیشین 13,500 تومان
0

کتاب  حاضر  شامل  سوالات  آزمونهای ورودی  کارشناسی  به  کارشناسی  ارشد  دانشگاه  آزاد در رشته  مهندس.....

مقدمه ای بر اصول مهندسی صنایع غذایی ( دوجلدی )

مقدمه ای بر اصول مهندسی صنایع غذایی ( دوجلدی )

50,000 تومان مالیات پیشین 50,000 تومان
0

مقدمه ای بر اصول مهندسی صنایع غذایی ( دوجلدی )به نویسندگی آرپائول سینگ - دنیس آرهلدمان وترجمه ی سید .....

مقدمه ای بر فناوری نانو در صنایع غذایی و کشاورزی

مقدمه ای بر فناوری نانو در صنایع غذایی و کشاورزی

10,000 تومان مالیات پیشین 10,000 تومان
0

فهرست  مطالب:  نانوتکنولوژیجایگاه ایران  از نظر دانش  نانو نانو غذاغذاهای نانویینگهداری و تولید غذا .....

میکروبیولوژی مواد غذایی

میکروبیولوژی مواد غذایی

28,000 تومان مالیات پیشین 28,000 تومان