لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
GIS و آنالیز شبکه های ارتباطی شهر

GIS و آنالیز شبکه های ارتباطی شهر

10,500 تومان مالیات پیشین 10,500 تومان
0

کتاب دGIS و آنالیز شبکه های ارتباطی شهرکتاب درسی رشته شهر سازی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد زیر .....

آلودگی محیط زیست آب،خاک و هوا

آلودگی محیط زیست آب،خاک و هوا

22,000 تومان مالیات پیشین 22,000 تومان
0

انتشارات ارکان دانش مولف مجید عرفان منش - مجید افیونی .....

آمایش سرزمین و برنامه ریزی محیطی در جنوب شرق ایران
0

در کتاب حاضر، علاوه بر بررسی تعاریف و مفاهیم آمایش سرزمین و ابعاد کارکردی آن، چگونگی تهیه طرح‌های آم.....

آوای مهبانگ

آوای مهبانگ

7,500 تومان مالیات پیشین 7,500 تومان
اصول اصلاح نباتات

اصول اصلاح نباتات

14,000 تومان مالیات پیشین 14,000 تومان
0

کتاب 22فصل دارد:1-تعریف و تاریخچه اصلاح نباتات2-اهداف اصلاح نباتات3-تولیدمثل درگیاهان4-مبداوتکامل گی.....

اصول تفسیر عکسهای هوائی با کاربرد درمنابع طبیعی

اصول تفسیر عکسهای هوائی با کاربرد درمنابع طبیعی

15,000 تومان مالیات پیشین 15,000 تومان
0

عنوان کتاب : اصول تفسیر عکسهای هوائی با کاربرد درمنابع طبیعیمولف : محمود زبیری - احمد دالکیانتشارات .....

اطلس زبان ها

اطلس زبان ها

7,000 تومان مالیات پیشین 7,000 تومان
اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا

اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا

17,000 تومان مالیات پیشین 17,000 تومان
0

انتشارات موسسه جغرافیاییو کارتوگرافی گیتا شناسی مولف حسین شکوئی .....

اهمیت و کاربرد نقشه و نقشه خوانی در جغرافیا

اهمیت و کاربرد نقشه و نقشه خوانی در جغرافیا

8,000 تومان مالیات پیشین 8,000 تومان
0

قشه در پژوهش های جغرافیایی هم منبع اطلاعات،هم ابزار مشاهده و هم وسیله ثبت مشاهدات است،هم وسیله تجزیه.....

برنامه ریزی مسکن

برنامه ریزی مسکن

4,000 تومان مالیات پیشین 4,000 تومان
بوم شناسی ومدیریت حیات وحش

بوم شناسی ومدیریت حیات وحش

8,400 تومان مالیات پیشین 8,400 تومان
0

انتشارات دانشگاه امام رضا مولف گرام کالی - آنتونی سینکلایر .....

تئوری، الگوریتم و کاربردهای سیستم تعیین موقعیت جهانی
0

فصل اول: مقدمه فصل دوم: سیستم های مختصات و زمان فصل سوم: مدارهای ماهواره فصل چهارم: مشاهدات GPS فصل .....

ترویج و آموزش کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی

17,500 تومان مالیات پیشین 17,500 تومان
0

انتشارات دیباگران تهران مولف امید مهراب قوچانی قطع ک.....

تغییر اقلیم

تغییر اقلیم

11,000 تومان مالیات پیشین 11,000 تومان
0

بنا بر اهمیتی که تغییر اقلیم بر ساختار محیطی کره زمین و ساکنین آن داشته و دارد،تلاش برای شناخت هرچه .....