لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
GIS و آنالیز شبکه های ارتباطی شهر

GIS و آنالیز شبکه های ارتباطی شهر

10,500 تومان مالیات پیشین 10,500 تومان
0

کتاب دGIS و آنالیز شبکه های ارتباطی شهرکتاب درسی رشته شهر سازی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد زیر .....

آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)

آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)

31,000 تومان مالیات پیشین 31,000 تومان
آب و هواشناسی توریسم

آب و هواشناسی توریسم

9,500 تومان مالیات پیشین 9,500 تومان
0

گردشگری فعالیتی علمی و تحت تأثیر عوامل گوناگونی است که آب و هوا یکی از آنها به شمار می‌رود و آب و هو.....

آلودگی محیط زیست آب،خاک و هوا

آلودگی محیط زیست آب،خاک و هوا

22,000 تومان مالیات پیشین 22,000 تومان
0

انتشارات ارکان دانش مولف مجید عرفان منش - مجید افیونی .....

آمایش سرزمین و برنامه ریزی محیطی در جنوب شرق ایران
0

در کتاب حاضر، علاوه بر بررسی تعاریف و مفاهیم آمایش سرزمین و ابعاد کارکردی آن، چگونگی تهیه طرح‌های آم.....

آوای مهبانگ

آوای مهبانگ

7,500 تومان مالیات پیشین 7,500 تومان
اصول اصلاح نباتات

اصول اصلاح نباتات

14,000 تومان مالیات پیشین 14,000 تومان
0

کتاب 22فصل دارد:1-تعریف و تاریخچه اصلاح نباتات2-اهداف اصلاح نباتات3-تولیدمثل درگیاهان4-مبداوتکامل گی.....

اصول تفسیر عکسهای هوائی با کاربرد درمنابع طبیعی

اصول تفسیر عکسهای هوائی با کاربرد درمنابع طبیعی

15,000 تومان مالیات پیشین 15,000 تومان
0

عنوان کتاب : اصول تفسیر عکسهای هوائی با کاربرد درمنابع طبیعیمولف : محمود زبیری - احمد دالکیانتشارات .....

اطلس زبان ها

اطلس زبان ها

7,000 تومان مالیات پیشین 7,000 تومان
انتقام جغرافیا

انتقام جغرافیا

14,000 تومان مالیات پیشین 14,000 تومان
اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا

اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا

17,000 تومان مالیات پیشین 17,000 تومان
0

انتشارات موسسه جغرافیاییو کارتوگرافی گیتا شناسی مولف حسین شکوئی .....

اندیشیدن درباره فضا

اندیشیدن درباره فضا

26,000 تومان مالیات پیشین 26,000 تومان
0

بخش اول: متون نخستین و نقطه های آغاز بخش دوم: فضاهای صورت بندی شده: استعمارزدایی،بیداری 1968بخش سوم:.....

اهمیت و کاربرد نقشه و نقشه خوانی در جغرافیا

اهمیت و کاربرد نقشه و نقشه خوانی در جغرافیا

8,000 تومان مالیات پیشین 8,000 تومان
0

قشه در پژوهش های جغرافیایی هم منبع اطلاعات،هم ابزار مشاهده و هم وسیله ثبت مشاهدات است،هم وسیله تجزیه.....

اکوتوریسم

اکوتوریسم

6,000 تومان مالیات پیشین 6,000 تومان
0

فهرست مطالب :- فصل اول : اکوتوریسم : تعاریف و مفاهیم- فصل دوم : اکوتوریسم و توسعه- فصل سوم : اکوتوری.....