لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
آزمون تحلیلی حقوق جزای اختصاصی 1

آزمون تحلیلی حقوق جزای اختصاصی 1

5,000 تومان مالیات پیشین 5,000 تومان
0

*کتاب آزمون تحلیلی حقوق جزای اختصاصی 1 به نویسندگی محمد جوادرضا زاده-الهام خادمی ممان  منتشر شده توس.....

آزمون تحلیلی حقوق مدنی 5

آزمون تحلیلی حقوق مدنی 5

6,000 تومان مالیات پیشین 6,000 تومان
0

*کتاب آزمون تحلیلی حقوق مدنی 5 به نویسندگی ناصر باقری منتشر شده توسط انتشارات راه  و کلیه کتاب های د.....

آزمون تحلیلی زبان عمومی

آزمون تحلیلی زبان عمومی

6,000 تومان مالیات پیشین 6,000 تومان
آزمون سازی زبان

آزمون سازی زبان

5,000 تومان مالیات پیشین 5,000 تومان
آزمون های کاربرد کامپیوتر در علوم انسانی گام 2

آزمون های کاربرد کامپیوتر در علوم انسانی گام 2

3,000 تومان مالیات پیشین 3,000 تومان
0

خلاصه ی آنچه می خوانید :- طبقه بندی آزمونهای برگزار شده در سالهای قبل نسبت به فصول کتاب-  مشخص نمودن.....

آزمون های کاربردی اقتصاد خرد

آزمون های کاربردی اقتصاد خرد

4,500 تومان مالیات پیشین 4,500 تومان
آزمون های کاربردی ترجمه پیشرفته ( 2 )

آزمون های کاربردی ترجمه پیشرفته ( 2 )

4,500 تومان مالیات پیشین 4,500 تومان
0

*طبقه بندی آزمونهای برگزار شده در سالهای قبل،نسبت به فصول کتاب*مشخص نمودن اهمیت فصول نسبت به یکدیگر .....

آزمون های کاربردی روش تحقیق در علوم اجتماعی

آزمون های کاربردی روش تحقیق در علوم اجتماعی

2,000 تومان مالیات پیشین 2,000 تومان
0

کتاب:آزمون های کاربردی روش تحقیق در علوم اجتماعینویسنده:میرحسن حسینیانتشارات:پاییزه فردا.....

آزمون های کاربردی فرهنگ تمدن اسلامی

آزمون های کاربردی فرهنگ تمدن اسلامی

6,000 تومان مالیات پیشین 6,000 تومان
0

ه ثذه-نمای کلی فصل به صورت نمودار-شرح درس به زبان ساده-سوالات خودآزمایی-سوالات طبقه بندی شده ادوار گ.....

آزمون های کاربردی نقشه و نقشه خوانی در جغرافیا

آزمون های کاربردی نقشه و نقشه خوانی در جغرافیا

2,500 تومان مالیات پیشین 2,500 تومان
0

نمای کلی فصل به صورت نمودار-شرح درس به زبان ساده-سوالات خودآزمایی-سوالات طبقه بندی شده ادوار گذشته-آ.....

آزمونهای کاربردی آداب و فرهنگ سفر

آزمونهای کاربردی آداب و فرهنگ سفر

2,000 تومان مالیات پیشین 2,000 تومان
0

کتاب:آزمونهای کاربردی آداب و فرهنگ سفرنویسنده:فرزانه برادر چاپاریانتشارات:پاییزه فردا.....

آزمونهای کاربردی آشنایی با سازمانهای دولتی وسازمانهای گردشگری
0

کتاب:آزمونهای کاربردی آشنایی با سازمانهای دولتی وسازمانهای گردشگرینویسنده:مهدی زمانزادهانتشارات:پایی.....

آزمونهای کاربردی آوا شناسی انگلیسی

آزمونهای کاربردی آوا شناسی انگلیسی

3,500 تومان مالیات پیشین 3,500 تومان
0

*طبقه بندی آزمونهای برگزار شده در سالهای قبل،نسبت به فصول کتاب*مشخص نمودن اهمیت فصول نسبت به یکدیگر .....