لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
آمار و کاربرد آن در مدیریت ( جلد 1 )

آمار و کاربرد آن در مدیریت ( جلد 1 )

15,500 تومان مالیات پیشین 15,500 تومان
0

آمار و کاربرد آن در مدیریت ( جلد 1 )   ویژگی محصول: فهرست کتاب: پیشگفتار فصل .....

آمار و کاربرد آن در مدیریت ( جلد 2 )

آمار و کاربرد آن در مدیریت ( جلد 2 )

15,000 تومان مالیات پیشین 15,000 تومان
0

آمار و کاربرد آن در مدیریت ( جلد 2 )   ویژگی محصول: چکیده: در بسیاری از زمینه ها.....