لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
اداره امور حکومتهای محلی ، مدیریت شوراها و شهرداریها
0

کتاب اداره امور حکومتهای محلی ، مدیریت شوراها و شهرداریها ، به نویسندگی سيد محمد مقيمی توسط انتشارات.....

تحلیل فرآیند سرمایه گذاری در محیط اقتصادی

تحلیل فرآیند سرمایه گذاری در محیط اقتصادی

6,300 تومان مالیات پیشین 6,300 تومان
0

"كتاب حاضر با هدف معرفی اوراق اختیار معامله كه یكی از ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه كشور است تد.....

تصمیم گیری سازمانی و خط مشی گذاری عمومی

تصمیم گیری سازمانی و خط مشی گذاری عمومی

8,500 تومان مالیات پیشین 8,500 تومان
تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

11,500 تومان مالیات پیشین 11,500 تومان
0

کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی ، به نویسندگی دکتر سید مهدی الوانی توسط انتشارات سمت منتشر شده .....

توسعه پایدار

توسعه پایدار

5,500 تومان مالیات پیشین 5,500 تومان
درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی

درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی

15,000 تومان مالیات پیشین 15,000 تومان
دولت و برنامه های فرهنگی

دولت و برنامه های فرهنگی

11,500 تومان مالیات پیشین 11,500 تومان
دکتری دولتی آینده پژوهی

دکتری دولتی آینده پژوهی

30,000 تومان مالیات پیشین 30,000 تومان
راهنمای ابزارها و فنون مدیریت دانش

راهنمای ابزارها و فنون مدیریت دانش

3,000 تومان مالیات پیشین 3,000 تومان
رهبری و تحول سازمانی از دیدگاه اسلام

رهبری و تحول سازمانی از دیدگاه اسلام

5,100 تومان مالیات پیشین 5,100 تومان
0

 کتاب رهبری و تحول سازمانی از دیدگاه اسلام نوشته  ضماهنی-برخوردار-دارائی منتشر شده  برای  علاقه مندا.....

فرآیند خط مش گذاری دولتی پیشرفته

فرآیند خط مش گذاری دولتی پیشرفته

25,000 تومان مالیات پیشین 25,000 تومان
مباحث ویژه مدیریت دولتی

مباحث ویژه مدیریت دولتی

3,500 تومان مالیات پیشین 3,500 تومان
مباحث ویژه مدیریت دولتی

مباحث ویژه مدیریت دولتی

11,000 تومان مالیات پیشین 11,000 تومان
0

کتاب : مباحث ویژه مدیریت دولتینویسنده:سعید صیادانتشارات:شهر آشوب.....

مبانی مدیریت دولتی

مبانی مدیریت دولتی

14,500 تومان مالیات پیشین 14,500 تومان