لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
101مسئله مدیریت پروژه

101مسئله مدیریت پروژه

11,000 تومان مالیات پیشین 11,000 تومان
از مدیریت پروژه تا مدیریت سبد پروژه ها

از مدیریت پروژه تا مدیریت سبد پروژه ها

10,000 تومان مالیات پیشین 10,000 تومان
0

مدیریت پروژه مفهومی است که منحصر به عصر جدید نمی باشد. با نگاهی گذرا به پروژه های عظیمی مانند اهرام .....

استاندارد عملی مدیریت پیکربندی پروژه

استاندارد عملی مدیریت پیکربندی پروژه

15,000 تومان مالیات پیشین 15,000 تومان
0

به منظور کنترل محدودیت‌های فرایندی موجود در محدوده‌های دانشی مدیریت پروژه و همچنین مدیریت مؤثر و کار.....

استانداردهای مدیریت پروژه

استانداردهای مدیریت پروژه

6,000 تومان مالیات پیشین 6,000 تومان
تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات

1,600 تومان مالیات پیشین 1,600 تومان
درآمدی بر مدیریت پروژه I

درآمدی بر مدیریت پروژه I

18,000 تومان مالیات پیشین 18,000 تومان
0

فهرست مطالب :- فصل 1 : مقدمه- فصل 2 : بررسی تحقیقات انجام شده- فصل 3 : روش های تحقیق- فصل 4 : نتایج-.....

درآمدی بر مدیریت پروژه I - II

درآمدی بر مدیریت پروژه I - II

12,000 تومان مالیات پیشین 12,000 تومان
0

فهرست مطالب :- ابتکار در مدیریت پروژه : پراکسولوژی-بررسی های تجربی بر چگونگی تاثیر مدیریت ریسک پرتفو.....

راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه pmbok

راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه pmbok

28,000 تومان مالیات پیشین 28,000 تومان
راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه (ویرایش پنجم)PMBOK 2013 - Fifth Edition
0

دراين كتاب مي آموزيد: ابزاري لازم براي مديران پروژه براي بيش از سي سال راهنماي گستره دانش مديريت پرو.....

غفلت ها و کاستی ها در تحقیقات و مصادیق آنها

غفلت ها و کاستی ها در تحقیقات و مصادیق آنها

2,500 تومان مالیات پیشین 2,500 تومان
0

شانزده مورد از غفلت‌ها و کاستی‌های پژوهشگران را همچون روش‌های آماری، میزان ریسک خطا، گروه‌های مستقل .....

مبانی مدیریت پروژه

مبانی مدیریت پروژه

21,000 تومان مالیات پیشین 21,000 تومان
0

سرفصل ها : تعریف پروژه - استاندارد PMBOK - روش های برنامه ریزی شبکه - مدیریت پروژه های عمرانی - انوا.....

مبانی و زیر ساخت ها در دانش مدیریت پروژه هند بوک

مبانی و زیر ساخت ها در دانش مدیریت پروژه هند بوک

5,000 تومان مالیات پیشین 5,000 تومان
0

 مقدمه نظر به آنکه تمام دغدغه و هدف جوانان کوشا و ساعی این سرزمین مقدس اعتلای دانش و فرهنگ ملت ایران.....

مدل بلوغ مدیریت پروژه ی سازمانی ( OPM3 )

مدل بلوغ مدیریت پروژه ی سازمانی ( OPM3 )

13,500 تومان مالیات پیشین 13,500 تومان