لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
اخلاق سازمانی

اخلاق سازمانی

27,000 تومان مالیات پیشین 27,000 تومان
ارزش گذاری دانش فنی

ارزش گذاری دانش فنی

6,500 تومان مالیات پیشین 6,500 تومان
استخدام و حفظ بهترین کارکنان

استخدام و حفظ بهترین کارکنان

6,500 تومان مالیات پیشین 6,500 تومان
اصول سرپرستی سازمان

اصول سرپرستی سازمان

10,000 تومان مالیات پیشین 10,000 تومان
اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان

اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان

5,200 تومان مالیات پیشین 5,200 تومان
افراد و گروه ها در سازمان

افراد و گروه ها در سازمان

12,000 تومان مالیات پیشین 12,000 تومان
0

در کتاب حاضر، به‌طور مختصر افراد و گروه‌ها در سازمان موردمطالعه قرار مي‌گيرند که اين امر در جهت کمک .....

بانک سوالات مبانی سازمان و مدیریت

بانک سوالات مبانی سازمان و مدیریت

9,800 تومان مالیات پیشین 9,800 تومان
0

کتاب شامل :- تشریح کامل مطالب درسی بر اساس بهترین شیوه ی آموزشی- ارائه ی نکات و مفاهیم کلیدی به زبان.....

برگزیده ی نظریه های سازمان و مدیریت

برگزیده ی نظریه های سازمان و مدیریت

15,500 تومان مالیات پیشین 15,500 تومان
0

کتاب برگزیده ی نظریه های سازمان و مدیریت  به نویسندگی علی اکبر نیکو اقبال  توسط انتشارات سمت منتشر ش.....

تئوری ،طراحی و تغییر سازمانی

تئوری ،طراحی و تغییر سازمانی

12,500 تومان مالیات پیشین 12,500 تومان
0

کتاب پیش رو شامل 3بخش و14 فصل میشود:بخش2:سازمان ومحیطفصل اول: سازمان و اثربخشيفصل دوم :ذي نفعان و اخ.....

تئوری های سازمان :اسطوره ها(جلد اول)

تئوری های سازمان :اسطوره ها(جلد اول)

40,000 تومان مالیات پیشین 40,000 تومان
0

کتاب تئوری های سازمان :اسطوره ها(جلد اول)به نویسندگی :جی ام.شفریفتزوجی.استیون اوتمترجم:علی پارسائیان.....

تئوری های سازمان :اسطوره ها(جلد دوم)

تئوری های سازمان :اسطوره ها(جلد دوم)

40,000 تومان مالیات پیشین 40,000 تومان
0

کتاب تئوری های سازمان :اسطوره ها(جلد دوم)نویسنده:جی ام.شفریفتزوجی.استیون اوتمترجم:علی پارسائیانانتشا.....

تئوری های سازمان و مدیریت

تئوری های سازمان و مدیریت

9,500 تومان مالیات پیشین 9,500 تومان
0

کتاب :تئوری های سازمان و مدیریت ( جلد دوم - عناصر و فرآیند ها )نویسنده:هربرت جی . هیکس - سی . ری گول.....

تئوری های سازمان و مدیریت ( جلد اول )

تئوری های سازمان و مدیریت ( جلد اول )

8,000 تومان مالیات پیشین 8,000 تومان
0

جلد اول :کلیات و مفاهیم .....

تئوری های سازمان و مدیریت ( جلد اول )

تئوری های سازمان و مدیریت ( جلد اول )

16,000 تومان مالیات پیشین 16,000 تومان
0

اگر قرن حاضر را جامعه سازمانی قلمداد کنیم،ادعایی نا بجا نکرده ایم.بنگاه های تولید و توزیع کالا،موسسه.....

تئوری های سازمان و مدیریت ( جلد دوم )

تئوری های سازمان و مدیریت ( جلد دوم )

14,500 تومان مالیات پیشین 14,500 تومان
0

عنوان کتاب : کتاب تئوری های سازمان و مدیریت - از تجددگرایی تا پساتجددگرایی - جلد دوم:دوران پساتجددگر.....

تئوری وطراحی سازمانی(جلد اول)

تئوری وطراحی سازمانی(جلد اول)

29,500 تومان مالیات پیشین 29,500 تومان
0

تئوري و طراحي سازمان، شيوه اي از انديشيدن در مورد سازمان ونيز كاربرد آن است. «تئوري سازماني.....