لیست نمایش : شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
ارتباط سازمانی و شایعه

ارتباط سازمانی و شایعه

12,000 تومان مالیات پیشین 12,000 تومان
0

انتشارات مدیر فردا مولف سعید جعفری نیا - جواد عطاران .....

استراتژی بازاریابی ( با رویکردی تصمیم محور )

استراتژی بازاریابی ( با رویکردی تصمیم محور )

24,000 تومان مالیات پیشین 24,000 تومان
0

انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی مولف اورویل سی.واکر-هارپردابلیو-ما.....

استراتژی منابع انسانی

استراتژی منابع انسانی

13,500 تومان مالیات پیشین 13,500 تومان
0

انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی مولف پیتر بامبرگر - ایلن مشولم .....

اصول بازاریابی و خدمات

اصول بازاریابی و خدمات

18,000 تومان مالیات پیشین 18,000 تومان
0

انتشارات سمت مولف کریستوفر ل1اک، لارن رایت مترجم .....

اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه

اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه

9,000 تومان مالیات پیشین 9,000 تومان
0

انتشارات سمت مولف دكتر مهدی ابراهیمی ‌نژاد ، دکتر اسفندیار ف.....

اصول مدیریت

اصول مدیریت

7,000 تومان مالیات پیشین 7,000 تومان
0

انتشارات سمت مولف دکتر علی رضائیان قطع کتاب وزی.....

اقتصاد گردشگری

اقتصاد گردشگری

19,500 تومان مالیات پیشین 19,500 تومان
0

انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی مولف دانلد لاندبرگ .....

انگلیسی برای دانشجویان رشته های مدیریت جهانگردی و هتلداری
0

انتشارات سمت مولف دكتر غلامرضا كیانی ، مریم خضری نژاد .....

انگلیسی در سفر

انگلیسی در سفر

8,000 تومان مالیات پیشین 8,000 تومان
0

انتشارات استاندارد مولف حسن اشرفی الکتابی قطع کتاب .....

بازاریابی گردشگری

بازاریابی گردشگری

8,900 تومان مالیات پیشین 8,900 تومان
0

انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی مولف لس لومسدن مترجم .....

بازاریابی گردشگری

بازاریابی گردشگری

8,500 تومان مالیات پیشین 8,500 تومان
0

انتشارات جهاد دانشگاهی مولف علی رحیم پور قطع کتاب .....

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

6,500 تومان مالیات پیشین 6,500 تومان
0

انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی مولف آلن بانت - استفن جی هینز .....

برنامه ریزی گردشگری

برنامه ریزی گردشگری

15,800 تومان مالیات پیشین 15,800 تومان
0

انتشارات مهکامه مولف ادوارد اینسکیپ مترجم محمود.....

بودجه ریزی نوین در ایران

بودجه ریزی نوین در ایران

15,000 تومان مالیات پیشین 15,000 تومان
0

انتشارات سمت مولف ابراهیم عباسی قطع کتاب وزیری .....

تحول سازمانی استراتژیك

تحول سازمانی استراتژیك

11,000 تومان مالیات پیشین 11,000 تومان
0

انتشارات صفار مولف الن استر-کریستا وایلی-مایکل والنتی .....

ترکی استانبولی در سفر

ترکی استانبولی در سفر

10,000 تومان مالیات پیشین 10,000 تومان
0

انتشارات استاندارد مولف حسن اشرف الکتابی-مینا اشرف الکتابی .....