انتشارات سازمان سنجش

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

آزمون دروس اختصاصی هنر سازمان سنجش

کتاب آزمون دروس اختصاصی هنر سازمان سنجش
نویسنده: گروه مولفان
انتشارات: سازمان سنجش
قیمت قبلی: 8,500 تومان
قیمت: 6,800 تومان

آشنایی بیشتر با رشته های دانشگاهی رشته انسانی سازمان سنجش

کتاب آشنایی بیشتر با رشته های دانشگاهی رشته انسانی سازمان سنجش

نویسنده: گروه مولفان

انتشارات: سازمان سنجش

قیمت قبلی: 17,000 تومان
قیمت: 13,600 تومان

آشنایی بیشتر با رشته های دانشگاهی رشته تجربی سازمان سنجش

کتاب آشنایی بیشتر با رشته های دانشگاهی رشته تجربی سازمان سنجش
نویسنده: گروه مولفان
انتشارات: سازمان سنجش
قیمت قبلی: 21,000 تومان
قیمت: 16,800 تومان

آشنایی بیشتر با رشته های دانشگاهی رشته ریاضی سازمان سنجش

کتاب آشنایی بیشتر با رشته های دانشگاهی رشته ریاضی سازمان سنجش
نویسنده: گروه مولفان
انتشارات: سازمان سنجش
قیمت قبلی: 21,000 تومان
قیمت: 16,800 تومان

برنامه ریزی برای روز کنکور چهارگانه سازمان سنجش

کتاب برنامه ریزی برای روز کنکور چهارگانه سازمان سنجش
نویسنده: سعید دانشی
انتشارات: سازمان سنجش
قیمت قبلی: 10,000 تومان
قیمت: 8,000 تومان

ریاضی تجربی تست سازمان سنجش

قیمت قبلی: 50,000 تومان
قیمت: 40,000 تومان

ریاضی جامع کنکور رشته ریاضی سازمان سنجش

خرید کتاب ریاضی جامع کنکور رشته ریاضی سازمان سنجش

نویسنده: گروه مولفان

انتشارات: سازمان سنجش

قیمت قبلی: 70,000 تومان
قیمت: 56,000 تومان

زبان انگلیسی جامع کنکور سازمان سنجش

کتاب زبان انگلیسی جامع کنکور سازمان سنجش
نویسنده: گروه مولفان
انتشارات: سازمان سنجش
قیمت قبلی: 37,000 تومان
قیمت: 29,600 تومان

زیست شناسی کنکور سازمان سنجش

کتاب زیست شناسی کنکور سازمان سنجش
نویسنده: گروه مولفان
انتشارات: سازمان سنجش
قیمت قبلی: 65,000 تومان
قیمت: 52,000 تومان

سنجش ریاضی 97 سازمان سنجش

خرید کتاب سنجش ریاضی 97 سازمان سنجش

نویسنده: گروه مولفان

انتشارات: سازمان سنجش

قیمت قبلی: 37,000 تومان
قیمت: 29,600 تومان

سنجش عمومی 97 سازمان سنجش

خرید کتاب سنجش عمومی 97 سازمان سنجش

نویسنده: گروه مولفان

انتشارات: سازمان سنجش

قیمت قبلی: 47,000 تومان
قیمت: 37,600 تومان

شیمی جامع کنکور سازمان سنجش

قیمت قبلی: 60,000 تومان
قیمت: 48,000 تومان

عربی جامع کنکور سازمان سنجش

کتاب عربی جامع کنکور سازمان سنجش
نویسنده: گروه مولفان
انتشارات: سازمان سنجش

قیمت قبلی: 65,000 تومان
قیمت: 52,000 تومان

فیزیک تست کنکور سازمان سنجش

کتاب فیزیک تست کنکور سازمان سنجش
نویسنده: گروه مولفان
انتشارات: سازمان سنجش
قیمت قبلی: 17,500 تومان
قیمت: 14,000 تومان

فیزیک جامع کنکور رشته تجربی سازمان سنجش

خرید کتاب فیزیک جامع کنکور رشته تجربی سازمان سنجش

نویسنده: گروه مولفان

انتشارات: سازمان سنجش

قیمت قبلی: 55,000 تومان
قیمت: 44,000 تومان

فیزیک جامع کنکور رشته ریاضی سازمان سنجش

خرید کتاب فیزیک جامع کنکور رشته ریاضی سازمان سنجش

نویسنده: گروه مولفان

انتشارات: سازمان سنجش

قیمت قبلی: 69,000 تومان
قیمت: 55,200 تومان

فیزیک موضوعی سازمان سنجش

کتاب فیزیک موضوعی سازمان سنجش
نویسنده: گروه مولفان
انتشارات: سازمان سنجش
قیمت قبلی: 20,000 تومان
قیمت: 16,000 تومان

مجموعه آزمون های دروس عمومی سازمان سنجش

قیمت قبلی: 135,000 تومان
قیمت: 108,000 تومان

نگرشی نو به دفترچه راهنمای انتخاب رشته چهارگانه سازمان سنجش

کتاب نگرشی نو به دفترچه راهنمای انتخاب رشته چهارگانه سازمان سنجش
نویسنده: سعید دانشی
انتشارات: سازمان سنجش
قیمت قبلی: 8,000 تومان
قیمت: 6,400 تومان

چگونه انتخاب رشته کنیم چهارگانه سازمان سنجش

کتاب چگونه انتخاب رشته کنیم چهارگانه سازمان سنجش
نویسنده: سعید دانشی
انتشارات: سازمان سنجش
قیمت قبلی: 8,000 تومان
قیمت: 6,400 تومان
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید